Pracownik ceni mobilność

Co jest cenniejsze od dodatków finansowanych przez pracodawcę? Okazuje się, że wolność. Wolność wyboru u urządzenia mobilnego i dostęp do aplikacji w miejscu pracy. Takie sa najnowsze wyniki badań przeprowadzonych

 

Ich rezultaty ukazują z jednej strony zapotrzebowanie pracowników na wsparcie ze strony działu IT, z drugiej zaś ich niezadowolenie wywołane brakiem takiego wsparcia w odniesieniu do coraz dłuższej listy typów urządzeń mobilnych, a także aplikacji wspierających mobilność i produktywność w miejscu pracy i poza nim.

Dział IT powinien być elastyczny

Badanie obejmujące ponad 500 pracowników w USA i Wielkiej Brytanii przyniosło wyniki nawołujące do działania ze strony działów IT, od których oczekuje się większej elastyczności i zdolności do wprowadzania w przedsiębiorstwach nowoczesnych aplikacji mobilnych. Transformacja przedsiębiorstwa wymaga szczegółowej analizy i szybkiego wdrożenia strategii rozwiązań mobilnych, umożliwiających dynamiczne i bezpieczne zaspakajanie rosnącego popytu ze strony pracowników. Badanie pokazuje również, że bezpieczeństwo pozostaje istotnym czynnikiem zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, choć coraz bardziej nagląca wydaje się potrzeba podjęcia debaty na temat mobilnych rozwiązań w przedsiębiorstwie, które powinny obejmować szersze spektrum urządzeń i platform.

W sytuacji, kiedy nie wszystkie mobilne aplikacje oferują ten sam poziom zabezpieczeń, menedżerowie działów IT muszą brać pod uwagę wprowadzanie różnych aplikacji i różnych strategii zarządzania. Dlatego też czołowy dostawca rozwiązań mobilnych, jakim jest Sybase, umożliwia wielu przedsiębiorstwom znalezienie kompromisu pomiędzy oczekiwaniami pracowników, co do wyboru i komfortu pracy, a koniecznością przestrzegania zasad polityki bezpieczeństwa korporacyjnego” – stwierdził Euan MacAra, Dyrektor Regionalny w Sybase Products Poland.


Najważniejsze są urządzenia mobilne

  • Swoboda wyboru: Połowa respondentów wolałaby samodzielnie wybrać urządzenie do pracy, niż pozwolić firmie wybierać za nich. 59 procent obecnych użytkowników samodzielnie dokonujących wyboru jest przekonanych, że wybór dokonany przez pracownika jest najlepszym rozwiązaniem dla firmy, opinię tę podziela 44 procent tych, którzy obecnie korzystają z urządzenia zapewnionego przez firmę.
  • Aplikacje to przyszłość: Rośnie popyt na coraz lepsze aplikacje związane z życiem zawodowym. 56 procent badanych uważa, że korzystanie z nich podnosi wydajność pracy. Pośród tych 56 procent przekonanie to podziela ponad osiem na dziesięć (82%) osób obecnie korzystających w celach służbowych z ponad trzech aplikacji mobilnych oraz 63% osób obecnie korzystających z mniej niż trzech aplikacji.
  • Firmowy sklep z aplikacjami: Wielu pracowników chętniej korzystałoby z większej liczby aplikacji, gdyby dostęp do nich był łatwiejszy. Blisko połowa ankietowanych (45%) stwierdziła, że korzystałaby z działającego w trybie online punktu ściągania aplikacji dostarczonych i aprobowanych przez pracodawcę, a kolejne 40% uważa, że współpracownicy również by to robili. Wyniki te potwierdzają słuszność wprowadzenia ostatnio na rynek App Store Volume Purchasing Program for Business – nowej platformy upraszczającej proces nabywania i pozyskiwania aplikacji mobilnych B2B, w tym również aplikacji tworzonych na zamówienie przez deweloperów niezależnych.
  • Bez czego mogliby się obejść: Co ciekawe, 71 procent badanych jest tak przekonanych o wyższości swojego urządzenia nad standardową propozycją działu IT, że byłoby skłonnych zrezygnować z przynajmniej jednego przywileju pracowniczego, żeby tylko zatrzymać swoje ulubione urządzenie. Listę przywilejów otwiera darmowa kawa (58%), tuż za nią uplasowały się bezpłatne posiłki (39%) i przybory biurowe (30%). Niektórzy skłonni byliby także zrezygnować z miejsca parkingowego (26%), a nawet dnia wolnego od pracy (20%).

Pracownik bez wsparcia

  • Brak wsparcia z góry: Zaledwie 19 procent badanych zdecydowanie się zgadza, że ich pracodawcy starają się im ułatwić pracę przy pomocy urządzenia mobilnego w tym samym stopniu co z komputera stacjonarnego. Blisko połowa (44%) stwierdza, że nie ma dostępu do wystarczającej liczby aplikacji mobilnych, żeby wykonywać pracę przy użyciu urządzeń mobilnych równie skutecznie co przy komputerze w pracy.
  • Za zakrętem: Sprawę komplikuje fakt, że zaledwie 29 procent ankietowanych uważa, że dział IT w ich firmie dobrze sobie radzi z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, a 27 procent dobrze wypowiada się o zdolności kadr IT do instalacji lub rozwiązywania problemów związanych z aplikacjami lub programami mobilnymi.
  • Dalsze ryzyka dotyczące bezpieczeństwa po stronie pracowników: Pracownicy, być może nieświadomie, narażają dane przedsiębiorstwa, przesyłając służbowe maile (35%) i dokumenty (32%) na prywatne skrzynki mailowe i wchodząc do firmowej sieci intranet z lokalizacji zewnętrznych (29%). Jedna czwarta badanych osób prowadziła wymianę maili służbowych przy pomocy osobistego urządzenia mobilnego. Wszystko to pomimo istnienia dedykowanych rozwiązań dla tego typu zastosowań, jak np. Sybase Afaria (MDM).

Nieco wcześniej w tym roku przeprowadzono badanie, koncentrujące się na podejściu przedsiębiorstw do tematu mobilności. Wykazało ono, że wdrażanie nowych aplikacji mobilnych jest dla większości ankietowanych ważne i pilne. 90 procent badanej kadry kierowniczej IT w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii stwierdziło, że wprowadzi w 2011 roku nowe aplikacje mobilne, a prawie co czwarty badany (21 procent) zamierza wdrożyć w swojej organizacji 20 lub więcej aplikacji mobilnych1.

„Wyniki ostatniego badania powinny być dla firm sygnałem do przyspieszenia prac nad wdrożeniem strategii przedsiębiorstwa mobilnego. Pracownicy coraz bardziej orientują się w świecie rozwiązań mobilnych, przez co ich oczekiwania wobec działów IT są coraz większe i będą nadal rosnąć. Obserwujemy już rosnący popyt na metody podnoszenia wydajności pracy dostosowane do mobilnych rozwiązań, takie jak choćby możliwość korzystania w miejscu pracy z wielu typów urządzeń czy dostęp do aplikacji firmowych za pośrednictwem dedykowanego sklepu pracodawcy”– mówi MacAra

O badaniu
Badanie Kelton Research przeprowadzono na zlecenie Sybase. Badaniem w formie sondażu online objęto 500 pracowników w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, zatrudnionych w firmach o obrotach w wysokości co najmniej 100 mln USD.


Cezary Tchorek-Helm
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne