REKLAMA

ZREMB-CHOJNICE S.A.: wyniki finansowe

2021-05-24 08:44
publikacja
2021-05-24 08:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_I_kwartal_ZREMB_2021.03-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 909 6 687 1 292 1 521
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 506 363 -329 82
III. Zysk ( strat) brutto -1 599 450 -350 102
IV. Zysk ( strata) netto okresu, w tym -1 629 327 -356 74
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -489 2 147 -107 488
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -197 -24 -43 -5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 101 -2 093 -241 -476
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 787 30 -391 7
IX. Aktywa, razem 24 972 25 999 5 359 5 711
X. Zobowiązania razem 19 430 19 656 4 169 4 318
XI. Zobowiązania długoterminowe 9 416 7 925 2 020 1 741
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 10 014 11 731 2 149 2 577
XIII. Kapitał własny 5 543 6 344 1 189 1 393
XIV. Kapitał zakładowy 6 300 6 164 1 352 1 354
XV. Liczba akcji ( w szt.) 12 600 000 12 327 088 12 600 000 12 327 088
XVI. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł./EUR) -0,13 0,03 -0,03 0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł. /EUR) -0,13 0,03 -0,03 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł. /EUR) 0,44 0,51 0,09 0,11
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł./EUR) 0,44 0,51 0,09 0,11
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_I_kwartał_ZREMB_2021.03-sig.pdfRaport_I_kwartał_ZREMB_2021.03-sig.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB – CHOJNICE" S.A. za I kwartał 2021r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-24 Krzysztof Kosiorek -Sobolewski Prezes Zarządu
2021-05-24 Marcin Garus Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki