4,00 zł
2,04% 0,08 zł
Auto Partner SA (APR)

Akcjonariat - AUTOPARTN

Dane ogólne

Kapitalizacja: 517 800 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 129 450 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97 507 671
Liczba głosów na WZA: 130 450 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 75,32%
Kapitał akcyjny: 12 945 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97 507 671
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,75%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 24,68%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Górecka Katarzyna 35 060 681 (27,30%) 35 060 681 (26,88%) 2016-06-06 -
Górecki Aleksander 29 883 577 (23,26%) 29 883 577 (22,91%) 2017-12-20 -
OFE PZU Złota Jesień ZWZ 10 447 000 (8,13%) 10 447 000 (8,01%) 2018-05-15 SPN, WLC_1, IPL, OBL, KGN, MSP, MNC, KTY, PCE, BRA, MDG, ENE, ZEP, ABC, ACP, MCR, MSW, APN, AGO, PRM, NET, LCC, AML, IPE, SNK, NWG, ELB, ABE, TRK, PND, GTC, PCM, MIL, OTM, VST, RMK, EGS
Nationale-Nederlanden OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 8 170 536 (6,36%) 8 170 536 (6,26%) 2017-12-22 NFT, CDC, 08N, ELB, PGO, ENT, MPH, CNG, FRO, ABE, ATG, ATR, CLE, INP, KGH, PKO, UNI, TOR, MGT, ACG, BDX, MNI, LTX, MDG, TRN, MSP, CAR, RDL, AML, ECH, PRT, EMT, KTY, MVP, LVC, ATT, RFK, STL, SWG, FMF, BAH, TEN, MNC, SLV, POZ, BFT, GKI, PKP, AMC, MIL, PND, PEO, FTE, PZU, SNK, MAB, NWG, TIM, TPE, WWL, ZEP, ZMT, CMP, ACP, ATD, ERB, IND, LEN, LBT, MCR, PWX, QRS, RON, TAR, CDR, IZB, PKN, PFL, AGO, LCC, RWL, ART, EAT, LRQ, BTM, QMK, PLY, PSW, HRS, ALR, VST, BBD, ORB, RBW, SGN, BKM, PEP, CCC, KGL, MON, CIE, DCR, KRU, BRS
OFE Aegon portfel 7 247 000 (5,64%) 7 247 000 (5,56%) 2016-12-31 OPN, SHD
Santander TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 6 698 877 (5,22%) 6 698 877 (5,14%) 2018-01-03 ALL, FRO, BTM

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielska 2000-12-01 1 000 000
0,00
0,10 0,00 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-29
2002-10-24
2016-06-06
seria B - subskrypcja prywatna 2010-05-13 4 555 550
0,00
0,10 0,00 5 555 550
555 555,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-29

2016-06-06
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2011-06-27 160 386
16 038,60
0,10 0,10 5 715 936
571 593,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-29
2014-04-09
2016-06-06
seria D - subskrypcja prywatna 2013-11-13 48 319 769
4 831 976,90
0,10 0,10 54 035 705
5 403 570,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-29
2014-04-09
2016-06-06
seria E - subskrypcja prywatna 2014-02-19 39 964 295
3 996 429,50
0,10 0,10 94 000 000
9 400 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-29
2014-09-19
2016-06-06
seria G - subskrypcja prywatna 2014-12-03 999 000
119 880,00
0,10 0,12 93 996 000
9 399 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-29
2015-03-05
2016-06-06
seria F - subskrypcja prywatna 2014-12-03 4 440 440
444 044,00
0,10 0,10 92 997 000
9 299 700,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-29
2015-03-05
2016-06-06
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A i B 2014-12-03 -5 443 440
0,00
0,10 0,00 88 556 560
8 855 656,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-05
seria H - subskrypcja publiczna 2015-12-15 23 000 000
50 600 000,00
0,10 2,20 116 996 000
11 699 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-04-29
2016-06-22
2016-07-08
seria I - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2016-03-17 2 300 000
4 554 000,00
0,10 1,98 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria J - subskrypcja prywatna 2017-05-17 11 550 000
56 595 000,00
0,10 4,90 129 450 000
12 945 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-22

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 6 487 608 (2 818 188) 5,05 (2,19) 6 487 608 (2 818 188) 4,97 (2,16) 2018-10-09
Union Investment TFI SA portfele 1 761 566 (121 296) 1,37 (0,09) 1 761 566 (121 296) 1,35 (0,09) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 3 669 420 (-2 500 580) 2,86 (-1,94) 3 669 420 (-2 500 580) 2,81 (-1,92) 2018-06-30
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 261 322 (-77 001) 0,20 (-0,06) 261 322 (-77 001) 0,20 (-0,06) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 1 954 461 1,52 1 954 461 1,50 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 480 (-679 520) 0,00 (-0,53) 480 (-679 520) 0,00 (-0,52) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 7 099 116 (5 848 245) 5,53 (4,56) 7 099 116 (5 848 245) 5,44 (4,48) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 278 731 (275 763) 0,22 (0,22) 278 731 (275 763) 0,21 (0,21) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 668 965 (-176 394) 0,52 (-0,14) 668 965 (-176 394) 0,51 (-0,14) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 2 240 998 (41 395) 1,74 (0,03) 2 240 998 (41 395) 1,72 (0,03) 2018-06-30
Ipopema TFI SA portfele 27 512 (-10 262) 0,02 (-0,01) 27 512 (-10 262) 0,02 (-0,01) 2018-06-30
Axa TFI SA portfele 1 155 509 (304 949) 0,90 (0,24) 1 155 509 (304 949) 0,89 (0,24) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 1 614 195 (-485 805) 1,26 (-0,38) 1 614 195 (-485 805) 1,24 (-0,37) 2018-06-30
Gamma TFI SA 0 (-213 179) 0,00 (-0,17) 0 (-213 179) 0,00 (-0,16) 2018-06-04
TFI PZU SA ZWZ 6 170 000 (-3 854 902) 4,80 (-3,77) 6 170 000 (-3 854 902) 4,73 (-3,77) 2018-05-15
Union Investment TFI SA portfele 1 640 270 1,28 1 640 270 1,26 2017-12-31
TFI BGŻ BNP Paribas SA portfele 338 323 0,26 338 323 0,26 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 680 000 0,53 680 000 0,52 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 1 250 871 0,97 1 250 871 0,96 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 2 968 0,00 2 968 0,00 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 845 359 0,66 845 359 0,65 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 2 199 603 1,71 2 199 603 1,69 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 37 774 0,03 37 774 0,03 2017-12-31
Gamma TFI SA portfele 213 179 0,17 213 179 0,16 2017-12-31
Axa TFI SA portfele 850 560 0,66 850 560 0,65 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 2 100 000 1,64 2 100 000 1,61 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 190 000 0,15 190 000 0,15 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 250 227 0,20 250 227 0,19 2017-12-31
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 10 024 902 (4 177 419) 8,57 (3,57) 10 024 902 (4 177 419) 8,50 (3,54) 2017-05-17
OFE PZU Złota Jesień poprzez fundusze inwestycyjne; ZWZ 8 617 124 7,37 8 617 124 7,30 2017-04-06
Górecki Aleksander 30 333 577 25,93 (2,31) 30 333 577 25,71 (2,46) 2017-04-06
Górecki Aleksander 30 333 577 (-11 550 000) 23,62 (-8,99) 30 333 577 (-11 550 000) 23,25 (-8,86) 2017-04-06
Górecki Aleksander 41 883 577 (-138 300) 32,61 (-12,09) 41 883 577 (-138 800) 32,11 (-11,66) 2017-04-06
OFE Aegon portfel 7 247 000 6,19 (0,55) 7 247 000 6,14 (0,58) 2016-12-31
OFE Aegon portfel 7 247 000 (547 000) 5,64 (-0,09) 7 247 000 (547 000) 5,56 (-0,12) 2016-12-31
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 5 847 483 5,00 5 847 483 4,96 2016-06-08
Ogółem 117 000 000 (23 000 000) 0 118 000 000 (22 000 000) 0 2016-06-06
OFE Aegon 6 700 000 5,73 6 700 000 5,68 2016-06-06
Górecka Katarzyna 35 060 681 (-12 193 629) 29,97 (-20,30) 35 060 681 (-13 193 129) 29,71 (-20,55) 2016-06-06
Górecki Aleksander 42 021 877 44,70 42 022 377 43,77 (-0,46) 2016-04-29
Górecki Aleksander 42 021 877 44,70 (8,78) 42 022 377 44,23 (8,62) 2016-04-29
Górecki Aleksander 42 021 877 35,92 42 022 377 35,61 2016-04-29
Górecka Katarzyna 47 254 310 50,27 48 253 810 50,26 (-0,53) 2016-04-29
Górecka Katarzyna 47 254 310 50,27 (9,88) 48 253 810 50,79 (9,90) 2016-04-29
Górecka Katarzyna 47 254 310 40,39 48 253 810 40,89 2016-04-29
Ogółem 94 000 000 0 96 000 000 (1 000 000) 0 2015-03-05
Ogółem 94 000 000 0 95 000 000 0 2015-03-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl