REKLAMA

KNF: hipoteki ze stałym oprocentowaniem najpierw dla frankowców

Michał Kisiel2016-10-10 22:25analityk Bankier.pl
publikacja
2016-10-10 22:25

„Obecnie jest właściwy moment, by rozpocząć wprowadzanie na polski rynek kredytów na stałą stopę procentową” - tak twierdzi Komisja Nadzoru Finansowego, która zaprezentowała założenia nowelizacji Rekomendacji S. Nadzorca proponuje m.in. limitowanie udzielania kredytów hipotecznych dla klientów na granicy zdolności i proponowanie kredytów ze stałą stopą osobom, które przewalutują zobowiązania walutowe.

O konieczności stopniowego odejścia od kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu przedstawiciele nadzoru i sektora bankowego mówili już od dawna. Przygotowane przez KNF założenia nowelizacji Rekomendacji S wymieniają najważniejsze przyczyny, dla których wskazane byłoby promowanie hipotek ze stałym oprocentowaniem:

  • Udzielane dziś kredyty są rekordowo tanie, a koszt ich obsługi w przyszłości prawdopodobnie wzrośnie (wraz ze wzrostem stóp procentowych). Ryzyko stopy procentowej obciąża wyłącznie kredytobiorców - za kilka lat znaczące grupy dłużników mogą mieć problemy ze spłatą zobowiązań.
  • Kredyty ze stałą stopą procentową pozwalają klientom zabezpieczyć się przed niekorzystnymi zmianami ceny pieniądza. Ryzyko stopy procentowej spoczywa wówczas na banku, który może nim zarządzać w sposób profesjonalny. Konsumenci korzystający z kredytów ze zmienną stopą nie mają bezpośredniego dostępu do odpowiednich instrumentów.
  • Regulacje dotyczące płynności długoterminowej banków będą skutkować zwiększeniem zainteresowania listami zastawnymi. Te papiery natomiast powinny być emitowane w oparciu o kredyty ze stałym oprocentowaniem. Promowanie tego rodzaju produktów będzie korzystne dla rynku listów zastawnych i dla całego sektora.
fot. / / YAY Foto

Kredyty ze stałym oprocentowaniem mają poważne wady

W dokumencie KNF podkreślono, że kredyty ze stałą stopą procentową nie cieszą się obecnie znaczącym zainteresowaniem. Tego typu produkty ma w ofercie tylko kilka banków, a okres na który można „zablokować” oprocentowanie jest z reguły krótki. Co więcej, kredyty te nie są obecnie atrakcyjne dla klientów – decydującym czynnikiem wyboru pozostaje wysokość raty. Zobowiązania ze stałą stopą są droższe, również dlatego, że poziom oprocentowania uwzględnia prawdopodobne podwyżki stóp w perspektywie najbliższych lat.

Nadzór zwraca uwagę na kilka cech kredytów o stałej stopie procentowej, które można uznać za wady. Koszt obsługi zadłużenia w ich przypadku może wzrosnąć skokowo, gdy zakończy się okres, na który ustalono oprocentowanie (np. gdy stopa jest ustalana na okresy 10-letnie). Kredytobiorcy korzystający ze zmiennego oprocentowania zwiększone obciążenie odczuwają stopniowo – wraz ze wzrostem wskaźnika WIBOR.

KNF przytacza także opinie przedstawicieli sektora bankowego, którzy wskazują na ryzyko tzw. arbitrażu. Polegałoby ono na tym, że kredytobiorcy spłacający kredyty ze stałą stopą w momencie obniżenia się rynkowych stóp mogliby refinansować swoje zobowiązanie (zaciągać nowy kredyt, by spłacić stary). Wcześniejsza spłata kredytu ze stałą stopą będzie dla banku kosztowna – to wynik specyfiki tego produktu (refinansowanego np. poprzez emisję listów zastawnych). Dlatego postuluje się zakaz wcześniejszej spłaty kredytów o stałej stopie lub istotne ograniczenie tej możliwości. Zakaz taki musiałby znaleźć się w odpowiedniej ustawie i mógłby oznaczać, że kredytobiorcy nie mogliby sprzedać na rynku wtórnym nieruchomości sfinansowanej kredytem. Efekt byłby zatem zbliżony do „uwięzienia we franku” osób, które dziś spłacają zobowiązania o wskaźniku LTV przekraczającym 100 proc.

To będzie długa droga

Niezależnie od tych zastrzeżeń KNF widzi potrzebę stopniowego wprowadzania na polski rynek kredytów ze stałą stopą. „Zważywszy na przyzwyczajenie klientów do oferty kredytów hipotecznych opartych na zmiennym oprocentowaniu, proces ten będzie zapewne relatywnie długi” – czytamy w dokumencie nadzoru.

Proces ten ma wspierać znowelizowana Rekomendacja S, dotycząca dobrych praktyk w zarządzaniu kredytami zabezpieczonymi hipotecznie. W założeniach zmian znajdziemy m.in.:

  • Zalecenie wprowadzania przez banki konserwatywnych limitów akcji kredytowej dla produktów o zmiennej stopie udzielanych przy niskich stopach procentowych klientom, którzy mogą być bliscy utraty zdolności kredytowej w momencie wzrostu oprocentowania zobowiązań. Rekomendacja ta może zostać zrealizowana np. przez ograniczenie portfela kredytów dla osób z wysokim wskaźnikiem DTI (kosztu obsługi długu do dochodu). W praktyce mogłoby to oznaczać ograniczenia w dostępie do kredytu dla osób zaciągających zobowiązania „na granicy” zdolności.
  • Zalecenie, by okres kredytu na stałą stopę procentową wynosił minimum 10 lat. Aktualizacja oprocentowania byłaby zatem dokonywana co dekadę.
  • Zobowiązanie banków do rzetelnego informowania klientów o specyfice kredytów ze stałą stopą procentową, a także o ograniczeniach dotyczących wcześniejszej spłaty zobowiązania. „Niektóre rozwiązania mogą się spotkać z negatywnym odbiorem klientów, jak również mogą być poddane w wątpliwość w świetle przepisów prokonsumenckich (…) Bank m.in. powinien należycie udokumentować proces ustalania zasad w tym zakresie” – czytamy w propozycji KNF. Komisja sugeruje również, że zagadnienia związane z ograniczeniami wcześniejszej spłaty (zakazem lub obłożeniem tej czynności opłatami) powinny być skonsultowane z UOKiK i Rzecznikiem Finansowym.
  • Propozycję, by klienci otrzymywali na co najmniej 5 dni roboczych przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny m.in. informację o różnicach w wysokości raty i całkowitego kosztu pomiędzy kredytem ze stałą i zmienną stopą wraz z objaśnieniami i symulacjami (przy różnych poziomach stopy), a także o maksymalnej wysokości zdolności kredytowej dla obu produktów. Konsument miałby także być szczegółowo informowany o terminach i zasadach przejścia na oprocentowanie zmienne (np. po pierwszym okresie stałej stopy) lub sposobie ustalania oprocentowania stałego na kolejny okres.

Frankowcy dostaną kredyty ze stałą stopą?

W projekcie KNF znalazł się także zapis, który może zainteresować osoby spłacające obecnie kredyty indeksowane lub denominowane w walutach obcych. Nadzór wskazuje, że „kredyty na stałą stopę procentową powinny być w szczególności oferowane w przypadku przewalutowania kredytu walutowego [podkreślenie redakcji], tak aby obok ograniczenia ryzyka walutowego, ograniczyć także ryzyko stopy procentowej w odniesieniu do całości lub części zobowiązania kredytowego”.

Tę dość niezwykłą propozycję umotywowano troską o kredytobiorców. Ponieważ decydując się na przewalutowanie, klienci „realizują ryzyko związane z kursem walutowym”, to szczególnie dotkliwe może być dla nich zmaterializowanie się innych rodzajów ryzyk (stopy procentowej). „Mając to na uwadze, tym bardziej wskazane jest dołożenie wszelkich starań, aby uchronić takie osoby przed następstwami tego rodzaju” – podkreślono w piśmie KNF.

Być może jest to zapowiedź specjalnych preferencji dla banków, które, ograniczając portfel kredytów walutowych, jednocześnie promować będą kredyty ze stałą stopą. Nadzór upiekłby w ten sposób dwie pieczenie na jednym ogniu – zrealizował zapowiedzi dotyczące „miękkiej perswazji” w sprawie zobowiązań frankowych i jednocześnie wzmocnił rynek listów zastawnych opartych na kredytach ze stałą stopą.

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (61)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
~Aniela
Ile pieniędzy nie pompuje frankowicz w gospodarkę Państwa , tyle zarabiają banki na różnicy od 2009 roku. 700.000 kredytów x 300 PLN (wzrost raty kredytu o wart. 200tys.PLN) x 12(miesięcy w roku) = 2.5mld/rok i to przy ujemnych stopach kredytowych . W ciągu następnych 20 lat to nie mniej niż. 50 mld.
To co pompuje
Ile pieniędzy nie pompuje frankowicz w gospodarkę Państwa , tyle zarabiają banki na różnicy od 2009 roku. 700.000 kredytów x 300 PLN (wzrost raty kredytu o wart. 200tys.PLN) x 12(miesięcy w roku) = 2.5mld/rok i to przy ujemnych stopach kredytowych . W ciągu następnych 20 lat to nie mniej niż. 50 mld.
To co pompuje frankowicz w banki nie trafia do producenta czy usługodawcy jako zapłata za dobro. A taki pieniądz jest realnym źródłem zarobku nawet w formie wypłaty znacznej ilości polaków.
~viza
Kredyty sa rekordowa tanie...tylko prowizja jest rekordowa wysoka
~PełOwski_PISdzielec
Pierdoły, tematy zastępcze i zwykłe lanie wody. Lichwiarze NIGDY nie dołożą do żadnego kredytu, więc ta stała stopa to pic na wodę dla naiwnych. Już lepiej mieć oprocentowanie "stała marża + jakiś WIBOR" i przynajmniej wiadomo czego można się spodziewać. Jeszcze śmieszniejsze w kontekście stałej stopy Pierdoły, tematy zastępcze i zwykłe lanie wody. Lichwiarze NIGDY nie dołożą do żadnego kredytu, więc ta stała stopa to pic na wodę dla naiwnych. Już lepiej mieć oprocentowanie "stała marża + jakiś WIBOR" i przynajmniej wiadomo czego można się spodziewać. Jeszcze śmieszniejsze w kontekście stałej stopy jest tam jakieś bełkotanie o kredytach pseudofrankowych. Tylko idiota zdecyduje się teraz na przewalutowanie. Pewno jednak PISdzielce zobaczyły, że niczego z frankami nie zrobią, więc teraz będą czarować frankowców, że im niby pomagają np. takimi lichwiarskimi kredytami ze stała stopą :-D
~kolo
i jeszcze powinno być, jeśli klient nie może spłacić hipoteki to bank zabiera tylko to co miał w zastaw czyli dom i klient ma czyste konto. A nie jak jest teraz.
~Ela
Każdy dokument do podpisania dla banków ja traktuje jak próba wyudzenia kolejnych pieniędzy. I to jest na tyle aktualne, bo banki stracili zaufanie publiczne. Wszystko co proponują dla mnie będzie na - NIE! Prezydenckie spready ja też potraktuje na NIE! Koniec z jakimkolwiek zaufaniem. Po tym co nam zrobili namawiam wszystkich Każdy dokument do podpisania dla banków ja traktuje jak próba wyudzenia kolejnych pieniędzy. I to jest na tyle aktualne, bo banki stracili zaufanie publiczne. Wszystko co proponują dla mnie będzie na - NIE! Prezydenckie spready ja też potraktuje na NIE! Koniec z jakimkolwiek zaufaniem. Po tym co nam zrobili namawiam wszystkich do NIE-brania kredytów, na wycofanie kasy z banków na trzymanie oszczędności w skarpecie! Więcej wam się nie uda. Chyba że TYLKO na WARUNKACH frankowiczów + ODSZKODOWANIA za lata biedy, w którą nas wpędziliście! Pozdrawiam
~chiwd
Ponieważ jest to wina głównie ustawodawców,proponuję bjkotować w wyborach te partie,które
dopuściły to tej sytuacji.Partie,które do tej pory tolerowały i tolerują łamanie prawa .
~Sas
Brałeś we frankach i śmiałeś się z tych co brali w złotówce?
To teraz nie jęcz tylko płać.
ŻADNEJ POMOCY "FRANKOWICZOM"

Widziały gały co brały
~Aniela odpowiada ~Sas
Od kiedy to "frankowicze" chcą jakąś pomoc. Chcą respektowania prawa, uczciwych umów, także dla pozostałych kredytobiorców. Powiem tak, możesz : zazdrościć, kłamać, brać pieniądze za przegniłe wypociny (teksty ze słownika trolla bankowego), być zawistnym polaczkiem , ludzką mendą lub zwykły śmieciem Od kiedy to "frankowicze" chcą jakąś pomoc. Chcą respektowania prawa, uczciwych umów, także dla pozostałych kredytobiorców. Powiem tak, możesz : zazdrościć, kłamać, brać pieniądze za przegniłe wypociny (teksty ze słownika trolla bankowego), być zawistnym polaczkiem , ludzką mendą lub zwykły śmieciem do utylizacji.
O twoim człeku charakterze mówi cały twój post. Napisałeś zaledwie kilka zdań - widać jak ci żółć zalewa wątrobę.
I nie, nie mam kredytu indeksowanego do CHF, mają go moi znajomi z osiedla deweloperskiego (w sumie kilkanaście osób), których naprawdę mi szkoda, żaden się nie śmiał z tzw. "złotówkowiczów", ponieważ chcieli dostać kredyty w PLN jednak im takich odmówiono. Pozakupywali te apartamenty 45-55m2. I od 2009 roku płacą raty wyższe niż ci co dostawali w latach wcześniejszych w PLN.
~hedonista
Kredyty o stałej stopie nie są czymś nowym, Aby jednak miały sens konieczne jest zapewnienie stabilnego, taniego ich finansowania i tu się pojawia problem. Ale jeżeli znajdą się chętni na "depozyt" 30-letni oprocentowany na poziomie 0,5% p.a. to ja biorę od razu.
Chyba, że interesuję nas tani kredyt na niskiej
Kredyty o stałej stopie nie są czymś nowym, Aby jednak miały sens konieczne jest zapewnienie stabilnego, taniego ich finansowania i tu się pojawia problem. Ale jeżeli znajdą się chętni na "depozyt" 30-letni oprocentowany na poziomie 0,5% p.a. to ja biorę od razu.
Chyba, że interesuję nas tani kredyt na niskiej stałej stopie i wysoko oprocentowany depozyt?

Powiązane: Mieszkanie na kredyt

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki