REKLAMA

Kobiety na rynku pracy. Wykresy, które warto zobaczyć

2021-03-08 06:00
publikacja
2021-03-08 06:00
Kobiety na rynku pracy. Wykresy, które warto zobaczyć
Kobiety na rynku pracy. Wykresy, które warto zobaczyć
/ Bankier.pl

Pay gap to jedno z głównych haseł, które pojawiają się w dyskusji publicznej przy okazji Dnia Kobiet. W Polsce różnica między wynagrodzeniami mężczyzn i kobiet w proc. wynosi 19,9 proc. Jak wypadamy na tle innych krajów, w różnych sektorach, i jak bardzo różnią się wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w wybranych zawodach? Odpowiedzi na wykresach.

1. Pay gap w Polsce

Kobiety według ostatnich danych Głównego Urzędu statystycznego zarabiają przeciętnie o 19,9 proc. mniej od mężczyzn. Co ciekawe, po spadku luki płacowej w 2016 roku do poziomu 18,5 proc. z 20,6 proc. w 2014 roku, od 2019 roku znowu odnotowano jej wzrost do 19,9 proc. Jednak na tle Unii Europejskiej różnica ta nie jest tak wyraźna,  ponieważ wskaźnik Gender Pay Gap dla Polski wyniósł 9 proc., dla porównania – w Niemczech przekracza on 20 proc.

2. Bezrobocie kobiet w krajach Unii Europejskiej

Najwyższy wskaźnik bezrobocia kobiet w krajach UE odnotowuje Hiszpania, wskaźnik ten wynosi 16 proc., Polska znalazła się na drugim biegunie z wynikiem 3,6 proc. według danych prezentowanych przez Eurostat. Najniższy wskaźnik zaprezentowały Czechy – 2,4 proc.

3. Wskaźnik zatrudnienia

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, przewaga kobiet pod względem poziomu wykształcenia nie przekłada się na ich równe szanse na zatrudnienie. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku produkcyjnym jest niższy niż wśród mężczyzn (70 wobec 79 proc.). Kobiety częściej niż mężczyźni wycofują się z rynku pracy.

4. Udział kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka

GUS przedstawił dane, z których wynika, że udział kobiet powracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych po wzroście w 2018 roku znowu odnotował spadek w 2019 roku. Jeszcze trzy lata temu udział ten wynosił 18,0 proc., a dwa lata temu – 17,5 proc.

5. Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

Od 2013 roku systematycznie spada liczba kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (dane przeliczane na 10 tys. mieszkańców). Do wspomnianego roku wskaźnik ten rósł, jednak od 2014 roku spada, odnotowując w 2019 roku rekordowo niski poziom.

6. Przeciętne wynagrodzenie według zawodów

Na podstawie danych dotyczących przeciętnego wynagrodzenia brutto na podstawie „wielkich” grup zawodów w październiku 2019 roku można zauważyć, że płace kobiet są w każdej grupie niższe od mężczyzn. Największą dysproporcję widać u przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników.

7. Odsetek kobiet zasiadających w parlamentach krajowych

Polska znalazła się poniżej średniej dla Unii Europejskiej, jeśli chodzi o odsetek kobiet zasiadających w parlamentach krajowych. Najwyższy udział odnotowano w Szwecji, Finlandii i Belgii. Dla krajów UE średnia wniosła 31,7 proc., dla Polski wyniósł 27,9.

8. Kobiety zatrudnione w nauce

W 2019 roku, według danych Eurostatu, 77,9 mln osób w Unii Europejskiej było zatrudnionych w usługach opartych na wiedzy, z czego 31,8 mln to mężczyźni, a 46,1 mln to kobiety. Najwyższy udział w Polsce odnotowano w województwie opolskim w Polsce.

fot. / / Eurostat

9. Kobiety na stanowiskach menedżerskich

Jak podaje Eurostat, w III kwartale 2020 roku ponad 9,5 mln osób zajmowało stanowiska kierownicze w krajach Unii Europejskiej – 6,2 mln mężczyzn i 3,3 mln kobiet. Największy udział kobiet zatrudnionych na najwyższych funkcjach w firmie odnotowano na Łotwie (45 proc.) i w Polsce (44 proc.).  

WS

Źródło:
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (18)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
demeryt_69
Cyganki przynoszą do domu znacznie więcej gotówki niż ich partnerzy i nikt z tego powodu nie robi draki :)
ssmentek
Niższe zarobki kobiet w stosunku do mężczyzn, w krajach bogatszych, jak cała Skandynawia, gdzie kobiety mogą zająć się tym czym chcą, a niższe w krajach uboższych np. Polska, Bułgaria, czy Indie, gdzie kobiety muszą iść za pieniędzmi, a nie za swoimi zainteresowaniami, to nie jest żadna "luka płacowa", ani "Paygap",Niższe zarobki kobiet w stosunku do mężczyzn, w krajach bogatszych, jak cała Skandynawia, gdzie kobiety mogą zająć się tym czym chcą, a niższe w krajach uboższych np. Polska, Bułgaria, czy Indie, gdzie kobiety muszą iść za pieniędzmi, a nie za swoimi zainteresowaniami, to nie jest żadna "luka płacowa", ani "Paygap", tylko naturalne mechanizmy rynkowe dzięki którym wszyscy jesteśmy bardziej zamożni! Tak bankier.pl celebruje święto kobiet, tony lewackiej propagandy i ideologi. Wstyd! Ludzie instalujcie adblocka na tym portalu bo każdy grosik z reklam dla bankier.pl to pieniądz wspierający korupcję szkodzącą nam wszystkim, także kobietom...
ssmentek odpowiada demeryt_69
O powielanie szkodliwej dla czytelnika zideologizowanej propagandy, pod którą autorzy, wstydzą się nawet podpisać.
demeryt_69 odpowiada ssmentek
Dlatego namawiasz do instalacji AdBlock?
ssmentek odpowiada demeryt_69
Dlatego że każda reklama wyświetlona na bankier.pl, to grosz przekazany, na kolejną tego typu treść, czyli wzmacniający zideologizowaną propagandę, utrwalającą fałszywy obraz rzeczywistości, gdzie jesteśmy sztucznie podzieleni na "ofiary".
demeryt_69 odpowiada ssmentek
"I see" - said the blind man to his deaf son :)

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki