Sprawa Amber Gold: odzyskiwanie pieniędzy może trwać lata

Na temat sytuacji klientów Amber Gold i możliwości dochodzenia swoich praw rozmawiamy z Maciejem Kotlickim, Partnerem w kancelarii prawnej Chajec, Don-Siemion & Żyto.

Bankier.pl: Co teraz powinni zrobić klienci, którzy dowiedzieli się o likwidacji spółki Amber Gold Sp. z o.o?

Maciej Kotlicki: Klienci muszą cierpliwie czekać. Likwidacja spółki oznacza decyzję o zakończeniu dotychczasowych interesów i zadaniem likwidatora, którym w tym wypadku staje się zarząd, chyba że uchwała o likwidacji mówi inaczej, jest spieniężyć majątek spółki, zaspokoić wierzycieli, czy li spłacić zobowiązania spółki, a następnie, jeśli coś z tego majątku zostanie, trafia on do rąk wspólników likwidowanej spółki. Likwidator ogłasza o wszczęciu postępowania likwidacyjnego i wzywa wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Wierzyciele w tym momencie mogą zgłaszać swoje roszczenia, aby można było ustalić stan zobowiązań, a następnie następuje zaspakajanie tych wierzycieli.

To spółka decyduje o tym, kto w jakim stopniu będzie zaspokojony. Oczywiście, nie ma w tym zakresie dowolności. Powinno się to odbywać w terminach wynikających z umów zawartych z klientami. Jeżeli w regulaminie firmy Amber Gold jest zapis, który mówi, że spółka powinna wypłacić klientowi cały kapitał plus odsetki - to tak właśnie powinno się stać.

Kluczowe znaczenie ma jednak to, jakim majątkiem, w relacji do zobowiązań, spółka dysponuje i jakiej jakości jest to majątek (płynny, czy niepłynny), bo… "z pustego i Salomon nie naleje".

Czy przepisy definiują, którzy w kolejce do spłaty są klienci?


Prawo upadłościowe jasno definiuje kolejność zaspakajania, jednak w przypadku likwidacji nie ma o tym mowy. Wierzyciele powinni być zaspakajani w takiej kolejności, na jaką wskazuje kolejność zapadalności danego zobowiązania. Na przykład ja od pana pożyczam pieniądze i mam je oddać jutro, więc powinienem tak uczynić. To samo powinien zrobić likwidator w imieniu spółki. Postępowanie likwidacyjne zawiera w sobie założenie, że majątek spółki wystarcza, aby zaspokoić wszystkich wierzycieli. Jeśli to założenie jest błędne, wówczas zamiast likwidacji spółki powinna nastąpić jej upadłość.

Czy ma sens przystępowanie teraz do pozwu zbiorowego?


Nie znam treści tego pozwu, ale mówiąc bardziej ogólnie - grupa ma więcej argumentów, ma większą siłę nacisku, skala roszczeń jest większa. Na dziś dzień nie jestem w stanie ocenić, czy ten konkretny pozew zbiorowy ma sens i szanse powodzenia na sukces.

Co jest korzystniejsze dla klienta - likwidacja czy upadłość?


Punktem wyjścia do ustalenia, czy upadłość, czy likwidacja, jest wielkość majątku i jego jakość, zwłaszcza majątku płynnego. Jeśli majątek firmy jest stosunkowo płynny, likwidacja może być dla spółki korzystniejsza, bo majątku wystarczy na zaspokojenie roszczeń klientów. Zakładam przy tym, że rynkowa wartość majątku też jest odpowiednia.

Jeśli jest to jednak zasłona dymna dla klientów i mediów i już dziś mamy do czynienia z zaistnieniem przesłanek upadłości, to oczywiste jest, że jest ona korzystniejsza dla klientów, nawet jeśli będą oni na końcu kolejki do zwrotu należności.

W postępowaniu upadłościowym na pierwszym miejscu są koszty postępowania upadłościowego, wynagrodzenia syndyka, koszty związane z dochodzeniem należności, księgowi, biegli - oni są w pierwszej kolejności. Następnie ZUS, Skarb Państwa, pracownicy, wierzyciele zabezpieczeni hipoteką, zastawem, a na końcu wszyscy pozostali klienci.

Niestety w Polsce jeśli mamy do czynienia z upadłością to można przyjąć założenie, że 100 proc pieniędzy się nie odzyska.

Odpowiedzialność Marcina Plichty - co, jeśli nie miał prawa zasiadać w zarządzie zarówno spółki z o.o. jak i akcyjnej? Jakie to rodzi konsekwencje?

Należy sprawdzić, kto mógł reprezentować spółkę Amber Gold w danych sytuacjach i czy w związku z tym reprezentował ją należycie. Jeżeli okaże się, że Marcin Plichta nie miał prawa zasiadać w zarządach, a robił to i reprezentował spółkę w zakresie zawierania umów, wówczas umowy podpisywane przez Pana Plichtę (lub pełnomocników przez niego upoważnionych) będą nieważne, bo spółka była nienależycie reprezentowana . Może się jednak okazać, że zarząd był wieloosobowy, a pełnomocnictwa dla osób które podpisywały umowy w imieniu spółki były podpisane przez pozostałe osoby z zarządu - nie przez Marcina Plichtę - wtedy umowy są ważne (nie wnikam tu w ewentualne inne kwestie, które mogą taką nieważność pociągać, np. niezgodność jakiś zapisów z przepisami ustawowymi).

Jeśli umowa okaże się nieważna - osoba, która podawała się za członka zarządu a działała bez umocowania może będzie musiała sama zwrócić powierzone środki. Nie wykluczone zatem, że Marcin Plichta sam będzie musiał oddawać środki z własnej kieszeni. Nie wiemy tego jednak na 100 proc, gdyż konieczne jest przeanalizowanie konkretnego stanu faktycznego.

Przykładowo: mamy 3-osobowy zarząd, jedną z tych osób jest Marcin Plichta, a do podpisywania umów czy wystawiania pełnomocnictw wystarczyły podpisy 2 pozostałych członków i oni te podpisy złożyli, wówczas te umowy są ważne.

Jeśli chodzi zaś o transferowanie pieniędzy ze spółki z o.o. do spółki akcyjnej - sam fakt założenia spółki akcyjnej i przetransferowania do niej pieniędzy ze spółki z o.o. nie stanowi czynności nielegalnej. Jeśli jednak celem powstania tej spółki i transferu była ucieczka z pieniędzmi, aby uwolnić się od egzekucji - to takie zachowanie jest karalne i można będzie pokusić się o próbę odzyskania przetransferowanych środków na drodze sądowej.

Pamiętać jednak należy, iż w warunkach polskich sądowe odzyskanie pieniędzy to są lata, a w praktyce może nawet się okazać, że nie będzie to możliwe bo dany dłużnik, po latach, nie będzie dysponował już żadnym majątkiem. Wszystko wskazuje zatem na to, że klienci będą mieli marne szanse na odzyskanie pieniędzy.

Jeśli spółka już dzisiaj kwalifikuje się do upadłości, to syndyk powinien wejść jak najszybciej, po to choćby by zabezpieczyć majątek tak, by on się dalej nie rozchodził. Trzeba przy tym jednak pamiętać, że jeśli prawdą jest to, iż pracownicy nie dostawali wynagrodzeń, oni dostaną swoje pieniądze przed klientami spółki.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Mateusz Szymański
współpraca: KWS

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 ~adi

Przeczytajcie a dowiecie się co gada ulica o Państwie !!!!!!!!! - Na konferencji Rostowski,Gowin a i wcześniej Premier naśmiewali się z rodzin, które przeżywają ogromne dramaty po wpłaceniu pieniędzy do Amber Gold. Mówili że to ludzie są sobie winni i że Instytucje Państwa działały poprawnie. Otóż ulica nie wytrzymuje tych kłamstw, bo 4 lata Prokuratura kłamała rodziny że pirma działa prawidłowo. Urządnicy lansowali się z Amber Gold. - Ministerstwo Finansów i podległy urząd Skarbowy Panie Rostowski tępił studentów na plaży czy wydali paragon jak sprzedali pączka. Gdzie Panie Rostowski były kontrole jak taka kasa przepływała i nie było sprawozdań. Czemu Pan sie śmieje ludziom w oczy i kłamie. Panie Premierze czemu Państwo wyciąga ręce po skradzione ludziom pieniądze jako pierwsze czemu rodziny mają same dochodzić odszkodowań jak Państwo je okłamało i kłamie. to jest postępowanie jak Judasz , który umył ręce i myślał że dobrze robi a co mają zrobić rodziny. Jak Państwo takie sprawne to niech odda ludziom pieniądze a sami urzędnicy jak są tak dobrzy niech wytoczą procesy złodziejowi , który 5 lat ma siedzieć niby. Brak odwagi tylko kłamstwo Panie Balcerowicz obywatele są na końcu i Pan nazywa to Państwem Obywatelskim . Obłuda i głupota wciskana rodzinom

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~Artur Adler

Kancelaria radcowska skutecznie odzyskuje pieniądze - główny powód : posiadamy wiedzę o majątku przypisanym do Amber Gold oraz pana Plichty zatem komornik łatwo i szybko wyegzekwuje należność . Proszę zwrócić uwagę że ciężar wskazania majątku by dokonać na nim zabezpieczenia roszczeń a następnie windykacji leży po stronie powoda tj. wnioskującego o nakaz zapłaty . MY MAMY PRECYZYJNE NAMIARY na nieprzepisany jeszcze majątek naszego bohatera i jego złotej firmy . Żadnych przedpłat ; po skutecznym wykonaniu zlecenia proponujemy do 10 proc.dla nas od odzyskanych pieniędzy , ale oczywiście to do negocjacji .
Spróbuj - Amber z własnej woli NIGDY NIKOMU nie odda złotówki .
/-/ Artur Adler

518434697 arturadler2@gmail.com
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

REJESTRACJA I SIEDZIBA SPÓŁEK

Visitors address
ARFA Building Suite 201
J.E. Irausquin Boulevard 22
Oranjestad
Aruba

Contact
T: +297 582 48 37
F: +297 583 52 14

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~Artur Isaak Adler

S P R O S T O W A N I E
Uprzejmie zawiadamiam że moja kancelaria N I G D Y nie posiadała
siedziby w budynku Adgar Plaza - ul.Postępu 17 A w Warszawie .
Przypisywanie mojej działalności do tego adresu oraz właścicieli
Adgar Plaza pozostaje niczym nieuprawnione .
/-/Artur Adler

! Odpowiedz
0 1 ~Artur Adler

S P R O S T O W A N I E
Uprzejmie zawiadamiam że moja kancelaria N I G D Y nie posiadała
siedziby w budynku Adgar Plaza - ul.Postępu 17 A w Warszawie .
Przypisywanie mojej działalności do tego adresu oraz właścicieli
Adgar Plaza pozostaje niczym nieuprawnione .
/-/Artur Adler

! Odpowiedz
1 0 ~Artur Adler odpowiada ~Artur Adler

Szanowni Klienci

WZNOWILIŚMY PROWADZENIE SPRAW O ODZYSKANIE PIENIĘDZY
OD AMBER GOLD A TAKŻE FINROYAL . OFERUJEMY :
1.Uzyskanie Nakazu Zapłaty
2.Klauzuli Wykonalności
3.Zwolnienie od kosztów sądowych
4.W S K A Z A N I E komornikowi majątku państwa Plichtów - do windykacji

Opłata PO WYKONANIU ZLECENIA z pieniędzy odzyskanych - 6,86 proc. brutto

Na specjalne życzenie wywodzimy pozwy o odszkodowanie i zadośćuczynienie - od pp. Plichtów . Warunki do uzgodnienia .

Preferowany obrót dokumentów - także z Sądami - elektroniczny , dla potrzbujących specjalnego rodzaju kontaktu - osobisty .

POZDRAWIAMY 'LUDZI' PLICHTÓW - mimo waszych starań wnieśliśmy 146 pozwów z wskazaniem majątku i zabezpieczeniami roszczeń , zatem pewnością wygranej prawdziwej a nie pozorowanej lansowanej przez niektóre media .

POTENCJALNI KLIENCI : pełne dane teleadresowe niebawem . C A Ł A POLSKA

z wyrazami szacunku

Artur Isaak Adler - kancelarie Orange 518 434 697 cały tydzień 11.00-16.30
--------------------------------------------------------------------------------
PROSZĘ NIE LOKOWAĆ NAS W KATEGORII FIRM PRAWNICZYCH CZYNIĄCYCH DZIAŁANIA POZOROWANE - CZĘŚĆ MEDIÓW JUŻ 'PRZESTRZEGA' PRZED TAKĄ POTENCJALNĄ NIRZETELNOŚCIĄ NIEKTÓRYCH BIUR PRAWNYCH JEDNOCZEŚNIE LOBBUJĄC ZA PIENIĄDZE NA RZECZ JEDYNYCH PRAWYCH KANCELARII I DWÓCH NAZWISK ADWOKATÓW - TO JEST ŁAJDACTWO WŁAŚNIE ! I TO JEST POLSKA W SWYM OBECNYM KSZTAŁCIE ; niestety ...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~jurek

Proponuje sie zjednoczyc wszyscy poszkodowani w jednosci sila!!!!!

! Odpowiedz
0 1 ~Artur Isaak Adler

Szanowni Klienci

OD DNIA 03. WRZEŚNIA 2012 R. WZNAWIAMY PROWADZENIE SPRAW O ODZYSKANIE PIENIĘDZY
OD AMBER GOLD A TAKŻE FINROYAL . OFERUJEMY :
1.Uzyskanie Nakazu Zapłaty
2.Klauzuli Wykonalności
3.Zwolnienie od kosztów sądowych
4.W S K A Z A N I E komornikowi majątku państwa Plichtów - do windykacji

Opłata PO WYKONANIU ZLECENIA z pieniędzy odzyskanych - 6,86 proc. brutto

Na specjalne życzenie wywodzimy pozwy o odszkodowanie i zadośćuczynienie - od pp. Plichtów . Warunki do uzgodnienia .

Preferowany obrót dokumentów - także z Sądami - elektroniczny , dla potrzbujących specjalnego rodzaju kontaktu - osobisty .

POZDRAWIAMY 'LUDZI' PLICHTÓW - mimo waszych starań wnieśliśmy 146 pozwów z wskazaniem majątku i zabezpieczeniami roszczeń , zatem pewnością wygranej prawdziwej a nie pozorowanej lansowanej przez niektóre media .

POTENCJALNI KLIENCI : pełne dane teleadresowe niebawem . C A Ł A POLSKA

z wyrazami szacunku

Artur Isaak Adler - kancelarie Orange 518 434 697 cały tydzień 11.00-16.30
--------------------------------------------------------------------------------
PROSZĘ NIE LOKOWAĆ NAS W KATEGORII FIRM PRAWNICZYCH CZYNIĄCYCH DZIAŁANIA POZOROWANE - CZĘŚĆ MEDIÓW JUŻ 'PRZESTRZEGA' PRZED TAKĄ POTENCJALNĄ NIRZETELNOŚCIĄ NIEKTÓRYCH BIUR PRAWNYCH JEDNOCZEŚNIE LOBBUJĄC ZA PIENIĄDZE NA RZECZ JEDYNYCH PRAWYCH KANCELARII I DWÓCH NAZWISK ADWOKATÓW - TO JEST ŁAJDACTWO WŁAŚNIE ! I TO JEST POLSKA W SWYM OBECNYM KSZTAŁCIE ; niestety ...

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~xy

ludzie jesteśmy ofiarami bandziora i systemu który na to pozwala,jeżeli nasze państwo nawet nie usiłuje nam pomóc, to pomóżmy sobie sami wzyuwam wszystkich poszkodowanych do rozpoczęcia protestu w końcu to nasze oszczędnośći życia i jakiś tam ministerek co bieże co miesiąc taką kasę ,m in syn tuska przykład z życia wzięty on wziął naszą kasę w postaci premii a my mamy dramaty życiowe

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~obywatel

jezeli ktos kto nie ma na siebie majatku , wyludzi pozyczke
to prawo i prawole (prokuratorki ,sądziki, milicjanty )w "tym" panstewku gwarantuje takiemu oszustowi nietykalnosc .
komornik napisze ze nie ma z czego sciagnac a prokuratorek umorzy postepowanie .

podajcie jesli mozecie inne przyklady.!

! Odpowiedz
1 1 ~Dim

"Pamiętać jednak należy, iż w warunkach polskich sądowe odzyskanie pieniędzy to są lata, a w praktyce może nawet się okazać, że nie będzie to możliwe bo dany dłużnik, po latach, nie będzie dysponował już żadnym majątkiem."

A po co naw sądownictwo ? By sprawnie załatwiać nasze codzienne sprawy a majątkowe najczęściej. Więc wniosek jest taki: Sądy powinny być zlikwidowane bo i tak są nieefektywne. Okradają nas złodzieje i Sądy z czasu i pieniędzy.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% XI 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,0% X 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,5% X 2019

Znajdź profil