6,9600 zł
-0,29% -0,0200 zł
Arctic Paper SA (ATC)

Akcjonariat - ARCTIC

Dane ogólne

Kapitalizacja: 483 628 725,34 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 69 287 783 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 215 007
Liczba głosów na WZA: 69 287 783 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,70%
Kapitał akcyjny: 69 287 783,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 215 007
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 66,70%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 33,30%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Nemus Holding AB ZWZ, zależny od Thomasa Onstad 40 366 449 (58,26%) 40 366 449 (58,26%) 2020-08-31 -
Onstad Thomas 5 848 558 (8,44%) 5 848 558 (8,44%) 2014-06-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria F 726 253
0,00
1,00 0,00 69 287 783
69 287 783,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-22
podwyższenie kapitału seria F 2 133 100
0,00
1,00 0,00 68 561 530
68 561 530,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-03-18
realizacja warrantów subskrypcyjnych 11 024 930
0,00
1,00 0,00 66 428 430
66 428 430,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-29
seria A - akcje założycielskie 2008-04-30 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2008-05-28
2009-10-23
seria B - Arctic Paper AB 2008-09-12 442 534 679
442 534 679,00
1,00 1,00 443 034 679
443 034 679,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22

2009-10-23
scalenie akcji 10:1 2009-04-20 0
0,00
10,00 0,00 44 303 500
443 035 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - Arctic Paper AB 2009-04-20 321
321,00
1,00 1,00 443 035 000
443 035 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22

2009-10-23
seria C - subskrypcja publiczna 2009-07-30 8 100 000
121 500 000,00
10,00 15,00 52 403 500
524 035 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-22
2009-11-12
2009-11-27
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2009-07-30 1 500 000
15 000 000,00
10,00 10,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna 2010-03-01 3 000 000
52 290 000,00
10,00 17,43 55 403 500
554 035 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-04-22
2010-03-09
2010-04-28
renominacja akcji 2012-06-28 0
0,00
1,00 0,00 55 403 500
55 403 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-11-09
seria F - akcjonariusze Rottneros AB parytet 0,1872:1, warranty subskrypcyjne serii B 2012-12-02 28 561 464
166 227 720,48
1,00 5,82 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
OFE Pocztylion portfel 138 498 (498) 0,19 (-0,01) 138 498 (498) 0,19 (-0,01) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 676 370 (3 370) 0,97 676 370 (3 370) 0,97 2018-12-31
Aegon OFE portfele 95 514 (514) 0,14 95 514 (514) 0,14 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 507 292 (-184 419) 0,73 (-0,27) 507 292 (-184 419) 0,73 (-0,27) 2018-06-30
Santander TFI SA 0 (-1 251 059) 0,00 (-1,81) 0 (-1 251 059) 0,00 (-1,81) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 162 0,00 162 0,00 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 86 415 (-275 453) 0,12 (-0,40) 86 415 (-275 453) 0,12 (-0,40) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 759 988 (242 044) 2,54 (0,24) 1 759 988 (242 044) 2,54 (0,24) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 13 251 (-60 221) 0,02 (-0,09) 13 251 (-60 221) 0,02 (-0,09) 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 906 035 (486 511) 1,31 (0,70) 906 035 (486 511) 1,31 (0,70) 2018-06-30
Nemus Holding AB ZWZ, zależny od Thomasa Onstad 40 111 000 (104 551) 57,89 (0,16) 40 111 000 (104 551) 57,89 (0,16) 2018-06-13
TFI PZU SA portfele 691 711 1,00 691 711 1,00 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 1 251 059 1,81 1 251 059 1,81 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 361 868 0,52 361 868 0,52 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 138 000 0,20 138 000 0,20 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 1 517 944 2,30 1 517 944 2,30 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 73 472 0,11 73 472 0,11 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 419 524 0,61 419 524 0,61 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 673 000 0,97 673 000 0,97 2017-12-31
Aegon OFE portfel 95 000 0,14 95 000 0,14 2017-12-31
Nemus Holding AB zależny od Thomasa Onstad 40 006 449 (-1 079 551) 57,73 (-1,56) 40 006 449 (-1 079 551) 57,73 (-1,56) 2015-07-08
HAFAB 1 350 000 1,94 1 350 000 1,94 2015-07-08
Trebruk AB brak komunikatu 0 (-41 360 449) 0,00 (-59,69) 0 (-41 360 449) 0,00 (-59,69) 2015-06-29
Nemus Holding AB ZWZ, zależny od Thomasa Onstad 41 086 000 (41 071 000) 59,29 (59,27) 41 086 000 (41 071 000) 59,29 (59,27) 2015-06-29
Nemus Holding AB 15 000 (-5 842 286) 0,02 (-8,79) 15 000 (-5 842 286) 0,02 (-8,79) 2014-06-02
Trebruk AB 41 360 449 59,69 (0,70) 41 360 449 59,69 (0,70) 2013-12-25
Trebruk AB 41 360 449 (3 384) 58,99 (-0,69) 41 360 449 (3 384) 58,99 (-0,69) 2013-12-25
Trebruk AB 41 357 065 (-93 000) 59,68 (-2,71) 41 357 065 (-93 000) 59,68 (-2,71) 2013-12-25
Ogółem 68 561 530 (2 133 100) 0 68 561 530 (2 133 100) 0 2013-03-18
Trebruk AB 41 450 065 62,39 (1,94) 41 450 065 62,39 (1,94) 2013-02-12
Trebruk AB 41 450 065 60,45 (0,63) 41 450 065 60,45 (0,63) 2013-02-12
Trebruk AB 41 450 065 (589 441) 59,82 (-1,69) 41 450 065 (589 441) 59,82 (-1,69) 2013-02-12
Trebruk AB 40 860 624 (-670 941) 61,51 (-13,45) 40 860 624 (-670 911) 61,51 (-13,45) 2013-02-01
Ogółem 66 428 430 (11 024 930) 0 66 428 430 (11 024 930) 0 2013-01-29
Trebruk AB 41 531 565 74,96 (12,44) 41 531 535 74,96 (12,44) 2013-01-17
Trebruk AB 41 531 565 (-1 414) 62,52 (-12,44) 41 531 535 (-1 444) 62,52 (-12,44) 2013-01-17
Nemus Holding AB 5 857 286 8,81 (0,27) 5 857 286 8,81 (0,27) 2013-01-17
Nemus Holding AB 5 857 286 8,54 (0,09) 5 857 286 8,54 (0,09) 2013-01-17
Nemus Holding AB 5 857 286 8,45 (-2,12) 5 857 286 8,45 (-2,12) 2013-01-17
Nemus Holding AB 5 857 286 10,57 5 857 286 10,57 2013-01-17
Trebruk AB 41 532 979 (53 479) 74,96 (0,10) 41 532 979 (53 479) 74,96 (0,10) 2012-12-20
Grundberg, Rolf Olof 12 102 0,01 12 102 0,01 2012-11-29
Grundberg, Rolf Olof 12 102 0,01 12 102 0,01 2012-11-29
Grundberg, Rolf Olof 12 102 (1 790) 0,01 12 102 (1 790) 0,01 2012-11-29
Jarczyński, Michał Piotr 86 950 0,13 (0,01) 86 950 0,13 (0,01) 2012-11-22
Jarczyński, Michał Piotr 86 950 0,12 86 950 0,12 2012-11-22
Jarczyński, Michał Piotr 86 950 (500) 0,12 (-0,03) 86 950 (500) 0,12 (-0,03) 2012-11-22
Trebruk AB 41 479 500 (38 000) 74,86 (0,07) 41 479 500 (38 000) 74,86 (0,07) 2012-11-05
Karlander, Hans Olof 19 124 0,03 19 124 0,03 2012-03-31
Grundberg, Rolf Olof 10 312 0,01 10 312 0,01 2011-11-10
Grundberg, Rolf Olof 10 312 (10 000) 0,01 (0,01) 10 312 (10 000) 0,01 (0,01) 2011-11-10
Jarczyński, Michał Piotr 86 450 0,15 (0,02) 86 450 0,15 (0,02) 2011-09-02
Jarczyński, Michał Piotr 86 450 (9 950) 0,13 86 450 (9 950) 0,13 2011-09-02
Trebruk AB 41 441 500 (-112 000) 74,79 (-4,50) 41 441 500 (-112 000) 74,79 (-4,50) 2011-05-13
Plyhr, Fredrik Lars 19 000 0,02 19 000 0,02 2011-05-13
Plyhr, Fredrik Lars 19 000 0,02 (-0,01) 19 000 0,02 (-0,01) 2011-05-13
Plyhr, Fredrik Lars 19 000 0,03 (0,01) 19 000 0,03 (0,01) 2011-05-13
Plyhr, Fredrik Lars 19 000 0,02 19 000 0,02 2011-05-13
Karlander, Hans Olof 19 124 (19 000) 0,03 (0,03) 19 124 (19 000) 0,03 (0,03) 2011-05-13
Jarczyński, Michał Piotr 76 500 (74 000) 0,13 (0,13) 76 500 (74 000) 0,13 (0,13) 2011-05-13
Björk, Kent Bjarne 46 0,00 46 0,00 2011-05-13
Karlander, Hans Olof 124 0,00 124 0,00 2010-11-15
Jarczyński, Michał Piotr 2 500 0,00 2 500 0,00 2010-11-15
Grundberg, Rolf Olof 312 0,00 312 0,00 2010-11-15
Björk, Kent Bjarne 46 0,00 46 0,00 2010-11-15
Ogółem 55 403 500 (3 000 000) 0 55 403 500 (3 000 000) 0 2010-03-09
Trebruk AB 41 553 500 79,29 (4,29) 41 553 500 79,29 (4,29) 2010-01-11
Trebruk AB 41 553 500 (-2 750 000) 75,00 (-25,00) 41 553 500 (-2 750 000) 75,00 (-25,00) 2010-01-11
Ogółem 52 403 500 (8 100 000) 0 52 403 500 (8 100 000) 0 2009-10-23
Trebruk AB 44 303 500 100,00 (15,46) 44 303 500 100,00 (15,46) 2009-10-01
Trebruk AB 44 303 500 84,54 44 303 500 84,54 2009-10-01
Ogółem 44 303 500 0 44 303 500 0 2009-10-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2012-08-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2012-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2010-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
2010-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,89 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.