REKLAMA
PIT 2023

Tym pracownikom nie można odmówić pracy zdalnej. W nowych przepisach jest kilka wyjątków

Katarzyna Waś-Smarczewska2023-03-23 09:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-03-23 09:00

Niektórym pracownikom szef nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej. Chodzi o nowe przepisy, które wchodzą w życie 7 kwietnia 2023 roku. Sprawdzamy, kogo dotyczą.

Tym pracownikom nie można odmówić pracy zdalnej. W nowych przepisach jest kilka wyjątków
Tym pracownikom nie można odmówić pracy zdalnej. W nowych przepisach jest kilka wyjątków
fot. Ground Picture / / Shutterstock

Wielu pracowników przeszło na tryb zdalny w 2020 roku i pracuje tak do dziś, a w tym czasie ich sytuacja mocno się zmieniła. Chodzi np. o rodziców dzieci, które w ostatnich latach otrzymały orzeczenie o niepełnosprawności lub o kształceniu specjalnym. Tych ostatnich w tym roku szkolnym w całej Polsce jest ponad 277 tysięcy. Można założyć, że do tej pory wielu pracodawców nie zdawało sobie sprawy z tego, że ich pracownicy są rodzicami dzieci z takimi orzeczeniami i że obejmą ich wyjątki od nowych przepisów.

7 kwietnia wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która na stale wprowadza do przepisów pracę zdalną. Zgodnie z przyjętą definicją praca zdalna to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Komu nie można odmówić pracy zdalnej?

Ustawodawca przygotował listę wyłączeń, dzięki którym część pracowników w specyficznej sytuacji życiowej nie będzie zagrożona niespodziewanym przywołaniem do biura. Szef będzie zobowiązany uwzględnić wniosek następujących pracowników:

  1. pracownicy w ciąży,
  2. pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
  3. pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  4. pracownika, o którym mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3 kodeksu pracy – chodzi tu o:
  • pracownika-małżonka albo pracownika-rodzica dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej,
  • pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329),
  • pracownika - rodzica:
a) dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
b) dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1079) – o wykonywanie pracy w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 system przerywanego czasu pracy, lub rozkładzie czasu pracy, o którym mowa w art. 1401 ruchomy czas pracy albo w art. 142 indywidualny rozkład czasu pracy, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Przepisy te stosuje się także do pracowników, o których mowa w ustawie, również po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia.

Kogo dotyczy orzeczenie o kształceniu specjalnym?

Uczniów i przedszkolaków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w całej Polsce w tym roku szkolnym jest ponad 277 tysięcy - wynika z danych MEiN. Część z nich uczy się w szkołach specjalnych, a część w placówkach ogólnodostępnych, najczęściej z pomocą nauczycieli wspomagających.

W placówkach ogólnodostępnych uczą się dzieci i młodzież, którym wystarczy wsparcie nauczyciela wspomagającego, np. osoby niedowidzące, słabo słyszące, posiadające orzeczenie z uwagi na ADHD, autyzm czy zespół Aspergera, z chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością ruchową.

Można założyć, że do tej pory wielu pracodawców nie zdawało sobie sprawy z tego, że ich pracownicy są rodzicami dzieci z takimi orzeczeniami i że obejmą ich wyjątki od nowych przepisów.

Nowe przepisy przewidują także furtkę dla pracodawców. Mogą oni odmówić uwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 1 artykułu 142 Kodeksu pracy, jeżeli jego uwzględnienie nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Chodzi np. o służby mudnurowe.

O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca poinformuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w ciągu 7 dni od złożenia wniosku przez pracownika.

Więcej szczegółów dotyczących pracy zdalnej, które wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy, znajduje się w tym artykule.

Pracownicy otrzymają więcej pieniędzy. Od kwietnia obowiązuje dodatek za pracę zdalną

Ekwiwalent za pracę zdalną już wkrótce wejdzie w życie. Pracodawcy będą musieli pokryć m.in. koszty usług telekomunikacyjnych oraz energii elektrycznej. Obowiązek wypłaty dodatkowych pieniędzy dla pracowników wykonujących swoje zadania z domu wynika z nowelizacji Kodeksu pracy.

Źródło:
Katarzyna Waś-Smarczewska
Katarzyna Waś-Smarczewska
redaktor Bankier.pl

Redaktor prowadząca Bankier.pl, wydawca. W zespole Bankier.pl od 2008 roku. Absolwentka wrocławskiej polonistyki i specjalizacji edytorskiej, dyplom o komunikacji internetowej obroniła u prof. Jana Miodka. Od lat blisko tematyki finansowej. Chce, aby Bankier.pl był najlepszym źródłem informacji - podanych językiem zrozumiałym także dla osób, które nie mają wykształcenia ekonomicznego, a chcą znać i rozumieć zagadnienia dotyczące finansów. Telefon: 606 861 086

Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
nostsherlock
Tyle osób pracuje zdalnie i nie ma z tym problemu. Jak partyjniaki zaczną prawnie taką formę pracy regulować, to będzie problem i praca zdalna się skończy
janusz8musk
Jak zwykle polskie prawo pisane pod beneficjentów świadczeń socjalnych, osoby mało produktywne itp. Zdziwił bym się gdyby jaka kolwiek ustawa była motywowana zwiększeniem produktywności.

Powiązane: Praca

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki