REKLAMA
TYLKO U NAS

Recenzja Bankier.pl: Kontomierz.pl

Michał Kisiel2011-11-16 11:30analityk Bankier.pl
publikacja
2011-11-16 11:30
Recenzja Bankier.pl: Kontomierz.pl
Recenzja Bankier.pl: Kontomierz.pl
fot. bankier.pl /
Kontomierz.pl to internetowy serwis wspomagający zarządzanie domowymi finansami. Na pierwszy rzut oka może onieśmielić liczbą opcji, ale po krótkim treningu pozwala zrezygnować z ręcznego prowadzenia finansowych zapisków.

Kontomierz pozwala śledzić i analizować dochody i wydatki gospodarstwa domowego oraz planować osobisty budżet. Mimo że idea prowadzenia finansowych zapisków w sieci nie jest nowa (rozwiązania tego typu prezentowaliśmy już w serwisie Bankier.pl), to narzędzia służące do analizowania przepływów pieniężnych w gospodarstwie domowym stale się rozwijają i zyskują nowe funkcje. Specyficznymi cechami Kontomierza są możliwość zautomatyzowania finansowej ewidencji i rozbudowane opcje analizy inwestycji.

Rejestracja użytkownika


Korzystanie z serwisu jest obecnie bezpłatne, wymaga tylko rejestracji (e-mail, hasło) i zaakceptowania regulaminu świadczenia usługi. Kontomierz planuje wkrótce wprowadzić opłaty za dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji (m.in. powiadomienia SMS i śledzenie portfela inwestycji), ale szczegóły cennika nie są jeszcze znane.

Podsumowanie finansów


Bezpośrednio po zalogowaniu użytkownik kierowany jest do strony „podsumowanie”, która zbiera informacje o aktywach i zobowiązaniach (w lewej kolumnie) oraz bilansie ostatniego miesiąca, stanie wykonania budżetów i zaplanowanych na najbliższy czas operacjach. Jest to pulpit zarządzania domowymi finansami, z którego można przejść do pozostałych podstawowych działów Kontomierza - analizy („analizuj”), planowania wydatków („oszczędzaj”) oraz poszukiwania alternatywnych produktów finansowych („zarabiaj”). Syntetyczny obraz własnych finansów docenią przede wszystkim osoby, które korzystają z wielu produktów finansowych w kilku instytucjach.

Główny ekran serwisu Kontomierz.pl – podsumowanie

Wprowadzanie danych o przychodach i rozchodach


Aby zapoznać się z całościową sytuacją finansową gospodarstwa domowego, użytkownik musi wprowadzać do Kontomierza dane dotyczące dochodów, wydatków oraz posiadanych zobowiązań i oszczędności.

Informacje o przychodach i rozchodach w domowym budżecie można wprowadzać ręcznie, odnotowując operacje, którym przypisuje się kwotę, opis, kategorię oraz ewentualnie tzw. tagi, czyli etykiety. Do tego celu można także wykorzystać aplikacje mobilne dla systemów iOS lub Android.

Kontomierz pozwala także na wczytywanie historii transakcji z większości banków w Polsce. Użytkownik może wybrać import ręczny, czyli wyeksportowanie listy operacji do pliku w serwisie bankowości internetowej, a następnie wczytanie jej w Kontomierzu, lub import automatyczny.

Ta druga opcja bazuje na wykorzystaniu specjalnego oprogramowania logującego się w imieniu użytkownika w banku i pobierającego historię transakcji. Import automatyczny wymaga podania danych dostępu do serwisu bankowości internetowej. Dane te są przechowywane w zaszyfrowanej postaci na komputerze użytkownika – nie trafiają na serwery Kontomierza. Mechanizm ściągania danych bezpośrednio z banków jest jedną z mocnych stron serwisu – takiej opcji nie oferują pozostali konkurenci na polskim rynku.

Transakcje importowane z rachunku bankowego są wstępnie przypisywane do kategorii na podstawie opisu towarzyszącego operacji. Użytkownik może zatwierdzić sugestie lub samodzielnie przypisać transakcje do odpowiednich kategorii. Podpowiedzi podsuwane przez Kontomierz są zazwyczaj trafne, mechanizm identyfikacji kategorii działa sprawnie.

Lista transakcji zaimportowanych z rachunku bankowego z rozwiniętą listą najczęściej używanych kategorii

Prowadzenie pełnej finansowej ewidencji utrudniają wydatki gotówkowe, które nie pozostawiają po sobie śladu w historii rachunku bankowego. Użytkownik Kontomierza może ręcznie odnotowywać takie transakcje lub zautomatyzować ten proces. W przypadku wyboru opcji pełnej automatyzacji każda wypłata gotówki z bankomatu jest księgowana jako wydatek gotówkowy, któremu można później nadać określoną kategorię lub rozbić na kilka transakcji w różnych typach wydatków.

Wprowadzanie danych – oszczędności, inwestycje, kredyty i majątek


Kontomierz.pl umożliwia, poza bieżącym śledzeniem wydatków i przychodów, szczegółowe określenie salda wszystkich aktywów i zobowiązań. Jeśli użytkownik korzysta z automatycznego importu danych z banku, to w przypadku mBanku i Multibanku pobierane są również informacje o posiadanych lokatach, funduszach inwestycyjnych (opcja dostępna także w BZ WBK) oraz papierach wartościowych.

Dane dotyczące lokat bankowych można także dodawać ręcznie, podając podstawowe dane (kwota, typ kapitalizacji, oprocentowanie, okres utrzymywania lokaty). To samo dotyczy innych składników majątku (np. nieruchomości) czy zobowiązań. Osobny ekran przeznaczono na śledzenie kredytów hipotecznych, gdzie po wpisaniu wymaganych informacji (m.in. kwota, oprocentowanie i pozostały do spłaty dług) prezentowany jest harmonogram spłaty i graficzna prezentacja parametrów zobowiązania. Dane te należy jednak traktować wyłącznie jako przybliżenie, gdyż nie uwzględniają one zazwyczaj dodatkowych kosztów kredytu (np. ubezpieczenia niskiego wkładu) czy efektu dopłat (np. z programu „Rodzina na Swoim”). Na plus należy odnotować możliwość śledzenia aktualnej wysokości zadłużenia w złotych w przypadku kredytów denominowanych w walutach obcych.


Ekran podsumowania kredytu hipotecznego

Analiza przepływów pieniężnych i wartości netto


Jednym z podstawowych zadań serwisów wspomagających zarządzanie finansami osobistymi jest umożliwienie użytkownikom odpowiedzi na pytanie „gdzie się podziały moje pieniądze?”. W Kontomierzu można dokonać przeglądu dochodów i wydatków w dowolnie wybranym okresie na dwa sposoby:
 • w podziale na kategorie – wykresy kołowe i słupkowe mogą być generowane dla sumy przychodów lub wydatków oraz dla poszczególnych kategorii (co umożliwia poruszanie się „w głąb” grup, np. sprawdzenie, jaką część wydatków na samochód pochłania paliwo),
 • w podziale na tagi – co pozwala przeanalizować wydatki niezależnie od zdefiniowanych kategorii (np. jeśli wydatkom związanym z utrzymaniem dziecka użytkownik będzie przypisywał określoną etykietę, to możliwe jest zorientowanie się, jaką część środków pochłania potomek).

Widok zestawienia wydatków w rozbiciu na kategorie

Graficznej prezentacji analiz trudno coś zarzucić – jest ona przejrzysta i wystarczająco szczegółowa. Przydatnym dodatkiem do zestawień historycznych mogłyby być średnie wartości obliczane dla poszczególnych kategorii.

Trzecie z istotnych narzędzi analitycznych, służące przeglądowi sumy oszczędności i zobowiązań, dostępne jest w zakładce „oszczędzaj” jako „historia majątku”. Umiejscowienie tej opcji może budzić zastrzeżenia – jest niezbyt intuicyjne, bowiem wizualizacja zmian majątku przynależy raczej do narzędzi analitycznych niż związanych z planowaniem.

Tworzenie budżetów


Zakładka „oszczędzaj” grupuje narzędzia do kontrolowania i planowania wydatków. Opcja „budżety” pozwala przypisać poszczególnym kategoriom rozchodów limity, których realizację można następnie śledzić na stronie podsumowującej domowe finanse. Planer z kolei umożliwia stworzenie terminarza przychodów i wydatków, w tym powtarzalnych, takich jak comiesięczne opłaty związane z utrzymaniem mieszkania. Niestety, Kontomierz nie importuje z banków zdefiniowanych zleceń stałych i płatności z przyszłą datą. Taka opcja pozwalałaby automatycznie uzupełniać planowane operacje.

Specyficznym narzędziem, mającym wspomagać oszczędzanie celowe, są świnki-skarbonki. Jest to rodzaj wirtualnego konta, do którego można dodawać środki (w dowolnej kwocie lub zdefiniowane np. jako określony procent nadwyżki w domowym budżecie). W opcji tej brakuje jednak, mimo graficznej prezentacji postępów w oszczędzaniu, prognozy momentu osiągnięcia celu.

Śledzenie inwestycji – akcje i fundusze inwestycyjne
Do najbardziej zaawansowanych funkcji Kontomierza należą narzędzia pozwalające śledzić inwestycje w papiery wartościowe i jednostki funduszy inwestycyjnych. Użytkownik ma dostęp nie tylko do wykresów prezentujących notowania aktywów, ale także do listy operacji zakupu i sprzedaży oraz szeregu wskaźników, takich jak średnia cena zakupu, szacowany aktualny zwrot z inwestycji i zwrot z zamkniętych inwestycji.

Kontomierz w skrócie


Serwisy PFM (wspomagające zarządzanie finansami osobistymi) mają za zadanie maksymalnie uprościć prowadzenie finansowej ewidencji. Kontomierz.pl dobrze wywiązuje się z tego zadania, chociaż jego zestaw opcji daleko wykracza poza podstawowe potrzeby przeciętnego domowego księgowego. Zalety serwisu docenią przede wszystkim bardziej zaawansowani adepci finansów osobistych. Osoby dopiero rozpoczynające analizę domowego budżetu mogą poczuć się przytłoczone liczbą dostępnych opcji, chociaż zarówno szata graficzna serwisu (elementy nieaktywne są najczęściej wyszarzone), jak i logicznie zorganizowana nawigacja ułatwiają pierwsze kroki.

Atutami serwisu są przede wszystkim sprawnie działające mechanizmy automatycznego importu danych z rachunków bankowych i kategoryzacji transakcji. Użytkownicy obawiający się ujawnienia informacji potrzebnych do logowania w banku mają wybór – z automatycznych narzędzi można zrezygnować, nadal korzystając z opcji wspomagających kategoryzację i analizę wydatków i przychodów.

Kontomierz.pl - wady i zatety
Zalety:
 • możliwość całkowitego zautomatyzowania pobierania danych z banków (opcja automatycznego importu),
 • sprawnie działający mechanizm sugerowania kategorii wydatków,
 • możliwość definiowania własnych kategorii i tagów,
 • przejrzysta szata graficzna i nawigacja,
 • rozbudowane możliwości analizy przychodów i wydatków,
 • zaawansowane narzędzia do śledzenia inwestycji i salda gospodarstwa domowego.
Wady:
 • wyłącznie ręczna obsługa powtarzających się wydatków i transakcji z datą przyszłą (nie są importowane z banków),
 • brak możliwości ręcznego korygowania danych inwestycji w akcje i fundusze,
 • brak możliwości szczegółowego zdefiniowania parametrów kredytów.


Michał Kisiel
analityk Bankier.pl
m.kisiel@bankier.pl

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje, jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Do pobrania

small5jpgsmall5jpgsmall5jpgsmall5jpgsmall5jpgsmall5jpgsmall5jpg
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
~TomBob
Kawał dobrej recenzji! ;)

Powiązane: Budżet rodziny

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki