REKLAMA

Podwyżki dla posłów, ministrów, prezydenta, senatorów i innych polityków uchwalone

2020-08-14 17:31, akt.2020-08-16 07:58
publikacja
2020-08-14 17:31
aktualizacja
2020-08-16 07:58
Podwyżki dla posłów, ministrów, prezydenta, senatorów i innych polityków uchwalone
Podwyżki dla posłów, ministrów, prezydenta, senatorów i innych polityków uchwalone
fot. Mateusz Wlodarczyk / / Forum

Sejm przyjął w piątek zmiany w prawie podwyższające wynagrodzenia dla samorządowców, parlamentarzystów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie.

Za przyjęciem nowelizacji obejmującej podwyżki głosowało 386 posłów, przeciw było 33, a 15 wstrzymało się od głosu. Sejm wcześniej w piątek przeprowadził debatę w pierwszym czytaniu i niezwłocznie przeszedł do drugiego.

W klubie PiS ustawę poparło 226 posłów, a dwie się wstrzymały (Wojciech Maksymowicz, Michał Wypij). Nie głosowało 7 osób, w tym m.in. wicepremier Jacek Sasin i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

W klubie KO ustawę poparło 100 posłów, przeciw było 9 (Tomasz Aniśko, Cezary Grabarczyk, Klaudia Jachira, Monika Rosa, Franciszek Sterczewski, Michał Szczerba, Małgorzata Tracz, Urszula Zielińska i Tomasz Zimoch).

Wstrzymało się 12 posłów (Tadeusz Aziewicz, Piotr Borys, Michał Jaros, Marek Krząkała, Gabriela Lenartowicz, Joanna Mucha, Małgorzata Niemczyk, Dariusz Rosati, Grzegorz Schetyna, Tomasz Siemoniak, Iwona Śledzińska-Katarasińska, Marta Wcisło).

W klubie Lewicy poparło ustawę 39 posłów, 7 było przeciw (Magdalena Biejat, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Daria Gosek-Popiołek, Maciej Konieczny, Paulina Matysiak, Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza), wstrzymała się Wanda Nowicka.

W klubie PSL-Kukiz'15 za ustawą było 20 posłów, przeciw 6 (Jolanta Fedak, Paweł Kukiz, Paweł Szramka, Agnieszka Ścigaj, Stanisław Tyszka, Stanisław Żuk).

Konfederacja w całości głosowała przeciw ustawie. Poparł ją natomiast niezrzeszony poseł Mniejszości Niemieckiej Ryszard Galla.

W debacie w czasie żadnego z czytań na temat ustawy nie wypowiedzieli się przedstawiciele klubów opozycyjnych - w imieniu Lewicy i PSL-Kukiz'15 nie wypowiedział się nikt, a z KO głos zabrała tylko Klaudia Jachira. W ciągu całego dnia posłowie opozycji unikali rozmów na temat tych przepisów z dziennikarzami.

Przyjęte przed głosowaniem całości poprawki to w większości zmiany redakcyjne i doprecyzowujące; jedna z merytorycznych to przyjęta przez Sejm zmiana, by rozwiązania pozwalały też na podwyżki dla pracowników samorządowych.

Nowelizacja ustawy w błyskawicznym tempie przeszła przez Sejm. Zaledwie w czwartek projekt nowelizacji niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych przygotowała i jednogłośnie przyjęła sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych. Tekst w nocy z czwartku na piątek został opublikowany na stronie internetowej Sejmu. W piątek odbyły się czytania i ustawa została uchwalona.

Ile będą zarabiać prezydent, pierwsza dama, posłowie i ministrowie?

Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego (w drugim kwartale 2019 r. kwota ta wyniosła 4839,24 zł). Dla obliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN przyjmuje się wielokrotność tej podstawy z zastosowaniem mnożnika 4,13. Dla obliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN przyjmuje się wielokrotność tej podstawy z zastosowaniem mnożnika 4,13, czyli kwotę 19 986,06 zł.

Projekt przewiduje, że prezydentowi RP przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości 1,3-krotności wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej. Byłaby to kwota 25 981 zł Zaproponowano również, by pierwszej damie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne odpowiadające 0,9-krotności wynagrodzenia sędziego SN, czyli blisko 18 tys. zł. Obecnie prezydent otrzymuje pensję w wysokości 17 894,20 zł brutto miesięcznie. Po uwzględnieniu dodatku za długoletni staż wynagrodzenie wynosi 20 399,39 zł. Pierwszej damie nie przysługuje wynagrodzenie.

Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej - 21 984 zł. To o ok. 7 tys. zł więcej niż obecnie. Wicemarszałkom Sejmu i Senatu przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 0,9-krotności wynagrodzenia sędziego SN - 17 987 zł.

Zaproponowano również, aby uposażenie posła i senatora odpowiadało wysokości 0,63-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN - 12 591 zł. Obecnie bazowe wynagrodzenie poselskie sięga 7 873,45 zł.

Ponadto parlamentarzysta otrzymuje dietę, czyli 2505,19 zł miesięcznie. Kolejny element zarobków posła to dodatek funkcyjny w wysokości 2147,30 zł. To suplementarne świadczenie nie jest przeznaczone dla każdego posła Sejmu. Łącznie posłowie miesięcznie mogą zarabiać 12 525,94 zł.

Prezesowi Rady Ministrów przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN (21 984 zł), wiceprezesowi Rady Ministrów - 1-krotności wynagrodzenia sędziego SN (19 986,06 zł), ministrowi - 0,9-krotności (17 987 zł), a sekretarzowi stanu oraz podsekretarzowi - 0,85-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN (16 988 zł). Obecnie premier zarabia 14 673,24 zł, wicepremier 13 063,76 zł, ministrowie 12 704,88 zł, a wiceministrowie ok. 10 tys. zł.

Ile będą zarabiać władze lokalne?

Wojewodzie przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające wysokości 0,75-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN (14 989 zł), a wicewojewodzie 0,65-krotności (12 991 zł).

Zgodnie z projektem, marszałkowi województwa, wicemarszałkowi oraz pozostałym członkom zarządu województwa przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,75-krotność wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej.

Staroście, wicestaroście oraz pozostałym członkom zarządu powiatu przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,58-krotność wynagrodzenia sędziego SN.

Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,70-krotność wynagrodzenia sędziego SN. Przewodniczącemu zarządu związku i pozostałym członkom zarządu (w związkach jednostek samorządu terytorialnego) przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,58-krotność wynagrodzenia sędziego SN.

Z kolei w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrzowi dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy i pozostałym członkom zarządu dzielnicy, przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,52-krotność wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej.

Do maksymalnych wynagrodzeń określonych w ustawie nie będą wliczane dodatki za wieloletnią pracę (tzw. stażowe).

Subwencje dla partii politycznych

O 50 proc. wzrosnąć mają subwencje dla partii politycznych, które w wyborach parlamentarnych zdobyły przynajmniej 3 proc. głosów (6 proc. w przypadku list koalicyjnych). Jak podaje Onet.pl, PiS będzie otrzymywał 34,9 mln zł rocznie (dotychczas 23,3 mln zł), KO - 29,8 mln zł (19,9 mln zł), SLD - 17,1 mln zł (11,4 mln zł), PSL - 12,4 mln zł (8,3 mln zł), a Konfederacja - 10,2 mln zł (6,8 mln zł).

PAP/pś/ mhr/ Olga Zakolska/BPL

Źródło:Bankier24
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (174)

dodaj komentarz
historykgpw
Specjalna kasta 5000+
meryt
"PiS wprowadził podwyżki pod głosowanie pod warunkiem, że poprze go opozycja. Do następnych wyborów zostały trzy lata, więc większość posłów uznała, że może sobie na to pozwolić, bo ludzie zapomną."

"Sprawdziliśmy stosunek pensji posłów do średniego wynagrodzenia w kilku krajach europejskich.
"PiS wprowadził podwyżki pod głosowanie pod warunkiem, że poprze go opozycja. Do następnych wyborów zostały trzy lata, więc większość posłów uznała, że może sobie na to pozwolić, bo ludzie zapomną."

"Sprawdziliśmy stosunek pensji posłów do średniego wynagrodzenia w kilku krajach europejskich. Bierzemy tylko pod uwagę podstawową pensję, bez diet, które stanowią istotną część uposażenia polskich parlamentarzystów:

W Czechach w 2018 roku stosunek ten wynosił 2,2;
W Estonii w 2020 – 3,1;
W Rumunii w 2019 – 3,7;
W Niemczech w 2018 – 2,5
W Szwecji w 2018 – 2,0"

"I znów musimy wrócić do wiosny 2018 roku. Przed ówczesną obniżką, polski współczynnik wynosił 2,2. Po niej, w 2020 roku – 1,6. Po podwyżce z 14 sierpnia pensja zasadnicza to ok. 2,5 raza więcej niż średnie wynagrodzenie. Nie odbiega to więc wcale od europejskich standardów."
1a2b
Wysokość podwyżek jest dobrze skorelowana z rzeczywistą inflacją. Inflacja dotyczy mnie w równym stopniu. Ja też chcę 53% podwyżki.

Jak sobie pomyślę, że ja mam dać podwyżkę Jachirze, Hartwig, Szajbus-Wielgus czy innym kretynkom i kretynom z sejmu to mi się scyzoryk w kieszeni otwiera. Oni nie są warci nawet
Wysokość podwyżek jest dobrze skorelowana z rzeczywistą inflacją. Inflacja dotyczy mnie w równym stopniu. Ja też chcę 53% podwyżki.

Jak sobie pomyślę, że ja mam dać podwyżkę Jachirze, Hartwig, Szajbus-Wielgus czy innym kretynkom i kretynom z sejmu to mi się scyzoryk w kieszeni otwiera. Oni nie są warci nawet tego co im płacimy teraz.
meryt
"Posłom spadało, Polakom rosło
Jeden z posłów opozycji, który zastrzegł sobie anonimowość, opowiedział nam, dlaczego poparł podwyżki."

"„Między 2010 a 2020 średnia płaca wzrosła o 60 proc. – z 3300 do 5200 zł brutto. A pensje posłów spadły o 20 proc.” – mówi nasz rozmówca."

"Jeśli
"Posłom spadało, Polakom rosło
Jeden z posłów opozycji, który zastrzegł sobie anonimowość, opowiedział nam, dlaczego poparł podwyżki."

"„Między 2010 a 2020 średnia płaca wzrosła o 60 proc. – z 3300 do 5200 zł brutto. A pensje posłów spadły o 20 proc.” – mówi nasz rozmówca."

"Jeśli przyrównać średnią pensję za 2010 i prognozę na 2020 rok, to w 10 lat pensje Polaków średnio wzrosły o 57 proc. Poseł ma więc w zasadzie rację." oko press
specjalnie_zarejestrowany2
Nie może być tak żeby minister zdrowia wyprowadzał setki milionów a szeregowy poseł zarabiał marne 10 tys + 10 dodatków:-)
historykgpw
Trole z pisuarskiego PR-u dwoją się i troją. Komentarz ten miał 30 łapek w górę i 2 łapki w dół i w przeciągu kilkunastu minut 60 łapek w dół. Mogliby się lepiej postarać bo głupi by się połapał. Poza tym to ten proceder regularnie się pojawia pod wieloma nieprzychylnymi-szczerymi komentarzami... cała Polska Trole z pisuarskiego PR-u dwoją się i troją. Komentarz ten miał 30 łapek w górę i 2 łapki w dół i w przeciągu kilkunastu minut 60 łapek w dół. Mogliby się lepiej postarać bo głupi by się połapał. Poza tym to ten proceder regularnie się pojawia pod wieloma nieprzychylnymi-szczerymi komentarzami... cała Polska opowiada kawały o naszym obrotnym ministrze zdrowia, a tutaj w kilkanaście minut zbiera się solidarna bojówka fanatyków broniących czci i honoru "godnego" następcy Radziwiłła
jas2
Mam małą firmę i zarabiam więcej niż prezydent. Nie sądzę, żeby to było normalne.
Prezydent (także premier) zarządza całą Polską, więc jego wynagrodzenie powinno być najwyższe w Polsce.
anna_domagalczyk
Za chwilę zmniejszą wam wynagrodzenie za wpis, więc nie martw się, że zarabiasz więcej od prezydenta. Swoją drogą powinni jednak powiązać wynagrodzenie na farmach trolli z minimalnym poziomem jakości.
meryt odpowiada anna_domagalczyk
anna_domagalczyk "Swoją drogą powinni jednak powiązać wynagrodzenie na farmach trolli z minimalnym poziomem jakości."

Botom (kod) wynagrodzenie?

anna_domagalczyk2020-08-11 17:56 "O, tu widać wyraźnie, że to bot. Wklepuje przypadkowe hasła bez związku z komentowaną treścią i wychodzą bzdury"

anna_domagalczyk
anna_domagalczyk "Swoją drogą powinni jednak powiązać wynagrodzenie na farmach trolli z minimalnym poziomem jakości."

Botom (kod) wynagrodzenie?

anna_domagalczyk2020-08-11 17:56 "O, tu widać wyraźnie, że to bot. Wklepuje przypadkowe hasła bez związku z komentowaną treścią i wychodzą bzdury"

anna_domagalczyk 2020-08-16 13:56 "Bo to jest bot, który zamula wpisy, żeby spadały z pierwszych stron."
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podwyzki-dla-poslow-ministrow-prezydenta-senatorow-i-innych-politykow-7944287.html

Powiązane: Polityka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki