Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2019_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rozszerzony_skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2019_roku_-_wersja_angielska.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE mln zł mln zł mln EUR mln EUR
II. Wynik z tytułu odsetek 2 455 2 212 571 529
III. Wynik z tytułu prowizji i opłat 746 737 174 176
IV. Wynik z działalności operacyjnej 1 229 1 070 286 256
V. Zysk brutto 1 234 1 076 287 258
VI. Zysk netto (z uwzględnieniem udziałowców niesprawujących kontroli) 861 756 200 181
VII. Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 862 757 201 181
VIII. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 0,69 0,61 0,16 0,14
IX. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 0,69 0,61 0,16 0,14
X. Dochody całkowite netto 738 946 172 226
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 577) (5 861) (1 065) (1 403)
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 813) 2 455 (887) 588
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (550) 393 (128) 94
XIV. Przepływy pieniężne netto (8 940) (3 013) (2 080) (721)
XV. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 2019-03-31 2018-12-31 2019-03-31 2018-12-31
XVI. Suma aktywów 325 833 324 255 75 752 75 408
XVII. Kapitał własny ogółem 39 728 39 101 9 236 9 093
XVIII. Kapitał przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 39 739 39 111 9 239 9 096
XIX. Kapitał zakładowy 1 250 1 250 291 291
XX. Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,78 31,28 7,39 7,27
XXII. Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,78 31,28 7,39 7,27
XXIV. Łączny współczynnik kapitałowy 18,36% 18,88% 18,36% 18,88%
XXV. Kapitał Tier 1 34 792 35 150 8 089 8 174
XXVI. Kapitał Tier 2 2 700 2 700 628 628
XXVII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE mln zł mln zł mln EUR mln EUR
XXVIII. Wynik z tytułu odsetek 2 231 2 039 519 488
XXIX. Wynik z tytułu prowizji i opłat 596 610 139 146
XXX. Wynik z działalności operacyjnej 1 057 893 246 214
XXXI. Zysk brutto 1 057 893 246 214
XXXII. Zysk netto 737 614 171 147
XXXIII. Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 0,59 0,49 0,14 0,12
XXXIV. Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 0,59 0,49 0,14 0,12
XXXV. Dochody całkowite netto 597 813 139 195
XXXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 430) (3 717) (333) (890)
XXXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 767) 2 430 (876) 582
XXXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 736) (1 800) (869) (431)
XXXIX. Przepływy pieniężne netto (8 933) (3 087) (2 079) (739)
XL. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 2019-03-31 2018-12-31 2019-03-31 2018-12-31
XLI. Suma aktywów 298 403 300 413 69 375 69 863
XLII. Kapitał własny ogółem 38 846 38 360 9 031 8 921
XLIII. Kapitał zakładowy 1 250 1 250 291 291
XLIV. Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,08 30,69 7,22 7,14
XLVI. Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 31,08 30,69 7,22 7,14
XLVIII. Łączny współczynnik kapitałowy 20,76% 21,33% 20,76% 21,33%
XLIX. Kapitał Tier 1 34 649 35 070 8 055 8 156
L. Kapitał Tier 2 2 700 2 700 628 628Wybrane pozycje sprawozdania finansowego przeliczonona EUR według
następujących kursów:


31.03.2019


31.12.2018


31.03.2018
średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów (pozycje
rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i
sprawozdania z przepływów pieniężnych)


              4,2978


               4,2669


              4,1784
kurs średni NBP na dzień(pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej)


              4,3013


              4,3000


               4,2085
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszerzony skonsolidowany Raport za I kwartał 2019 roku.pdfRozszerzony skonsolidowany Raport za I kwartał 2019 roku.pdf Rozszerzony skonsolidowany Raport za I kwartał 2019 roku
Rozszerzony skonsolidowany Raport za I kwartał 2019 roku - wersja angielska.pdfRozszerzony skonsolidowany Raport za I kwartał 2019 roku - wersja angielska.pdf Rozszerzony skonsolidowany Raport za I kwartał 2019 roku - wersja angielska

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-07 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu
2019-05-07 Rafał Antczak Wiceprezes Zarządu
2019-05-07 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
2019-05-07 Maks Kraczkowski Wiceprezes Zarządu
2019-05-07 Mieczysław Król Wiceprezes Zarządu
2019-05-07 Adam Marciniak Wiceprezes Zarządu
2019-05-07 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu
2019-05-07 Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu
2019-05-07 Jan Emeryk Rościszewski Wiceprezes Zarządu
2019-05-07 Danuta Szymańska Dyrektor Pionu Rachunkowości
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.