REKLAMA

TOWER INVESTMENTS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.

2021-01-28 20:01
publikacja
2021-01-28 20:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-28
Skrócona nazwa emitenta
TOWER INVESTMENTS S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Tower Investments S.A. (Spółka) informuje, że w bieżącym roku obrotowym raporty okresowe Spółki przekazywane będą w następujących terminach:

1) jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 – 20 kwietnia 2021 r.
2) skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 – 20 kwietnia 2021 r.
3) skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 24 maja 2021 r.
4) skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 22 września 2021 r.
5) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 23 listopada 2021 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego, a stosowne informacje dotyczące Spółki zostaną zamieszczone w raportach skonsolidowanych.

Spółka oświadcza także, że nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2020 oraz za II kwartał 2021 r.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-28 BARTOSZ KAZIMIERCZUK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki