REKLAMA

SOLAR COMPANY S.A.: Treść uchwał podjętych w dniu 23 czerwca 2022 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.

2022-06-23 16:08
publikacja
2022-06-23 16:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
l_raport_nr_12_zalacznik_nr_1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
l_raport_nr_12_zalacznik_nr_2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
SOLAR COMPANY S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych w dniu 23 czerwca 2022 roku przez walne zgromadzenie oraz treść załączników do tych uchwał, a przy każdej uchwale również liczba akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Solar Company S.A. (Emitent) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku.

Zarząd Solar Company S.A. informuje, że:
1) każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu, wobec czego ilość głosów wskazana w treści załącznika do niniejszego raportu odpowiada ilości akcji zgodnie z art. 411 §1 ksh,
2) niniejszy raport wraz z załącznikami do niniejszego raportu spełnia wymogi przewidziane w art. 421 §4 ksh.

Załączniki
Plik Opis
l raport nr 12 załącznik nr 1.pdfl raport nr 12 załącznik nr 1.pdf Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z dnia 23.06.2022 roku
l raport nr 12 załącznik nr 2.pdfl raport nr 12 załącznik nr 2.pdf Załącznik nr 1 do Uchwały numer WZA.317/06/22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 23 czerwca 2022 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki