REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: wyniki finansowe

2019-11-05 07:30
publikacja
2019-11-05 07:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DomDev_jedn_9M_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
DomDev_kons_9M_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 1 154 486 904 979 267 949 212 761
II. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 334 106 246 547 77 544 57 963
III. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 212 196 123 482 49 249 29 031
IV. Zysk/(strata) brutto 211 727 123 686 49 141 29 079
V. Zysk/(strata) netto 170 332 98 199 39 533 23 087
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
VI. Przychody ze sprzedaży 983 593 651 790 228 286 153 236
VII. Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży 282 116 194 987 65 477 45 842
VIII. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 193 884 100 366 44 999 23 596
IX. Zysk/(strata) brutto 281 169 119 356 65 258 28 061
X. Zysk/(strata) netto 243 467 99 049 56 507 23 286
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
DomDev_jedn_9M_2019 .pdfDomDev_jedn_9M_2019 .pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2019
DomDev_kons_9M_2019.pdfDomDev_kons_9M_2019.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 30 września 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-04 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2019-11-04 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki