REKLAMA

Jak złożyć wniosek o pracę zdalną? Podpowiadamy

Ewelina Czechowicz2023-04-07 14:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-04-07 14:00

Od 7 kwietnia obowiązują dwa rodzaje pracy zdalnej. Żeby otrzymać możliwość pracy w wybranej formie, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Podpowiadamy, jak powinien wyglądać. Załączamy też odpowiednie wzory.

Jak złożyć wniosek o pracę zdalną? Podpowiadamy
Jak złożyć wniosek o pracę zdalną? Podpowiadamy
fot. Jacky Chiu / / Unsplash

Od 7 kwietnia 2023 r. obowiązują w Kodeksie pracy przepisy dotyczące pracy zdalnej. Zgodnie z nowymi regulacjami praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Praca zdalna przy zawieraniu umowy o pracę

Na podstawie nowych przepisów praca zdalna może być uzgodniona przy zawieraniu umowy o pracę albo już w trakcie zatrudnienia. Pracownik ma do wyboru dwa rodzaje pracy zdalnej: pełną i okazjonalną.

Wniosek o pracę zdalną

Od 7 kwietnia o pracę zdalną ma prawo wnioskować grupa pracowników. Od dziś taki wniosek mogą złożyć:

  1. Pracownice w ciąży
  2. Rodzice dzieci do lat 4
  3. Osoby opiekujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny bądź dzieckiem z orzeczeniem m.in. o konieczności kształcenia specjalnego.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: Tym pracownikom nie można odmówić pracy zdalnej.

Pracodawca może nie uwzględnić takiego wniosku jedynie wtedy, gdy wykonywanie przez takie osoby pracy zdalnej jest niemożliwe ze względu na rodzaj pracy, jaki wykonują lub ze względu na organizację pracy.

Okazjonalna praca zdalna

Od 7 kwietnia pracownicy mogą składać wnioski o pracę zdalną okazjonalną (do 24 dni w roku). I pracodawca będzie mógł taki wniosek uwzględnić. Praca zdalna okazjonalna nie wymaga regulacji regulaminowej, nie ma też tutaj wypłaty ekwiwalentu/ryczałtu. Wymaga jednak od pracodawcy wypełnienia kilku ważnych formalności:

  • uzgodnienia miejsca wykonywania pracy zdalnej,
  • przekazania pracownikowi informacji dot. BHP,
  • zapoznania pracownika z oceną ryzyka zawodowego,
  • zapoznania pracownika z procedurą dot. ochrony danych osobowych,
  • odebrania oświadczeń z tym związanych.

Praca zdalna a przepisy dotyczące epidemii COVID

Trzeba pamiętać, że o pracę zdalną mogą wnioskować pracownicy, wtedy kiedy pracodawca zdecyduje się na wprowadzenie tego rodzaju pracy. Praca zdalna nie jest niestety dla każdego. Przepisy dotyczące epidemii zostały przedłużone do 30 kwietnia, a regulacje związane z pracą zdalną będą obowiązywać jeszcze 3 miesiące po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Praca zdalna po 26 kwietnia

Od 26 kwietnia pracownik wychowujący dziecko w wieku do 8 roku życia będzie mógł złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy, za którą uważa się m.in. pracę zdalną czy pracę hybrydową lub obniżenie wymiaru czasu pracy.  

W dodawanym do Kodeksu pracy art. 188(1) KP Pracownik wychowujący dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, może złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy. Wniosek składa się w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy. § 2. Za elastyczną organizację pracy, o której mowa w § 1, uważa się pracę zdalną, system czasu pracy, o którym mowa w art. 139, art. 143 i art. 144, rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401 lub art. 142, oraz obniżenie wymiaru czasu pracy. § 3. We wniosku wskazuje się:

1) imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka;

2) przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy;

3) termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy;

4) rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać.

§ 4. Pracodawca rozpatruje wniosek, uwzględniając potrzeby pracownika, w tym termin oraz przyczynę konieczności korzystania z elastycznej organizacji pracy, a także potrzeby i możliwości pracodawcy, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

§ 5. Pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o uwzględnieniu wniosku albo o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku, albo o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy niż wskazany we wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku

Wzór wniosku o pracę zdalną

W ustawie brak jest regulacji, jak powinien wyglądać wniosek dotyczący pracy zdalnej. Każdy pracodawca może udostępnić przyjęty u siebie wniosek, pracownik może również złożyć własny wniosek.

Przykład wniosku:

Wniosek o pracę zdalną jest początkiem rozmów z pracodawcą. Wniosek może być rozbudowany o inne informacje, powołanie się na regulamin dotyczący pracy zdalnej. Pracodawcy będą też wymagać oświadczenia pracownika o spełnieniu wymogów BHP na stanowisku pracy w jego mieszkaniu/domu.

Tutaj można pobrać przykładowy wniosek o pełną pracę zdalną (*.DOC), a tutaj o pracę zdalną okazjonalną (*.DOC).

Wniosek o okazjonalną pracę zdalną

Wniosek o okazjonalną pracę zdalną jest równie prosty. Może zawierać jedynie podstawę prawną i datę. Może być też rozbudowany o oświadczenie o bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy oraz miejscu wykonywania okazjonalnej pracy.

Praca zdalna w myśl nowych regulacji przysługuje pracownikowi od 7 kwietnia 2023 r. w wymiarze 24 dni w roku. Nie jest to alternatywa urlopu na żądanie. Na prace zdalną okazjonalną pracodawca musi wyrazić zgodę. 

Duże zmiany dla pracowników. Dodatek za pracę zdalną i dłuższe przerwy

Od 7 kwietnia 2023 r. obowiązują zmiany przepisów Kodeksu Pracy. Wśród nich jest m.in. regulacja pracy zdalnej, dodatkowe pieniądze dla pracowników wypłacane w formie ekwiwalentu za koszty prądu i dostępu do internetu oraz dodatkowe przerwy dla części zatrudnionych osób. Sprawdź, na jakie przywileje możesz liczyć podczas pracy na "home office".

Źródło:
Ewelina Czechowicz
Ewelina Czechowicz
redaktor Bankier.pl

Prawnik. Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych wrocławskich spółek giełdowych (2008-2017), gdzie zajmowała się dochodzeniem odszkodowań, była Kierownikiem Działu Oceny i Uzupełnienia Spraw, Kierownikiem Działu Kolizji Drogowych. W latach 2012-2015 Zastępca Kierownika Departamentu Szkód Korporacyjnych jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Pracownik Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2018-2020. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. W swoich publikacjach na łamach Bankier.pl i PIT.pl porusza tematykę prawno-podatkową oraz dotyczącą odszkodowań.

Do pobrania

Wniosek o okazjonalną pracę zdalną długi - wzórdocxWniosek o okazjonalną pracę zdalną długi - wzórdocx
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (1)

dodaj komentarz

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki