4,9300 zł
-0,60% -0,0300 zł
Auto Partner SA (APR)

Komunikaty spółki - AUTOPARTN

Rejestracja akcji serii I oraz akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2019 roku
Zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela
Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2019 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 maja 2019 r.
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
Wyniki finansowe
Informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2019 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. wraz z projektami uchwał
Zakończenie subskrypcji Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz subskrypcji Akcji serii I emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego Auto Partner S.A. w trzecim okresie rozliczeniowym.
Zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych
Objęcie przez Osoby Uprawnione Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz Akcji serii I
Zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych
Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Auto Partner S.A. na lata 2019-2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.