Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

KAH15

Wartość jednostki: 133,09 zł
Aktywa: 13 088 300 zł
Max 1R: 137,51 zł
Min 1R: 75,47 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji amerykańskich
Towarzystwo: Esaliens TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji amerykańskich
1D 134,92 -1,36% -0,21%
7D 135,66 -1,89% -1,46%
1M 125,15 6,34% 2,87%
3M 122,47 8,67% 4,28%
6M 93,28 42,68% 12,75%
1R 112,17 18,65% 6,77%
3L 102,02 31,38% 17,76%
YTD 124,86 4,62% 0,45%

Najlepsze fundusze akcji amerykańskich

Zarządzający

Zarządzający funduszemKrzysztof Cesarz
Paweł Dolegacz
Tomasz Płatek
Piotr Rzeźniczak
Krzysztof Socha
Marcin Szuba
Mieszko Żakiewicz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl