REKLAMA

mBank pokazał wyniki za II kw. 2022 roku. Zysk mocno poniżej oczekiwań

2022-08-03 07:18, akt.2022-08-03 11:50
publikacja
2022-08-03 07:18
aktualizacja
2022-08-03 11:50
mBank pokazał wyniki za II kw. 2022 roku. Zysk mocno poniżej oczekiwań
mBank pokazał wyniki za II kw. 2022 roku. Zysk mocno poniżej oczekiwań
/ mBank

Zysk netto grupy mBanku w drugim kwartale 2022 roku wzrósł do 229,7 mln zł z 108,7 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 35 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 354,7 mln zł.

Oczekiwania biur maklerskich co do zysku netto za II kwartał wahały się od 299,8 mln zł do 388 mln zł.

W I połowie 2022 roku zysk netto banku wyniósł 742 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 425,8 mln zł.

W II kwartale zysk netto mBanku wzrósł 111 proc. rdr i spadł 55 proc. kdk.

mBank podał, że odnotował rekordowe przychody podstawowe w kwocie powyżej 2,2 mld zł dzięki rosnącym odsetkom i bardzo silnym prowizjom.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 1.688,4 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.701,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.670,1 - 1.727 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 76 proc. rdr i 13 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto w II kwartale wzrosła do 3,54 proc. z 3,15 proc. w I kwartale.

Wynik z prowizji wyniósł 555,3 mln zł i był 5 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 531,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 498 mln zł do 562 mln zł). Wynik ten wzrósł 23 proc. rdr i spadł 7 proc. w ujęciu kwartalnym.

Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło 195 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 15 proc. wyższych odpisów na poziomie 228,9 mln zł (w przedziale od 212 mln zł do 257 mln zł).

Koszty ryzyka spadły w II kwartale do 0,62 proc. z 0,89 proc. w I kwartale.

Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w II kwartale wyniosły 175,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej były na poziomie 248,5 mln zł. Rynek spodziewał się, że mBank zawiąże rezerwy na kredyty CHF w wysokości ok. 209,5 mln zł.

Bank podał, że pokrycie portfela CHF utworzonymi rezerwami nadal należy u niego do wyższych wśród polskich konkurentów i wynosi 34,9 proc.

Koszty operacyjne banku wyniosły 1.019,4 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (1.029,9 mln zł).

Koszty banku w II kwartale obciążyła wpłata do funduszu pomocowego jednostki zarządzającej systemem ochrony w wysokości 390,8 mln zł.

mBank poinformował, że spowolnienie portfela detalicznego skompensowane było selektywną ekspansją w korporacjach. Kredyty brutto klientów detalicznych wzrosły 0,9 proc. kdk do 75,8 mld zł, a kredyty klientów korporacyjnych wzrosły 4,8 proc. do 54 mld zł.

Sprzedaż kredytów hipotecznych spadła kdk o 24 proc. do 2,14 mld zł, a sprzedaż kredytów niehipotecznych spadła o 9 proc. do 2,55 mld zł.

Współczynnik kapitału Tier I wynosi 13,9 proc., a łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 16,4 proc. Bank podał, że ma solidną pozycję kapitałową gwarantującą bezpieczeństwo i stabilność.

Wyniki grupy mBanku w drugim kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 2Q2022 konsensus różnicaPAP


Wynik odsetkowy 1 688,4 1 701,3 -0,8%

Wynik z prowizji 555,3 531,5 4,5%

Koszty ogółem 1 019,4 1 029,9 -1,0%

Saldo rezerw -195,0 -228,9 -14,8%

Wynik netto 229,7 354,7 -35,2%


2Q2022 2Q2021 różnica 1Q2022 różnica
w mln zł

rdr
kdk


Wynik odsetkowy 1688 962 75,6% 1499 12,6%
Wynik z prowizji 555 453 22,7% 598 -7,1%
Koszty ogółem 1019 580 75,7% 844 20,8%
Saldo rezerw -195 -228 -14,6% -269 -27,4%
Wynik netto 230 109 111,4% 512 -55,2%

Bank ocenia, że środowisko operacyjne dla banków stało się trudne i coraz bardziej nieprzewidywalne.

mBank podał, że wakacje kredytowe będą miały negatywny wpływ na jego przychody odsetkowe.

Spodziewa się trendu wzrostowego wyniku prowizyjnego dzięki rosnącej bazie klientów i transakcyjności oraz poszerzaniu oferty produktów inwestycyjnych. Liczy na efekty dostosowań wprowadzonych w tabeli opłat i prowizji.

Na koszty operacyjne oddziaływać będzie presja płacowa i inflacja.

mBank ocenia, że zmieniające się otoczenie makroekonomiczne i sytuacja geopolityczna mogą wpłynąć na sytuację finansową kredytobiorców.

mBank podał, że wzmocnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców obciąży wynik grupy w III kwartale 2022 r. w wysokości do 154 mln zł.

mBank podtrzymuje szacunek partycypacji w programie wakacji kredytowych

mBank obserwuje duże zainteresowanie programem wakacji kredytowych, nie widzi powodów, by zmieniać szacowany wcześniej poziom partycypacji na poziomie 60-80 proc - poinformował wiceprezes banku Marek Lusztyn.

"Na ten moment nie widzimy powodów, by te szacunki w którąkolwiek stronę zmieniać. Zainteresowane klientów pierwszych dniach było bardzo duże" - powiedział Lusztyn.

Podał, że bank obserwuje wzrost zainteresowania Funduszem Wsparcia Kredytobiorców. W I półroczu bank miał około 200 wniosków klientów w tej sprawie, podczas gdy rok wcześniej były to pojedyncze wnioski.

mBank szacował negatywny wpływ wakacji kredytowych na wynik brutto w III kwartale w przedziale 1-1,4 mld zł. Bank spodziewa się, że wynik netto grupy w tym okresie będzie ujemny.

Bank informował, że przedział szacunku negatywnego wpływu wakacji kredytowych był oparty na szacowanej partycypacji pomiędzy 60 proc. a 80 proc. obecnie zakładanych uprawnionych kredytobiorców.

mBank podtrzymuje cel kosztów ryzyka

"Nie zmieniamy tego celu, natomiast nieprzewidywalność otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego powoduje, że wiarygodne prognozowanie jest w tym roku dużo trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedział wiceprezes banku Marek Lusztyn.

Koszty ryzyka mBanku spadły w II kwartale do 62 pb. z 89 pb. w I kwartale.

Lusztyn poinformował, że w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw bank spodziewa się lekkiego wzrostu portfela w drugiej połowie 2022 roku i w 2023 roku, ale dynamika wzrostu powinna być słabsza.

"Zarówno dla mBanku jak i dla sektora mamy perspektywę lekko negatywną jeśli chodzi o jakość portfela kredytowego z uwagi na to, że z jednej strony zmienia się podejście banków do udzielania nowych kredytów, a z drugiej strony zmieniające się otoczenie makroekonomiczne - rosnące stopy, ceny energii, ale też sytuacja geopolityczna - może wpłynąć i to raczej negatywnie na sytuację kredytobiorców, zwłaszcza korporacyjnych" - powiedział Lusztyn.

Poinformował, że w krótkim i średnim okresie bank nie spodziewa się istotnego pogorszenia jakości korporacyjnego portfela kredytowego.

"Na ten moment nie ma istotnych sygnałów pogarszania się jakości tego portfela" - powiedział Lusztyn.

Prezes banku Cezary Stypułkowski podał, że bank obserwuje większą skłonność klientów do przyspieszonych spłat kredytów.

ana/ seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki