515,0000 zł
1,38% 7,0000 zł
Neuca SA (NEU)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_NEUCA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_roczny_2019_NEUCA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2019_NEUCA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sp_Neuca_19p.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
2019 przekształcone 2019 przekształcone
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8019223 7539297 1864155 1766926
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 72562 57623 16868 13505
III. Zysk (strata) brutto 248215 3882 57700 910
IV. Zysk (strata) netto 237769 -1748 55272 -410
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 135843 66167 31578 15507
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 81036 -54849 18838 -12855
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -163040 -15437 -37900 -3618
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 53839 -4119 12516 -966
IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4317033 4521702 4317033 4521702
X. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4785589 5080493 4785589 5080493
XI. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 55,08 -0,39 12,80 -0,09
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 49,68 -0,34 11,55 -0,08
XIII. Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018 Stan na 31.12.2019 Stan na 31.12.2018
XIV. przekształcone przekształcone
XV. Aktywa razem 3798450 3578703 891969 832256
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3614209 3521093 848705 818858
XVII. Zobowiązania długoterminowe 150042 151606 35233 35257
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 3464167 3369487 813472 783601
XIX. Kapitał własny 184241 57610 43264 13398
XX. Kapitał zakładowy 4562 4533 1071 1054
XXI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 4562082 4532787 4562082 4532787
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 40,39 12,71 9,48 2,96
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 38,50 11,34 9,04 2,64
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 8,65 7,40 2,03 1,72
XXV. Stan na 01.01.2018 Stan na 01.01.2018
XXVI. przekształcone przekształcone
XXVII. Aktywa razem 3425928 821388
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3286914 788059
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 310720 74497
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 2976194 713562
XXXI. Kapitał własny 139014 33329
XXXII. Kapitał zakładowy 4678 1122
XXXIII. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 4677734 4677734
XXXIV. Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4946259 4946259
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 29,72 7,13
XXXVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,10 6,74
XXXVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 6,40 1,53
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa NEUCA.pdfList Prezesa NEUCA.pdf
Raport roczny 2019 NEUCA.pdfRaport roczny 2019 NEUCA.pdf
Sprawozdanie_Zarzadu_2019_NEUCA.pdfSprawozdanie_Zarzadu_2019_NEUCA.pdf
Sp_Neuca_19p.pdfSp_Neuca_19p.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-19 PIOTR SUCHARSKI PREZES ZARZĄDU
2020-03-19 GRZEGORZ DZIK WICEPREZES ZARZĄDU
2020-03-19 PAWEŁ KUŚMIEROWSKI WICEPREZES ZARZĄDU


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.