22,9500 zł
0,66% 0,1500 zł
Arctic Paper SA (ATC)

Wyniki finansowe - ARCTIC			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 085 098 1 032 216 836 243 854 806
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 109 287 155 637 39 324 95 035
Zysk (strata) brutto (tys.) 111 495 154 491 51 332 83 862
Zysk (strata) netto (tys.)* 72 599 107 868 39 758 51 516
Amortyzacja (tys.) 30 692 29 898 29 608 29 482
EBITDA (tys.) 139 979 185 535 68 932 124 517
Aktywa (tys.) 3 254 485 3 135 164 2 599 202 2 737 299
Kapitał własny (tys.)* 1 587 619 1 588 537 1 352 203 1 402 980
Liczba akcji (tys. szt.) 69 287,783 69 287,783 69 287,783 69 287,783
Zysk na akcję (zł) 1,048 1,557 0,574 0,744
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,913 22,927 19,516 20,249
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.