REKLAMA

Rząd za projektem wydłużenia terminu na wznowienie sprawy cywilnej

2016-10-04 16:43
publikacja
2016-10-04 16:43
Rząd za projektem wydłużenia terminu na wznowienie sprawy cywilnej
Rząd za projektem wydłużenia terminu na wznowienie sprawy cywilnej
fot. Marek Piekara / / FORUM

Wydłużenie - z 5 do 10 lat - terminu, w którym po uprawomocnieniu się wyroku można żądać wznowienia sprawy cywilnej, przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości, który we wtorek zatwierdził rząd.

"Przyjęte rozwiązania zapewnią należytą ochronę prawną wszystkim obywatelom, których prawa zostały naruszone przez organy wymiaru sprawiedliwości" - oceniło MS w komunikacie, w którym poinformowało o decyzji rządu.

Opracowana w resorcie sprawiedliwości propozycja zmiany jednego z artykułów tego kodeksu jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z września zeszłego roku.

TK orzekł wówczas o niekonstytucyjności przepisu odnoszącego się do wznawiania prawomocnie zakończonych postępowań na kanwie skargi konstytucyjnej osoby, która nie mogła wznowić sprawy mimo korzystnego dla niej wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Skarżąca skierowała sprawę do ETPC wskazując, że w składzie Sądu Najwyższego rozpatrującego jej kasację był sędzia orzekający wcześniej także w składzie sądu apelacyjnego, od którego orzeczenia wywiedziono skargę kasacyjną. ETPC uwzględnił jej skargę. Mimo to SN odrzucił wniosek o wznowienie postępowania z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, gdy takie wznowienie jest możliwe.

Tymczasem - jak wskazano w uzasadnieniu projektu MS - postępowanie przed ETPC jest z reguły długotrwałe, więc może się zdarzyć, że pięcioletni termin upłynie "zanim międzynarodowy organ ochrony prawnej wyda prawomocne orzeczenie uprawniające do złożenia skargi o wznowienie postępowania".

Jednocześnie resort uznał, że wprowadzenie odrębnej regulacji odnoszącej się tylko do wznowień postępowań cywilnych na podstawie wyroków ETPC byłoby "antysystemowe" z punktu widzenia prawa cywilnego. Dlatego zaproponowano wydłużenie tego terminu we wszystkich przypadkach, w których obowiązuje teraz termin pięcioletni, bez ograniczania tej zmiany jedynie do spraw rozstrzyganych przez ETPC.

"Bez względu na to, czy daną sprawą zajmował się ETPC, każdy obywatel będzie miał 10 lat na złożenie skargi o wznowienie postępowania w sprawach cywilnych. Przyczyną takiej skargi może być na przykład obecność w składzie sądu osoby nieuprawnionej, brak należytej reprezentacji strony postępowania, oparcie wyroku na podrobionym dokumencie lub na przepisie uznanym za sprzeczny z konstytucją" - wskazało w komunikacie MS.

Według projektu w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie tej zmiany, jeśli nie upłynął jeszcze pięcioletni termin na ich wznowienie, będzie stosowany już nowy dziesięcioletni termin. "Termin dziesięcioletni będzie miał zatem zastosowanie do sytuacji prawnych zastanych w chwili wejścia w życie ustawy" - wskazało MS. (PAP)

mja/ pz/

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rząd Beaty Szydło

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki