Copernicus Best Brands (Copernicus FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

COP159

Wartość jednostki: 108,92 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 110,31 zł
Min 1R: 94,73 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji amerykańskich
Towarzystwo: Copernicus Capital TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji amerykańskich
1D 108,76 0,15% -0,09%
7D 109,45 -0,48% -1,76%
1M 106,98 1,81% 0,92%
3M 108,46 0,42% 1,27%
6M 104,10 4,63% 5,12%
1R -- 7,44%
3L -- 21,11%
YTD 96,54 13,56% 13,62%

Najlepsze fundusze akcji amerykańskich

Zarządzający

Zarządzający funduszemMarcin Bogusz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl