21,0500 zł
1,69% 0,3500 zł
Arctic Paper SA (ATC)

Komunikaty spółki - ARCTIC

Zawarcie umowy zmieniającej do umowy dotyczącej istotnego finansowania dla Grupy Emitenta
Wyniki finansowe
Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku przez spółkę zależną
Korekta raportu bieżącego nr 17/2023 z dnia 26 września 2023 roku - Informacja o transakcjach na akcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Informacja o transakcjach na akcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Zawarcie umowy kredytu terminowego przez spółkę zależną dotyczącej istotnego finansowania dla Grupy Emitenta
Wyniki finansowe
Zmiany w składzie Zarządu Arctic Paper S.A.
Budowa instalacji na biopaliwo i rozpoczęcie negocjacji dotyczących zawarcia zmian do umowy dotyczącej istotnego finansowania dla Grupy Emitenta
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki za II kwartał 2023 roku
Publikacja raportu za dwa kwartały 2023 roku przez spółkę zależną
Korekta raportu bieżącego nr 10/2023 w zakresie dnia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia daty dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 6 czerwca 2023 roku
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.