REKLAMA

OZE Capital S.A.: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółki PURE ENERGY LLC

2021-06-28 17:07
publikacja
2021-06-28 17:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
OZE Capital S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu spółki PURE ENERGY LLC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd OZE CAPITAL S.A. z siedzibą w Iławie (dalej : „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał list intencyjny dotyczący ustalenia warunków inwestycji w spółkę PURE ENERGY LLC, USA (dalej: „PURE ENERGY”). PURE ENERGY chce realizować inwestycje z sektora energetycznego na obszarze stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych.

Celem podpisania listu intencyjnego jest podjęcie negocjacji dotyczących zawarcia umowy umożliwiającej Emitentowi zakupu co najmniej 51% udziałów w spółce specjalizującej się w technologiach i procesach związanych z intensyfikacją wydobycia gazu i ropy oraz produkcji energii elektrycznej z gazu ziemnego pozyskiwanego bezpośrednio z pól naftowych/gazowych. PURE ENERGY chce wykorzystać swoją technologię i know-how, aby móc zintensyfikować wydobycie gazu i ropy o przynajmniej 50% dotychczasowego poziomu wydobycia.

Działanie pól naftowych/gazowych na terenie stanu Teksas ma bezpośredni wpływ na zwiększoną emisję lotnych związków organicznych i tlenków azotu ze źródeł ropy naftowej i gazu ziemnego w USA w konsekwencji obniża nieustanie jakość powietrza i powiększa dziurę ozonową. PURE ENERGY chce zminimalizować te negatywne skutki dla środowiska poprzez instalacje kogeneracyjne, które zamienią emitowany gaz, który na dzień dzisiejszy jest wypalany do atmosfery na czystą energię. Tym samym PURE ENERGY chce docelowo wprowadzić swoje rozwiązania na wszystkie działające pola naftowe/gazowe na terenie stanu Teksas co umożliwi nie tylko większe wydobycia ale będzie zapobiegać powstawaniu dziury ozonowej.

Potencjalna transakcja uzupełni kompetencje Emitenta w zakresie branży OZE oraz wpisuję się w szerszą strategię grupy kapitałowej. Ostateczna decyzja co do nabycia i ustalenia ceny nabycia spółki nastąpi w wyniku badania due diligence, którego zakończenie strony ustaliły na koniec września 2021 roku.

Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na wstępną szacunkową wartość transakcji, a także na strategiczny charakter potencjalnej Umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-28 Grzegorz Wrona Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki