REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

2022-05-23 07:18
publikacja
2022-05-23 07:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DDSA_jedn_1Q2022_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DDSA_skons_1Q2022_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 726 979 807 913 156 434 176 705
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 233 753 262 856 50 300 57 491
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 173 887 215 853 37 418 47 211
IV. Zysk/(strata) brutto 177 964 216 080 38 295 47 261
V. Zysk/(strata) netto 141 781 174 481 30 509 38 162
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
VI. Przychody ze sprzedaży 591 336 620 413 127 246 135 695
VII. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 182 602 195 088 39 293 42 669
VIII. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 142 207 162 946 30 601 35 639
IX. Zysk/(strata) brutto 142 731 164 550 30 713 35 990
X. Zysk/(strata) netto 114 667 132 948 24 674 29 078
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DDSA_jedn_1Q2022_final.pdfDDSA_jedn_1Q2022_final.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022
DDSA_skons_1Q2022_final.pdfDDSA_skons_1Q2022_final.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-23 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2022-05-23 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki