REKLAMA

OVIDWORKS: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., które odbyło się w dniu 16 lutego 2023 r.

2023-02-17 10:57
publikacja
2023-02-17 10:57
Zarząd spółki Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”] w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 16 lutego 2023 roku oraz załączników do tych uchwał.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 9 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariusza Spółki - Jacka Dariusza Dębowskiego (EBI nr 3/2023), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą w wyżej wskazanym przedmiocie o treści opublikowanej w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (EBI nr 2/2023).

Wszystkie pozostałe uchwały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zostały podjęte. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Załączniki do raportu:
1) treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., które odbyło się w dniu 16 lutego 2023 r.,
2) treść umów pożyczek zawartych przez Emitenta z Jackiem Dębowskim, Prezesem Zarządu Spółki i Jackiem Chojeckim, Wiceprezesem Zarządu Spółki, stanowiące załączniki do uchwał,
3) treść opinii Zarządu

Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Załączniki
20230217_105730_0000145570_0000147452.pdf
20230217_105730_0000145570_0000147453.pdf
20230217_105730_0000145570_0000147454.pdf
20230217_105730_0000145570_0000147455.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki