REKLAMA

ZUK: Informacja o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH

2021-03-24 17:38
publikacja
2021-03-24 17:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Informacja o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 w sprawie informacji o wartości obrotów z Hunnebeck GmbH, Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że wartość sukcesywnie przyjmowanych do realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Hunnebeck GmbH [Niemcy] wynosi na moment publikacji raportu ok. 1 mln EUR, co w przeliczeniu według kursu NBP odpowiada równowartości około 4,6 mln złotych.

Wartość obrotów w okresie od dnia 22 maja 2020 r. do dnia publikacji niniejszego raportu, pomiędzy Spółką a Hunnebeck wyniosła ok. 2,9 mln EUR, co po przeliczeniu według kursu NBP z dnia wystąpienia zdarzenia odpowiada równowartości ok. 13,4 mln złotych. Na ww. wartość składają się zamówienia dotyczące dostaw na rzecz Hunnebeck, w szczególności elementy stalowe i płyty szalunkowe.

Jednocześnie Spółka informuje, że szacunkowy plan sprzedaży przesłany do Spółki przez Huennebeck GmbH na okres maj - grudzień br wynosi około 2,6 mln euro, co po przeliczeniu wg. kursu NBP odpowiada równowartości około 12 mln złotych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-24 Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki