REKLAMA

MEDICALGORITHMICS S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 28 października 2022 r.

2022-10-28 16:21
publikacja
2022-10-28 16:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
28102022_Zalacznik_do_RB_ws._uchwal__-_uchwaly_podjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
28102022_Zalacznik_do_RB_ws._uchwal__-_uchwaly_niepodjete.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
28102022_Zalacznik_do_RB_ws._uchwal_-_uchwaly_podjete_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
28102022_Zalacznik_do_RB_ws._uchwal_-_uchwaly_niepodjete_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-28
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 28 października 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 października 2022 r. („Walne Zgromadzenie”), jak również treść projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie Walnego Zgromadzenia, ale nie zostały podjęte, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, a także projektów uchwał, w odniesieniu do których odstąpiono od głosowania.

Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad (w całości), jak również, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki podkreśla, że wejście w życie następujących uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie:
- uchwały nr 8/10 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, będącej podstawą powołania p. Pawła Lewickiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- uchwały nr 9/10 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, będącej podstawą powołania p. Krzysztofa Siemionowa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
- uchwały nr 10/10 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki, będącej podstawą powołania p. Davida Casha do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;

zostało zastrzeżone pod warunkami zawieszającymi określonymi w ww. uchwałach.

Mając na uwadze powyższe, powołanie p. Pawła Lewickiego, p. Krzysztofa Siemionowa oraz p. Davida Casha w skład Rady Nadzorczej Spółki nastąpi z chwilą spełnienia się warunków zawieszających określonych w ww. uchwałach, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Załączniki
Plik Opis
28102022_Załącznik do RB ws. uchwał - uchwały podjęte.pdf28102022_Załącznik do RB ws. uchwał - uchwały podjęte.pdf Uchwały podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics SA w dniu 28/10/2022 w jezyku polskim
28102022_Załącznik do RB ws. uchwał - uchwały niepodjęte.pdf28102022_Załącznik do RB ws. uchwał - uchwały niepodjęte.pdf Uchwały nie podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics SA w dniu 28/10/2022 w jezyku polskim
28102022_Załącznik do RB ws. uchwał - uchwały podjęte_ENG.pdf28102022_Załącznik do RB ws. uchwał - uchwały podjęte_ENG.pdf Uchwały podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics SA w dniu 28/10/2022 w jezyku angielskim
28102022_Załącznik do RB ws. uchwał - uchwały niepodjęte_ENG.pdf28102022_Załącznik do RB ws. uchwał - uchwały niepodjęte_ENG.pdf Uchwały nie podjęte podczas NWZ Medicalgorithmics SA w dniu 28/10/2022 w jezyku angielskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Attached to this current report, the Management Board
of Medicalgorithmics S.A. (“Company”) publishes resolutions passed by
the Extraordinary General Meeting of the Company, which convened on
October 28, 2022 ("General Meeting") and resolution drafts voted but
rejected by the General Meeting, together with the detailed vote counts
for each resolution, as well as resolution drafts the voting of which
was withdrawn.


The Management Board of the Company also informs that
the General Meeting did not remove any of the issues planned in its
agenda (as a whole) and there were no objections raised that would be
reported in the minutes of the General Meeting.The
Management Board would like to underline that the legal effect of the
following resolutions passed by the General Meeting:


– Resolution 8/10 to appoint a member of the
Supervisory Board of the Company, Mr. Paweł Lewicki;


– Resolution 9/10 to appoint a member of the
Supervisory Board of the Company, Mr. Krzysztof Siemionow;


– Resolution 10/10 to appoint a member of the
Supervisory Board of the Company, Mr. David Cash;


is subject to certain conditions precedent as
reserved in the respective resolutions.


Therefore, the actual appointment of Mr. Paweł
Lewicki, Mr. Krzysztof Siemionow and Mr. David Cash to the Supervisory
Board will occur upon prior fulfillment of the conditions precedent
specified in the resolutions, and the Company will announce it in a
separate current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-28 Jarosław Jerzakowski Członek Zarządu
2022-10-28 Maciej Gamrot Członek Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Otwórz konto firmowe w Banku Millennium i zgarnij PREMIĘ

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki