REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PCC EXOL S.A.: wyniki finansowe

2021-05-12 17:54
publikacja
2021-05-12 17:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_GK_PCC_EXOL_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK/static/att/emitent/2021-05/PCC_Exol_wybrane_dane_finansowe_03.2021_202105121867785100.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PCC_Exol_wybrane_dane_finansowe_03.2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 187 355 178 040 40 978 40 498
II. Zysk na działalności operacyjnej 15 247 17 885 3 335 4 068
III. Zysk przed opodatkowaniem 14 174 14 145 3 100 3 217
IV. Zysk netto 11 367 12 232 2 486 2 782
V. EBITDA 18 121 20 658 3 963 4 699
VI. Pozostałe dochody całkowite netto 1 823 4 726 399 1 075
VII. Całkowite dochody ogółem 13 190 16 958 2 885 3 857
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 950 16 504 645 3 754
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 756) (16 474) (4 977) (3 747)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (25 564) 12 506 (5 591) 2 845
XI. Przepływy pieniężne netto (45 370) 12 536 (9 923) 2 851
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.) 172 650 172 650 172 650 172 650
XIII. Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR) 0,07 0,07 0,02 0,02
XIV. Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020 Stan na 31.03.2021 Stan na 31.12.2020
XV. Aktywa trwałe 448 447 443 386 96 227 96 079
XVI. Aktywa obrotowe 195 967 198 234 42 050 42 956
XVII. Kapitał własny 311 581 298 391 66 859 64 660
XVIII. Kapitał akcyjny 172 650 172 650 37 047 37 412
XIX. Zobowiązania długoterminowe 181 470 195 581 38 939 42 381
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 151 363 147 648 32 479 31 994
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR) 1,80 1,73 0,39 0,37
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_GK_PCC_EXOL_1Q2021.pdfRaport_GK_PCC_EXOL_1Q2021.pdf GK PCC EXOL Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021
GK PCC Exol_wybrane dane finansowe_03.2021.pdfGK PCC Exol_wybrane dane finansowe_03.2021.pdf GK PCC EXOL WDF 1Q2021
PCC Exol_wybrane dane finansowe_03.2021.pdfPCC Exol_wybrane dane finansowe_03.2021.pdf PCC EXOL WDF 1Q2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Dariusz Ciesielski Prezes Zarządu
2021-05-12 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki