REKLAMA

SIMPLE: Informacji nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A.

2020-05-26 16:06
publikacja
2020-05-26 16:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-26
Skrócona nazwa emitenta
SIMPLE
Temat
Informacji nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A. [Bank] zawartych w Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej Simple za 2019 roku Zarząd SIMPLE S. A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 26 maja 2020 roku wpłynął do Spółki obustronnie podpisany dokument określający warunki współpracy z Bankiem w perspektywie kolejnego roku.
Zgodnie z zawartą dokumentacją, od dnia 26 maja 2020 roku do 26 maja 2021 roku Bank udostępni Emitentowi odnawialny kredyt złotowy w rachunku bankowym na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 2 mln zł. Okres udostępnienie kredytu został ustalony na okres czerwiec 2020 r. – maj 2021 r. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i będzie odpowiadało stawce WIBOR 1M + marża Banku.
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklarację wekslową.
Pozostałe warunki współpracy z Bankiem, w tym w zakresie możliwości jej zakończenia nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-26 Rafał Wnorowski Prezes Zarządu
2020-05-26 Daniel Fryga Wiceprezes Zarządu
2020-05-26 Michał Siedlecki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki