REKLAMA

REINHOLD EUROPE AB: wyniki finansowe

2018-06-13 13:24
publikacja
2018-06-13 13:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załącznikĂłw:
2017-12-31_Reinhold_Europe_Annual_Report_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2017-12-31_Reinhold_Europe_Arsredovisning.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2017
(rok)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według
w walucie EUR
data przekazania: 2018-06-13
REINHOLD EUROPE AB
(pełna nazwa emitenta)
REINHOLD EUROPE AB Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
111 20 Sztokholm
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gamla Brogatan 32, 2tr
(ulica) (numer)
+46 8 562 458 30 +46 8 545 284 79
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2017-12-31 Reinhold Europe Annual Report .pdf2017-12-31 Reinhold Europe Annual Report .pdf ANUAL RAPORT - English version
2017-12-31 Reinhold Europe Årsredovisning.pdf2017-12-31 Reinhold Europe Årsredovisning.pdf ANUAL RAPORT - Swedish version.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-13 Bobby Mandal The Chaiman of the Board
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki