REKLAMA

ZBP oburzony trybem procedowania nad ustawą o dodatku węglowym, gdzie dopisano zmiany ważne dla sektora bankowego

2022-08-02 09:02
publikacja
2022-08-02 09:02
ZBP oburzony trybem procedowania nad ustawą o dodatku węglowym, gdzie dopisano zmiany ważne dla sektora bankowego
ZBP oburzony trybem procedowania nad ustawą o dodatku węglowym, gdzie dopisano zmiany ważne dla sektora bankowego
/ Sejm RP

Związek Banków Polskich jest oburzony trybem procedowania nad ustawą o dodatku węglowym, gdzie dopisano zmiany ważne dla sektora bankowego

Rząd w projekcie ustawy o dodatku węglowym zaproponował zmiany w prawie bankowym oraz ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Proponowana nowelizacji prawa bankowego ma na celu rozszerzenie zakresu przypadków, w jakich system ochrony może udzielić wsparcia, przez wskazanie, że może być ono udzielane w związku z wydaniem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji.

W konsekwencji wsparcie z systemu ochrony będzie mogło być udzielane nie tylko w przypadku wydania decyzji o zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w postaci przejęcia przedsiębiorstwa (...), ale w każdym przypadku wydania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, czyli także przy wykorzystaniu innych instrumentów przymusowej restrukturyzacji np. instrumentu instytucji pomostowej.

"W pierwszej kolejności pragnę zauważyć, że w dotychczasowych pracach nad projektem Ustawy nie dochowano należytych standardów, co pozbawiło proces legislacyjny waloru pogłębionej dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami i transparentności. W szczególności, nie jest zrozumiałe, dlaczego tak ważne w skutkach kwestie dla sektora bankowego są procedowane przy okazji prac nad Ustawą. Projekt Ustawy przed wniesieniem do Sejmu, choć dotyka istotnych kwestii związanych ze stabilnością i funkcjonowaniem sektora bankowego, nie był z sektorem bankowym konsultowany i co należy wyraźnie podkreślić, projekt ten na etapie rządowym nie został poddany żadnym konsultacjom publicznym i został przyjęty z pominięciem podstawowych zasad prawidłowej legislacji" - pisze ZBP w opinii do ustawy, która w tym tygodniu ma być procedowana przez Senat.

"Biorąc pod uwagę sposób i tempo procedowania Ustawy, należy uznać, że narusza ona nie tylko zasady przyzwoitej legislacji i transparentności procesu legislacyjnego, ale również pozostaje w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawa, praworządności, pewności prawa i zaufania do instytucji państwowych" - dodaje ZBP.

ZBP zwraca uwagę, że kilka tygodni wcześniej uchwalona została ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przewidujące powszechne wakacje kredytowe, które w opinii Związku prowadzą do poważnego obniżenia wartości poszczególnych banków i mogą być przyczyną poważnej destabilizacji systemu bankowego w Polsce.

"Obecnie zaś, w trybie ekstraordynaryjnym, procedowane są rewolucyjne rozwiązania, takie jak zmiany w przepisach o wydaniu zezwoleń dla podmiotu przejmującego jako banku, w myśl których zezwolenie takie może być wydane dla podmiotu, który nie jest bankiem lub podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przyjęty trend regulacyjny i procedowanie w ten sposób przepisów wpływających na kondycję i stabilność sektora bankowego uniemożliwia budowanie stabilnych relacji pomiędzy bankiem a jego klientami (kredytobiorcami, deponentami) i inwestorami, w szczególności reprezentujących klientów indywidualnych. W wymiarze długofalowym takie działania wpłyną niekorzystnie na zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki" - pisze ZBP. (PAP Biznes)

map/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (3)

dodaj komentarz
insid3r
Usunąć tych wariatów zanim narobią nieodwracalnych szkod
karbinadel
Przemycanie wygodnych dla władzy przepisów niemających nic wspólnego z meritum ustawy to tradycyjne działanie pisowskiej mafii, wielokrotnie przećwiczone przy tzw. ustawach covidowych
jarunia
leszcze głosu nie mają lecz słyszą i niech to ich cieszy

Powiązane: Sektor bankowy

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki