REKLAMA

Uprzejmie proszę o umorzenie 17 zł abonamentu RTV

2013-09-25 09:45
publikacja
2013-09-25 09:45

Dwa lata temu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wypłynęło niewiele ponad 30 tys. wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłatach za abonament RTV. W tym roku liczba ta może sięgnąć 120 tys. - wynika z informacji Bankier.pl.

OPIS
Image licensed by Ingram Image

Do KRRiT wpływa coraz więcej wniosków związanych z zaległościami w opłatach abonamentowych. Abonenci zwracają się z prośbą o umorzenie lub rozłożenie na raty albo całej kwoty do zapłaty, albo przynajmniej odsetek za zwłokę. Jak się dowiedzieliśmy, w 2011 roku takich wniosków było 30.521, rok później już 87.671. W tym roku te liczby zostaną znacznie przekroczone. Tylko do 3 września 2013 roku do Rady trafiło już 83.364 podań.

Rada szacuje, że jeśli trend się utrzyma, to do końca 2013 roku może otrzymać od abonentów ponad 120 tys. wniosków.

Zaległości od 17 zł

Wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu niepłacenia abonamentu kierują, co oczywiste, osoby mające odnotowaną w Kartotece RTV zaległość w opłatach. Są to m.in. ci, którzy przestali opłacać abonament, a nie wyrejestrowali odbiorników, lub ci, którzy nabyli prawo do zwolnienia z abonamentu, ale nie zgłosili takiej informacji Poczcie Polskiej. Jak nas poinformowała KRRiT, kwoty zaległości są bardzo zróżnicowane, ponieważ zależą od długości wykazanego okresu zaległości (dodatkowo do zadłużenia doliczane są jeszcze odsetki za zwłokę). W podaniach o umorzenie są kwoty rzędu 17 zł, ale też 1.189 zł.

» Korzystam z kablówki, czy muszę płacić abonament RTV?

Jednak, zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych, jeżeli abonamentowy dłużnik złoży prośbę do KRRiT o umorzenie lub rozłożenie na raty takiej zaległości, ta może się do takiej prośby przychylić w wyjątkowych sytuacjach. Za umorzeniem muszą przemawiać szczególne względy społeczne lub przypadki losowe.

Nie płaciłem abonamentu, bo...

Nikt jednak nie definiuje, co rozumie się przez "szczególne względy społeczne" lub "przypadki losowe" i które ze zdarzeń można - i w jaki sposób - powiązać z nieopłaceniem abonamentu. Jak więc osoby z zaległościami motywują swoją prośbę we wnioskach?

Najczęściej piszą o kłopotach finansowych (często związanych z utratą pracy), poważnych problemach zdrowotnych, śmierci kogoś bliskiego lub osiągnięciu podeszłego wieku. Nie brakuje opisów związanych z pożarami, powodziami, kradzieżami itp. Petenci często powołują się także na informacje zaczerpnięte w środkach masowego przekazu o likwidacji abonamentu RTV i wprowadzeniu w najbliższym czasie opłaty audiowizualnej. Wielu uznało za wiarygodne wypowiedzi przedstawicieli władz państwowych o "przestarzałym systemie", jakim jest abonament RTV.

» Nie wpuściłem kontrolera opłacania abonamentu RTV, co teraz?

Częste są także sprawy, gdy abonent nie dopełnił w Poczcie Polskiej obowiązków związanych z przysługującym mu zwolnieniem od opłat. Samo nabycie prawa do zwolnienia (np. ukończenie 75. roku życia) nie oznacza bowiem, że można przestać opłacać abonament. Zwolnienie od opłat RTV nie następuje bowiem samoistnie. Trzeba dopełnić formalności i przedstawić Poczcie Polskiej dokumenty uprawniające do zwolnienia od opłat.

Przypominamy, że Poczta Polska prowadzi kontrole, podczas których specjalnie do tego powołani pracownicy sprawdzają, czy używamy w domu zarejestrowanych odbiorników telewizyjnych i radiowych. I choć nie jesteśmy zobowiązani do wpuszczenia takiego kontrolera do domu, to jeżeli już stwierdzi on używanie przez nas niezarejestrowanych odbiorników, Poczta Polska pobierze opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

  Wysokość opłaty miesięcznej za używanie odbiorników
Rok radiofonicznego telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego
2013 5,65 zł 18,65 zł
2014 5,90 zł 19,30 zł

Barbara Sielicka
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.pl

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (18)

dodaj komentarz
~YoGi
Telewizja jest beneficjentem abonamentu a nie podmiotem pobierającym abonament. Nie płaci się z oglądanie TV lecz za posiadanie odbiornika. Abonament jest daniną publiczną o charakterze podatku​. Poczta Polska jest tylko "operatorem technicznym" wyznaczonym do ewidencjonowania odbiorników i opłat. Obowiązek rejestracji Telewizja jest beneficjentem abonamentu a nie podmiotem pobierającym abonament. Nie płaci się z oglądanie TV lecz za posiadanie odbiornika. Abonament jest daniną publiczną o charakterze podatku​. Poczta Polska jest tylko "operatorem technicznym" wyznaczonym do ewidencjonowania odbiorników i opłat. Obowiązek rejestracji odbiornika spoczywa na obywatelu i tak naprawdę to jest główny problem że obywatel ma to w d...
~Paweł

Wszystkim wiadomo, że 1.) Kodeks Spółek prawa handlowego, który wyraźnie stanowi, że abonament jako forma rozliczenia finansowego jest możliwy , jeżeli obie strony umowy cywilno-prawnej zaakceptują jej warunki i dojdzie do zawarcia takiej umowy. Telewizja Polska SA jedynie na podstawie takiej umowy może wystąpić

Wszystkim wiadomo, że 1.) Kodeks Spółek prawa handlowego, który wyraźnie stanowi, że abonament jako forma rozliczenia finansowego jest możliwy , jeżeli obie strony umowy cywilno-prawnej zaakceptują jej warunki i dojdzie do zawarcia takiej umowy. Telewizja Polska SA jedynie na podstawie takiej umowy może wystąpić do drugiej strony o wypełnienie swojego umownego zobowiązania i obowiązuje ją -Kodeks Spółek prawa handlowego . Do takiej umowy jednak nie dochodzi , bo nie jest zawierana. 2.) Poczta Polska od 2009 roku jest spółką prawa handlowego i nie może jako taka wydawać tytułów wykonawczych. A jednak je wydaje i Urzędy skarbowe wydzierają biednym chorym ludziom emerytom czy rencistom (jak w moim przypadku) bo nie sądzę, że firmom i krezusom finansowym, bo oni mają prawników. Czarę goryczy przelewa to , że pensja Pana prezesa to moj roczny dochód. Faktycznym odbiorcą abonamentu RTV w Polsce jest Telewizja Polska oraz Polskie Radio. TVPSA. Poczta Polska SA. jedna spółka akcyjna pracuje dla drugiej.. Nie płacić . w razie otrzymania straszaka zgłosic pozew o ochrone dóbr osobistych. Jeszcze tak dobrze nie jest żeby w zmowie i przy udziale Urzedów Skarbowych finasować, sciągać przychód dla prywatnej Spółki Akcyjnej . Paweł

~formatxx
"...Są to m.in. ci, którzy przestali opłacać abonament, a nie wyrejestrowali odbiorników, lub ci, którzy nabyli prawo do zwolnienia z abonamentu, ale nie zgłosili takiej informacji Poczcie Polskiej..."

Nie wyrejestrowali, nie zgłosili...a czy ci ludzie wiedzieli jak postąpić, by uniknąć tych konsekwencji?
"...Są to m.in. ci, którzy przestali opłacać abonament, a nie wyrejestrowali odbiorników, lub ci, którzy nabyli prawo do zwolnienia z abonamentu, ale nie zgłosili takiej informacji Poczcie Polskiej..."

Nie wyrejestrowali, nie zgłosili...a czy ci ludzie wiedzieli jak postąpić, by uniknąć tych konsekwencji??
Czy krrit powiadomiła wszem i wobec o tym, tak ja wszem i wobec powiadamiała o obowiązku płacenia?! Czy udzielała wyczerpujących informacji??
Otóż nie! Tak wiele spotów telewizyjnych na temat PŁAĆ I PŁAĆ a żadnej powszechnej informacji KTO JEST ZWOLNIONY I CO MA UCZYNIĆ W ZWIĄZKU Z TYM.
Jest takie powiedzenie nawiązujące do nieznajomości prawa...ale
...fakt jest taki, iż znajomość wszystkich przepisów nie jest powszechna. Nikt nie jest chodzącą encyklopedią w tej materii (nierzadko sam prawnik niejednokrotnie sięga do źródła przepisów). Wobec powyższego krrit miała obowiązek udzielania wszem i wobec WYCZERPUJĄCYCH informacji, ZOBOWIĄZANA BYŁA DO POUCZANIA STRONY ODBIORCÓW JAK POWINNI SIĘ ZACHOWAĆ DLA UNIKNIĘCIA SZKODY WYNIKŁEJ Z POWODU NIEZNAJOMOŚCI PRAWA! BRAK POUCZENIA LUB MYLNE POUCZENIE NIE POWINNO WYWOŁAĆ NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI DLA UCZESTNIKA - w tym przypadku odbiorcy rtv.
...a więc krrit miała obowiązek powiadamiania wszem i wobec o tym, kto jest zwolniony z obowiązku płacenia abonamentu rtv i co należy uczynić, by uniknąć SZKÓD (tych rzekomych długów, które to przyczyniły się do wpływu wielu wniosków o ich umorzenie). Przecież to jest istny komediodramat! . To z winy krrit wielu obywateli "złamało" przepis, z powodu niedoinformowania, ponieważ najpierw krrit złamała przepis! Powinien się tym zająć Trybunał!
art 9 k.p.a
~BOZENA
nie wyrejstrowalam rtv bo sprzedałam mieszkanie a teraz dostałam 1600 zl z emerytury do oddania za te 5 lat od 2010-2015 gdzie nie mieszkala CO TO MA BYC CHORE
~endi
Przeprowadźmy w sprawie abonamentu czy opłaty audiowizualnej referendum ogólnonarodowe i zakończmy cały ten cyrk
~Caesar
Jedynym racjonalnym rozwiązaniem w dobie telewizji cyfrowej jest zakodowanie telewizji publicznej i aktywacja dostępu tym co chcą płacić. Podobnie jak z opłatami na Kościół - niech płacą ci co chcą według uznania i możliwości , może na zasadach jak dla organizacji charytatywnych (czyli 1% do odliczenia). A niezależnie Jedynym racjonalnym rozwiązaniem w dobie telewizji cyfrowej jest zakodowanie telewizji publicznej i aktywacja dostępu tym co chcą płacić. Podobnie jak z opłatami na Kościół - niech płacą ci co chcą według uznania i możliwości , może na zasadach jak dla organizacji charytatywnych (czyli 1% do odliczenia). A niezależnie od tego zamknięcie w więzieniach zarządzających firmami wyłudzającymi haracze za tzw prawa autorskie ZAiKSami i podobnymi. Ja oglądam (słucham) treści jednych, a ci rabusie pobierają kasę i zawłaszczają 70% a pozostałe 30% przekazują swoim kolesiom od stolika. Podobnie haracze pobierane od abonentów kablówek na rzecz "twórców". Twórcy faktycznie widzą z tego ze 10% ale tylko ci nominowani przez mafię...
~REJ
TVP SA . Pobierać opłat,NIE MOŻE SA działają na podstawie Kodeks handlowy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, przekazuje darowizne Prywatnej Spółce ,W PL mamy setki SA,, co stanowi dochód TVPSA od darowizny musi zapłacić podatek.Kierujcie do Sądu pozwy o ochrone dóbr osobistych.
~Peter
nie ma takiej opcji żebym płacił za to dziadostwo!!!! tak jak w piekarnii nie kupuję czerstwych bułek tak nie mam zamiaru się dokładać do 40tyś zl wypłaty miesięcznie dla (po)Kraśki i niech nikt mi nie próbuje wmówić żadnej misji tutaj bo ja się usłuchałem już tej "misji" w całej rozciągłości ot nie ma takiej opcji żebym płacił za to dziadostwo!!!! tak jak w piekarnii nie kupuję czerstwych bułek tak nie mam zamiaru się dokładać do 40tyś zl wypłaty miesięcznie dla (po)Kraśki i niech nikt mi nie próbuje wmówić żadnej misji tutaj bo ja się usłuchałem już tej "misji" w całej rozciągłości ot takich jak Gembarowski z Krzaklewskim kiedyś po choćby w neutralnym sporcie taką żenującą postać jak Szpakowski
niech mieć z tym nic wspólnego, nie oglądam i nic nie zapłacę
~qaduc
Przypomnijmy cichego bohatera , który przed laty wezwał do bojkotu opłat , a teraz wzywa do bojkotu referendum . Czy płaci abonament w domu i w swoim urzędzie ? Czy ktoś osmieli się sprawdzić ?
Przecież zapowiadał pieć lat temu reformę opłat na telewizję i co ? Ręce w kieszeniach , w rękawach piasek ?
~kj
Niech zlikwiduja zupełnie reklamy, zaczne płacic.

Powiązane: Abonament RTV

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki