0,7150 zł
-2,05% -0,0150 zł
SKOTAN SA (SKT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PSr_I_2019_SKOTAN_S.A._30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Niezaleznego_Bieglego_Rewidenta_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Stanowisko_Zarzadu_SKOTAN_S.A._30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SKOTAN
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 454 1 337 572 315
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 166 -1 794 -272 -423
III. Zysk (strata) brutto -1 040 -1 700 -243 -401
IV. Zysk (strata) netto -975 -1 700 -227 -401
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 015 -2 349 -236 -554
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 -18 -14 -4
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 719 1 765 401 423
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 611 -602 142 -142
IX. Aktywa, razem 7 113* 6 869** 1 673* 1 597**
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 183* 14 964** 3 806* 3 480**
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 084* 255** 960* 59**
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 12 041* 14 709** 2 840* 3 421**
XIII. Kapitał własny -9 070* -8 095** -2 133* -1 883**
XIV. Kapitał zakładowy 65 880* 65 880** 15 494* 15 440**
XV. Liczba akcji (w szt.) 27 000 000* 27 000 000** 27 000 000* 27 000 000**
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,04 -0,03*** -0,01 -0,01***
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,04 -0,03*** -0,01 -0,01***
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,34* -0,30** -0,08* -0,07**
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,34* -0,30** -0,08* -0,07**
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00* 0,00** 0,00* 0,00**
WYBRANE DANE FINANSOWE SKOTAN S.A.
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 454 1 337 572 315
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 101 -1 728 -257 -408
XXIII. Zysk (strata) brutto -739 -1 694 -172 -400
XXIV. Zysk (strata) netto -739 -1 694 -172 -400
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -955 -2 279 -223 -538
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -159 -94 -37 -22
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 720 1 765 401 416
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 606 -608 141 -143
XXIX. Aktywa, razem 7 379* 6 850** 1 735* 1 605**
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 218* 14 950** 3 814* 3 504**
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 4 084* 130** 960* 30**
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 11 719* 14 196** 2 756* 3 327**
XXXIII. Kapitał własny -8 840* -8 100** -2 079* -1 898**
XXXIV. Kapitał zakładowy 65 880* 65 880** 15 494* 15 440**
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 27 000 000* 27 000 000** 27 000 000* 27 000 000**
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,03 -0,03*** -0,01 -0,01***
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,03 -0,03*** -0,01 -0,01***
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,33* -0,30** -0,08* -0,07**
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,33* -0,30** -0,08* -0,07**
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00* 0,00** 0,00* 0,00**


* dane na dzień 30.06.2019r.


** dane na dzień 31.12.2018r.


*** liczba akcji na dzień
30.06.2018r.: 54 000 000


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PSr_I_2019_SKOTAN_S.A._30.06.2019.pdfPSr_I_2019_SKOTAN_S.A._30.06.2019.pdf PSr_I_2019_SKOTAN_S.A._30.06.2019
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta_30.06.2019.pdfRaport Niezależnego Biegłego Rewidenta_30.06.2019.pdf Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta_30.06.2019
Stanowisko Zarządu_SKOTAN S.A._30.06.2019.pdfStanowisko Zarządu_SKOTAN S.A._30.06.2019.pdf Stanowisko Zarządu_SKOTAN S.A._30.06.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-30 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.