VOXEL S.A.: wyniki finansowe

2019-11-25 22:29
publikacja
2019-11-25 22:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_VOXEL_Raport_kwartalny_3Q19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_VOXEL_Sprawozdanie_Zarzadu_3Q19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Grupa Kapitałowa Voxel
I. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 3 kw 2019 3 kw 2018 3 kw 2019 3 kw 2018
II. Przychody ze sprzedaży 144 331,4 104 832,0 33 498,5 24 646,2
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 40 298,0 31 400,5 9 352,9 7 382,3
IV. Zysk (strata) operacyjny 24 333,9 19 235,8 5 647,8 4 522,4
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20 619,1 18 152,9 4 785,6 4 267,8
VI. Zysk (strata) netto 16 509,1 14 545,0 3 831,7 3 419,6
VII. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 16 509,1 14 545,0 3 831,7 3 419,6
VIII. Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018
IX. Aktywa trwałe 243 550,7 205 999,4 55 686,6 47 906,8
X. Aktywa obrotowe 72 087,7 76 327,3 16 482,5 17 750,5
XI. Aktywa razem 315 638,4 282 326,7 72 169,0 65 657,4
XII. Kapitał własny 149 364,0 143 252,5 34 151,3 33 314,5
XIII. Zobowiązania długoterminowe 110 150,8 84 767,9 25 185,4 19 713,5
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 56 123,6 54 306,3 12 832,4 12 629,4
Voxel S.A.
XV. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów 3 kw 2019 3 kw 2018 3 kw 2019 3 kw 2018
XVI. Przychody ze sprzedaży 98 965,4 79 655,0 22 969,3 18 727,0
XVII. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 29 258,9 22 641,4 6 790,8 5 323,0
XVIII. Zysk (strata) operacyjny 20 809,4 17 695,3 4 829,7 4 160,2
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 17 534,9 17 076,1 4 069,8 4 014,6
XX. Zysk (strata) netto 14 069,6 13 867,5 3 265,5 3 260,3
XXI. Pozycje ze sprawozdania z sytuacji finansowej 30 września 2019 31 grudnia 2018 30 września 2019 31 grudnia 2018
XXII. Aktywa trwałe 240 723,3 188 027,2 55 040,1 43 727,3
XXIII. Aktywa obrotowe 45 041,3 47 320,0 10 298,4 11 004,7
XXIV. Aktywa razem 285 764,6 235 347,2 65 338,5 54 731,9
XXV. Kapitał własny 135 582,0 131 910,0 31 000,1 30 676,7
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 114 688,0 73 207,2 26 222,8 17 024,9
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 35 494,6 30 230,0 8 115,6 7 030,2


W celu
przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli
"wybrane dane finansowe" na dzień 30 września 2019 roku, użyto średniego
kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 30
września 2019 roku tj. 1 EUR = 4,3736 PLN. Pozycje ze sprawozdania z
całkowitych dochodów wykazane w tabeli "wybrane dane finansowe" za okres
9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2019 roku przeliczono przy użyciu
kursu 1 EUR = 4,3086 PLN według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2019 roku do 30
września 2019 roku. W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z
sytuacji finansowej w tabeli "wybrane dane finansowe" na dzień 31
grudnia 2018 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego
obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 2018 tj. 1 EUR = 4,3000 PLN.
Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli
"wybrane dane finansowe" za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września
2018 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,2535 PLN według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu od 1 stycznia 2018 roku do 28 września 2018 roku. 


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK VOXEL Raport kwartalny 3Q19.pdfGK VOXEL Raport kwartalny 3Q19.pdf GK Voxel Raport kwartalny 3Q19
GK VOXEL Sprawozdanie Zarzadu 3Q19.pdfGK VOXEL Sprawozdanie Zarzadu 3Q19.pdf GK Voxel Sprawozdanie Zarządu 3Q19

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-25 Jarosław Furdal Prezes Zarządu Jarosław Furdal
2019-11-25 Grzegorz Rutkowski Wiceprezes Zarządu Grzegorz Rutkowski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki