REKLAMA

Zarobki w straży miejskiej. Na początek niewiele ponad minimalną krajową

2017-08-29 06:30
publikacja
2017-08-29 06:30

Praca w terenie (w systemie trójzmianowym), wymagana odporność na stres i umiejętność pracy w zespole. Dodatkowo premia stażowa, "trzynastka" i podstawa wynosząca bagatela 2055 złotych brutto to oferta, jaką składa się strażnikom miejskim na stanowisku aplikanta w Warszawie. W Dniu Strażnika Miejskiego sprawdzamy, na jakich warunkach pracują świeżo upieczeni funkcjonariusze.

Według danych udostępnionych przez NIK głównie funkcjonariusze muszą interweniować w przypadku wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji oraz wykroczeń w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na co może liczyć aplikant w straży miejskiej?

fot. JERZY DUDEK / / FORUM

Straż miejska – rekrutacja

Wolne stanowiska w straży miejskiej są ogłaszane w Biuletynach Informacji Publicznej osobno dla poszczególnych miast. Z ogłoszeń, jakie obecnie są dostępne na stronie m.in. Straży Miejskiej w Warszawie, można dowiedzieć się, jaki jest poszukiwany profil kandydata na stanowisko aplikanta w SM.

Wymaganie na stanowisko strażnika miejskiego

Wymagania podstawowe

Wymagania dodatkowe (pożądane)

 1. obywatelstwo polskie
 2. ukończone 21 lat
 3. korzystanie z pełni praw publicznych
 4. wykształcenie co najmniej średnie
 5. nienaganna opinia
 6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
 7. strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane
 8. z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 9. uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 1. wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska
 2. doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa
 3. doświadczenie w pracy w firmach/instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i/lub porządku publicznego
 4. ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy, wiedza o społeczeństwie, Warszawie
 5. (w tym znajomość topografii), Polsce i świecie
 6. aktywność sportowa
 7. znajomość języków obcych umożliwiająca co najmniej podstawową komunikację ustną
 8. bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
 9. prawo jazdy kat. B
 10. uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie ogłoszenia umieszczonego BIP Straży Miejskiej w Warszawie, dotyczy stanowiska aplikanta.

Warunki pracy w straży miejskiej

Jak możemy przeczytać w ogłoszeniach o wolnych stanowiskach, aplikant musi być gotowy na podjęcie zajęcia m.in. w terenie i w trójzmianowym systemie pracy. Strażnik miejski pracuje po osiem lub dwanaście godzin, przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni.

Pracodawcy ostrzegają, że w tym zawodzie występuje zarówno wysiłek fizyczny, jak i psychiczny. Jest to praca samodzielna, szczególnie narażona na obciążenia psychiczne i wymagająca koncentracji. W ogłoszeniu czytamy, że odbywa się w zmiennych warunkach atmosferycznych, aplikanci są narażeni na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą oraz mogą być zmuszeni do zastosowania środków przymusu bezpośredniego.

Według raportu NIK-u strażnicy miejscy w latach 2012-2014 najczęściej odnotowywali następujące wykroczenia: przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, związane z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwko urządzeniom użytku publicznego czy przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.

fot. / / NIK

Zarobki w straży miejskiej

Aplikant w straży miejskiej to najniższy stopień w hierarchii. W związku z czym wynagrodzenie nieznacznie przekracza minimalną płacę w kraju. We Wrocławiu stawka oferowana na tym stanowisku wynosi 2310 złotych brutto, w Krakowie podawane są widełki od 2000 do 3000 zł brutto, natomiast Warszawa w ostatnim ogłoszeniu pisze o płacy rzędu 2055 złotych brutto.

Umowa na czas nieokreślony jest oferowana najczęściej po 12 miesiącach służby, jednak nie jest to regułą. Po tym czasie możliwy jest również awans na młodszego strażnika. Później można liczyć na dodatek za wieloletnią pracę od 5 do 20 proc. w zależności od posiadanego stażu pracy. W Warszawie po 3 miesiącach zatrudnienia i zdanym egzaminie funkcjonariusz otrzyma premię motywacyjną w wysokości 300 złotych brutto, po roku wynagrodzenie w stolicy wzrasta do 2370 zł brutto. Następnie dochodzą „trzynastki” i inne świadczenia pracownicze.

Zarobki w straży miejskiej różnią się w zależności od stopnia. Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że ogółem średnie miesięczne wynagrodzenie netto w straży miejskiej waha się od 4 164 złotych w Warszawie do 2 229,8 złotych w Zielonej Górze.

fot. / / NIK

- Uwzględniając obiektywne regionalne zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń, w niektórych przypadkach można było zauważyć korelację pomiędzy wysokością wynagrodzenia i wydajnością strażników mierzoną liczbą dokonywanych przez nich interwencji. Przykładowo, wyżej opłacani strażnicy w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Bydgoszczy wykazywali się także ponadprzeciętną wydajnością. Z drugiej strony, najmniej wydajni strażnicy z Zielonej Góry otrzymywali stosunkowo niskie wynagrodzenie. Wystąpiły jednak i takie przypadki (np. Rzeszów, Opole, Białystok, Łódź), gdzie uwzględniając wysokość wynagrodzenia wydajność mogłaby być lepsza oraz takie (np. Lublin, Olsztyn, Szczecin i Katowice), gdzie wydajność nie była rekompensowana poziomem wynagrodzeń – podają autorzy raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Źródło:
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (3)

dodaj komentarz
xyz83
Cygan vel Elektryk od wysokich napięć w swoim klasycznym filmie powiedział już co należałoby z nimi zrobić.
kolumb1234
Nie wiem co wybrać praca w biedronce na kasie czy strażnik miejski pomożecie
1as
Jak jesteś odporny na wyzwiska i ogólne szmacenie przez byle dziada, to bierz strażnika. Ta służba nie ma wielu fanów w społeczeństwie, bo polega na mandatowaniu za wszystko co sie da by budżet gminy rósł w siłę.

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki