REKLAMA
NA ŻYWO

Tyrowicz (RPP): Powrót CPI do celu może zająć kilka lat. Trudno o mocniejszy PLN w obecnym policy mix

2022-10-09 17:00
publikacja
2022-10-09 17:00

Ze względu na skalę egzogenicznych szoków powrót inflacji do celu NBP może nie nastąpić nawet przez kilka lat i nie ma podstaw do umocnienia PLN przy bieżącym policy mix – ocenia członkini RPP Joanna Tyrowicz. Ekonomistka opublikowała na portalu LinkedIn własną wersję komunikatu po posiedzeniu RPP wraz z uzasadnieniem.

Tyrowicz (RPP): Powrót CPI do celu może zająć kilka lat. Trudno o mocniejszy PLN w obecnym policy mix
Tyrowicz (RPP): Powrót CPI do celu może zająć kilka lat. Trudno o mocniejszy PLN w obecnym policy mix
/ Senat RP

„Rada dotychczas luzuje politykę pieniężną, spodziewając się wbrew danym obniżenia się dynamiki aktywności gospodarczej. Poza spadkiem płac realnych, niewiele wskazuje na obniżanie się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP. Jednocześnie ze względu na skalę i trwałość odziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP może nie nastąpić nawet przez kilka lat. Obniżaniu inflacji sprzyjałoby także umocnienie złotego, ale nie ma podstaw się go spodziewać przy bieżącym policy mix” – ocenia Tyrowicz we własnej wersji komunikatu po posiedzeniu RPP.

„Prawo polskie nie pozwala mi komentować przebiegu tzw. części tajnej posiedzenia (prawo, a nie żadna osoba). Za sześć tygodni poznacie Państwo wyniki głosowania (postawione wnioski oraz kto i jak głosował), do tego czasu nie wolno mi nawet powiedzieć, czy byłam obecna - nie wspominając o tym, jak głosowałam. Mogę jedynie podzielić się swoją percepcją rzeczywistości” – dodała we wpisie na LinkedIn.

Jak wskazano w oficjalnym komunikacie po RPP, dotychczasowe istotne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP oraz spodziewane obniżenie się dynamiki aktywności gospodarczej, w tym na skutek szoków zewnętrznych, przyczynią się do ograniczenia dynamiki popytu w polskiej gospodarce, co będzie sprzyjać obniżaniu się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP.

Reklama

Według Tyrowicz, nie ma podstaw do takiego stwierdzenia, a zgodnie z projekcją z lipca inflacja nie wraca do celu w horyzoncie prowadzenia polityki pieniężnej.

Dodała, że twierdzenie z komunikatu RPP o stopniowym powrocie inflacji w kierunku celu to - według jej określeń - "częściowo prawda" i "marzyć zawsze można".

Według lipcowej projekcji NBP inflacja w IV kw. 2024 r. wyniesie 3,5 proc., czyli znajdzie się w górnej dopuszczalnej granicy przedziału odchyleń od celu (2,5 proc., +/- 1 pkt. proc.).

Zdaniem Tyrowicz, RPP nie podejmuje, wbrew oficjalnemu brzmieniu komunikatu RPP, działań niezbędnych dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji.

Członkini RPP uważa, że wobec osłabiania się waluty, NBP nie ma w praktyce jak interweniować na rynku walutowym, bo nie ma jak ograniczać zgodnych z kierunkiem prowadzonej (a nie deklarowanej) polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

Komentując oficjalną wykładnię komunikatu po październikowym posiedzeniu RPP, że „NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji”, Tyrowicz wskazała w uzasadnieniu, że w październiku Rada nie podjęła działania, więc „to zdanie to czysta drwina z czytelnika i obywateli”.

Tyrowicz zaznaczyła, że główne banki centralne – Fed i EBC - twardo i konsekwentnie zobowiązują się jak najszybciej sprowadzić inflację do celu i jasno komunikują ich zdaniem docelowy poziom stóp procentowych.

Ekonomistka wskazuje, że w Polsce dostępne dane miesięczne sugerują podtrzymanie korzystnej koniunktury w produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, i stopniowe osłabianie koniunktury w produkcji budowlano-montażowej.

W oficjalnym komunikacie po RPP wskazano, że w Polsce dostępne dane miesięczne, w tym o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej sugerują, że w III kw. 2022 roku roczna dynamika PKB ponownie się obniżyła.

Według Tyrowicz, dynamika PKB jest niższa w III kw., ale tzw. komponent cykliczny pozostaje silnie dodatni dla produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej, i choć się obniża, jest nadal dodatni w produkcji budowlano montażowej, czyli jest daleko do recesji.

RPP zakomunikowała oficjalnie w październiku, że w najbliższych kwartałach prognozowane jest dalsze obniżenie dynamiki PKB, przy czym perspektywy koniunktury obarczone są znaczną niepewnością.

Według Tyrowicz prognozy są niższe, ale cały czas "komfortowo dodatnie”.

W oficjalnym komunikacie RPP podano, że mimo osłabienia koniunktury, sytuacja na rynku pracy pozostaje bardzo dobra, co jest odzwierciedlone w rekordowo niskiej stopie bezrobocia. Według Tyrowicz opis jest „mało prawdziwy”.

„Osłabienie koniunktury nie oznacza słabej koniunktury, nie ma powodu, by zatrudnienie zaczęło się zmniejszać w gospodarce. W ujęciu realnym maleją za to płace, nie nadążają za inflacją. Można by się cieszyć, gdyby nie to, że głównym argumentem przeciwko podnoszeniu stóp procentowych ma być rzekomy gigantyczny wzrost bezrobocia do kilkudziesięciu procent” – napisała w uzasadnieniu własnej wersji komunikatu.

Według ekonomistki, nie wiadomo z czego wynika wysoka inflacja w Polsce, bo od 2019 roku nie prowadzi się analiz mechanizmów cenotwórczych, a „wszystkie stwierdzenia na temat przyczyn są nieuprawnione”.

Na LinkedIn doprecyzowała, że NBP opisuje zachowanie cen, ale brak jest analiz mechanizmów procesów cenotwórczych.

W komunikacie po ostatnim posiedzeniu RPP wskazano, że wysoka inflacja w Polsce wynika głównie z wcześniejszego silnego wzrostu światowych cen surowców energetycznych i rolnych–w znacznej części będącego konsekwencją rosyjskiej agresji zbrojnej na Ukrainę–oraz wcześniejszych wzrostów regulowanych krajowych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną.

Według Tyrowicz, nie ma podstaw do tego stwierdzenia.

"Może być prawdą, ale nie musi: w strefie euro i w USA podkreśla się głównie rolę popytu wewnętrznego" - napisała.

We własnej wersji komunikatu po posiedzeniu RPP Tyrowicz napisała, że inflacja jest także podwyższana przez przenoszenie przez przedsiębiorstwa wzrostu kosztów na ceny dóbr finalnych oraz efekty wcześniejszych zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw, co podwyższa także inflację bazową. Według członkini RPP inflacja wzrośnie po zakończeniu przejściowych obniżek części stawek podatkowych w ramach Tarczy Antyinflacyjnej.

Pełna wersja komunikatu Tyrowicz, wraz z porównaniem z oficjalnym komunikatem, znajduje się w załączniku do depeszy.

RPP utrzymała 5 października stopy procentowe na niezmienionym poziomie - po wcześniejszej serii 11 podwyżek z rzędu stopa referencyjna nadal wynosi 6,75 proc.

Prezes NBP A. Glapiński powiedział na ostatniej konferencji prasowej, że RPP zatrzymała cykl podwyżek stóp proc., ale nie podjęła decyzji o zakończeniu go, a dalsze decyzje Rady będą zależały od listopadowej projekcji. Jeśli raport wskaże, że czynniki wewnętrzne, podbijające CPI, rozwijają się, będzie to przesłanką za wznowieniem cyklu.

Prezes NBP zasugerował, że perspektywy powrotu inflacji do celu w 2024 r. pogarszają się. (PAP Biznes)

tus/ pr/

Źródło:PAP Biznes

Do pobrania

43654859_rpp_2022_10_05 UZASADNIENIE.docxdocx43654859_rpp_2022_10_05 UZASADNIENIE.docxdocx
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (54)

dodaj komentarz
kaczyslaw_
***ią trollnię boli, że w RPP pojawił się ktoś kto ma coś mądrego do powiedzenia i gasi klapińskiego. *** nie zatrudnia ekspertów dlatego kaczafior myśli, że jest najmądrzejszy na świecie.
trolley
usd = 5 złomówek, euro prawie 5 złomówek, tyle w temacie - lecim na wszystko po 6 i inflację 30% - syp więcej kasy Mordazdradziecki a Glapa niech ci pomaga
men24a
Kta sądził że będzie inaczej ? PiS to inflacja, drożyzna oraz osłabianie złotego. W Czechach jakoś nie dymają obywatela no ale jak od nowego roku podwyżka płacy minimalnej o 20% no to o tyle obniża wartość złotego aby Zenek z Podkarpacia sądził że zarabia wincej i Jaro dał
dawid_zyskind
Babka przypomina Liszowską ... zresztą też Joanna :)
jenak
Leming jak zawsze zakręcony.

Nie rozumie, że lufa skierowana jest wprost w niego.

Ale, jak już pisałam, jest to przypadłość leminga niezależna od miejsca na kuli ziemskiej. Widać to po stanie rzeczy we wszystkich krajach liberalnej demokracji. Zadłużenie po korek, demografia bez precedensu w historii świata, skasowana
Leming jak zawsze zakręcony.

Nie rozumie, że lufa skierowana jest wprost w niego.

Ale, jak już pisałam, jest to przypadłość leminga niezależna od miejsca na kuli ziemskiej. Widać to po stanie rzeczy we wszystkich krajach liberalnej demokracji. Zadłużenie po korek, demografia bez precedensu w historii świata, skasowana produkcja, rozbuchana sprzedaż powietrza i wiele wiele innych fenomenów.

Jak ten, że zadłużenie jest tak wysokie, że nie można podnieść stóp o 1%, gdyż zawali się "dobrobyt" na drugi dzień od samej obsługi długu.
dawid_zyskind
Tyrowicz w NBP tyrała latami, ale została jednak wyrzucona na życzenie Glapińskiego, gdyż dość mocno oskarżała Glapińskiego o to, że chciałby widzieć tylko te dane, które są wygodniejsze dla polityki.
lebero654
Co to jest egzogeniczny szok? Jak bym słuchał księdza w kościele. Nie można po polsku? Z tym, że popieram pogląd Pani Profesor, że z tego bagienka będziemy wychodzili całe lata a może dziesięciolecia. Ale tak jest, gdy niewyedukowany ekonomicznie wyborca wybiera nierozgarniętego niewykształconego polityka bez kręgosłupa, to mamy Co to jest egzogeniczny szok? Jak bym słuchał księdza w kościele. Nie można po polsku? Z tym, że popieram pogląd Pani Profesor, że z tego bagienka będziemy wychodzili całe lata a może dziesięciolecia. Ale tak jest, gdy niewyedukowany ekonomicznie wyborca wybiera nierozgarniętego niewykształconego polityka bez kręgosłupa, to mamy to co mamy.
dawid_zyskind
Egzogeniczny czyli spowodowany czynnikami zewnętrznymi - to jidiszyzm :)
somatico
Chyba najwyraźniej Pani Profesor napisała ukrywana prawdę skoro dzisiaj taki zacięty atak trolli.
I tak właśnie skończyła się ściema i lanie wody dla suwerena.
jenak
My mamy zamknąć Turów, a Niemcy właśnie ponownie otwierają 2 kopalnie węgla brunatnego.

Powiązane: Polityka pieniężna

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki