Jak można narazić się straży miejskiej? Oto najczęstsze powody mandatów

2018-05-03 06:00
publikacja
2018-05-03 06:00

Niedozwolone parkowanie, zakłócenie porządku publicznego, dewastacja i zanieczyszczenie terenu – to tylko przykładowe rodzaje interwencji podejmowanych przez straż miejską. Według statystyk liczba zgłoszeń zaniepokojonych mieszkańców wzrasta, jednak nie można powiedzieć tego samego o wystawianych mandatach. Ta z roku na rok maleje.

Za co najczęściej Straż Miejska wystawia mandaty. Znamy statystyki / fot. BARTOSZ FRYDRYCH / FORUM

Liczba wystawianych mandatów spada

Straż miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego oraz inne czynności i zadania określone przez władze poszczególnych miast. Najczęściej jest kojarzona z ochroną spokoju i ładu publicznego, kontrolą ruchu drogowego oraz publicznego transportu zbiorowego. Jednak lista zgłoszeń, w których podejmuje interwencje, jest znacznie dłuższa.

Pomimo że liczba zgłoszeń oraz skarg trafiających do Straży Miejskiej utrzymuje się na podobnym poziomie, na przestrzeni lat widać drastyczny spadek wystawianych mandatów. Przykładowo we Wrocławiu w 2016 r. wpłynęło 127 922 zgłoszeń dotyczących zagrożeń, naruszeń przepisów lub nieprawidłowości występujących na terenie miasta. Przełożyło się to na 22 628 wystawionych mandatów. W 2013 r. liczba zgłoszeń była na podobnym poziomie (nieznacznie wyższa niż w 2016 r. – 134 737), natomiast mandatów wystawiono wówczas ponad dwa razy więcej niż w 2016 (48 623).

Podobna sytuacja ma miejsce w Szczecinie, gdzie w 2017 r. strażnicy przyjęli 31 771 zgłoszeń, a w 2013 r. była ich zbliżona liczba – 30 544. Nie można powiedzieć tego samego o liczbie wystawionych mandatów. W 2017 r. było ich 10 802, kiedy cztery lata wcześniej ich liczba wynosiła 16 857.

Mandaty wystawiane przez Straż Miejską w latach 2013-17

Miasto

Liczba mandatów

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

Liczba

Kwota

Liczba

Kwota

Liczba

Kwota

Liczba

Kwota

Liczba

Kwota

Białystok

12 255

1 087 070

8436

799 640

18 147

3 555 975

6665

657 670

5442

534 440

Bielsko Biała

8247

585 469

5530

480 790

5616

748 980

5194

423 090

4499

373 540

Bydgoszcz

22 636

2 775 120

17 568

2 089 199

12 798

1 495 200

7064

661 800

7670

727 020

Częstochowa

10 891

1 008 925

8958

752 650

12 664

2 045 990

8827

797 000

7348

603 490

Gdańsk

21 010

1 372 360

17 914

1 271 970

15 824

1 110 580

19 086

1 353 567

32 009

2 426 760

Kielce

9045

792 145

8099

684 960

6944

7380

6529

579 750

6432

555 410

Kraków*

15 927

1 587 500

14 844

1 429 990

17 023

1 632 160

16 185

1 524 100

15 841

1 479 680

Lublin

16 756

1 749 860

17 102

1 939 279

12 324

1 428 040

10 369

1 155 337

11 548

1 320 110

Łódź

44 270

 -

38 013

 -

39 932

 -

37 034

 -

37 410

 -

Sopot

2020

190 014

1618

167 215

2179

176 120

1818

153 710

1802

168 910

Szczecin

16 857

 -

17 717

 -

15 166

 -

10 600

 -

10 802

 -

Warszawa

234 316

44 421 787

216 243

41 283 004

190 867

31 410 081

160 801

17 829 264

158 455

16 683 470

Wrocław

48 623

6 252 611

46 126

5 714 187

37 749

4 730 910

22 628

2 511 929

 -

 -

Źródło: Bankier.pl, na podstawie statystyk Straży Miejskiej
* dane dla najczęstszych wykroczeń, tj. niestosowanie się do znaku zakazu postoju i zatrzymywania się oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

W niektórych miastach liczba wystawianych mandatów spadła nawet dwukrotnie, co przekłada się na niższe przychody trafiające do publicznej kasy. W Białymstoku w 2013 r. przychód z mandatów wynosił 1 087 070 zł, a w 2017 r. – 534 440 zł. Natomiast w Warszawie, w roku 2017 został odnotowany spadek na poziomie 27 738 317 zł w stosunku do 2013 r.

Przyczyną tak drastycznego spadku liczby wystawianych mandatów, jak wskazuje Joanna Wojtach, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Szczecinie, było odebranie w 2015 r. uprawnień strażnikom do rejestracji wykroczeń za pomocą urządzeń samorejestrujących, tj. fotoradary oraz narzędzia monitorujące przejazd na czerwonym świetle. Potwierdza to również Grzegorz Gładysz, komendant Straży Miejskiej w Bielsko-Białej: – Liczba wystawianych mandatów posiada tendencję zniżkową. Wpływ na to ma wiele czynników, z których najbardziej istotnym jest ograniczenie kompetencji Straży Gminnych (Miejskich) w zakresie kontroli porządku w ruchu drogowym (obsługa fotoradarów).

Sąsiedzi pilnują prawidłowego parkowania

Analizując charakterystykę zgłoszeń wpływających na linię alarmową od 2013 r., zauważalna jest zmiana ich rodzaju. W latach 2013-14 największa ich liczba dotyczyła zakłócania ładu i porządku publicznego, tj. spożywania alkoholu, natomiast drugą grupę stanowiły wykroczenia w ruchu drogowym. Patrząc na statystyki, widać odwrócenie tej tendencji. Obecnie najwięcej zgłoszeń dotyczy wykroczeń w ruchu drogowym, a mianowicie niestosowania się do zakazu zatrzymywania, naruszania warunków zatrzymania i postoju pojazdów na chodniku. Nieprawidłowe parkowanie jest największą uciążliwością, na jaką skarżą się mieszkańcy. Joanna Wojtach, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Szczecinie wskazuje, że zgłoszenia tego typu stanowią 40-60 proc. wszystkich skarg. 

Można stwierdzić, że świadomość mieszkańców rośnie. Coraz częściej zwracają uwagę na przestrzeganie prawa i chętniej zgłaszają drobne wykroczenia. Może mieć to również związek z kurczącą się przestrzenią miejską, za czym idzie brak dostatecznej liczby parkingów. Ten problem dotyka głównie mieszkańców dużych miast. Tym bardziej uciążliwe jest dla nich niestosowanie się do obowiązującego prawa. – Strażnicy wskazują, że sprawcy wykroczeń najczęściej popełniają je z premedytacją, licząc na to, że nie spotka ich kara za drobne przewinienia. I tak, kierowcy, którzy zostali ukarani za nieprawidłowe parkowanie najczęściej tłumaczą się, że „na chwilę to można stanąć na chodniku”, „za daleko są miejsca parkingowe”, „pośpiech”. Wniosek niestety jest dość smutny, bo okazuje się, że tylko nieuchronność kary – nawet za drobne wykroczenie – jest jedynym argumentem, który trafia do kierowców – informuje Marek Marusik, z-ca naczelnika Wydziału Dowodzenia Straży Miejskiej w Łodzi.

Natomiast za wykroczenia dotyczące ruchu drogowego można dostać mandat nawet w wysokości 500 zł. – Taryfikator za zatrzymanie pojazdu niezgodnie z przepisami przewiduje mandat karny w kwocie 100 zł, za zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych, przejeździe dla rowerzystów lub w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia lub przejazdu – od 100 do 300 zł, postój na skrzyżowaniu lub w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania, na przejeździe kolejowym lub tramwajowym – w  300 zł, postój w tunelu, na moście lub wiadukcie – 200 zł, naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m – od 200 do 300 zł, parkowanie na kopercie dla osób niepełnosprawnych bez wymaganych uprawnień – 500 zł – dodaje Marek Marusik.

Liczba mandatów wystawianych przez straż miejską za najczęstsze wykroczenia w 2017 r.

Miasto

Rodzaj wykroczenia

Białystok

wykroczenia drogowe

5121

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

704

wykroczenia dot. utrzymania czystości i porządku

275

Bielsko Biała

wykroczenia drogowe

2625

wykroczenia porządkowe

1874

Bydgoszcz

wykroczenia drogowe

3477

naruszenie przepisów dot. trzeźwości

2421

naruszenie przepisów dot. używania tytoniu i wyrobów tyt.

614

Częstochowa

wykroczenia drogowe

1495

naruszenie przepisów dot. trzeźwości

2031

naruszenie przepisów dot. utrzymania czystości i porządku

332

Gdańsk

wykroczenia drogowe

19 587

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

1265

naruszenie przepisów dot. trzeźwości

5809

Kraków

wykroczenia drogowe

65 411

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

6921

wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu

3465

Kielce

wykroczenia drogowe

3264

naruszenie przepisów dot. trzeźwości

1139

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

650

Lublin

wykroczenia drogowe

8627

wykroczenia porządkowe

2921

Łódź

wykroczenia drogowe

18 306

zakłócenia porządku

8441

Sopot

wykroczenia drogowe

1117

naruszenie przepisów dot. trzeźwości

353

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

146

Źródło: Bankier.pl, na podstawie statystyk Straży Miejskiej

W samej Warszawie w 2017 r. do straży miejskiej wpłynęło 565 679 zgłoszeń, z czego aż 304 226 dotyczyło naruszeń w ruchu drogowym. W tej kategorii dominują zgłoszenia odnośnie nieprawidłowego parkowania pojazdów – (…) w 2017 r. strażnicy miejscy co dwie minuty przyjmowali zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego parkowania. Natomiast na przestrzeni ostatnich pięciu lat liczba zgłoszeń w tym zakresie wzrosła dwukrotnie – ze 145 tys. do blisko 300 tys. – informuje referat prasowy Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

Nieprawidłowe parkowanie to nie jedyny typ zgłoszeń, w zakresie których interweniuje straż miejska. Według statystyk kolejnymi obszarami, w których najczęściej wystawiane są mandaty jest bezpieczeństwo i porządek publiczny (nadużywanie alkoholu czy produktów tytoniowych), ochrona środowiska i naruszenie przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku, zwierzęta.

/ Bankier.pl, na podstawie statystyk Straży Miejskiej

Straż Miejska nie taka straszna, jak ją malują?

Za popełnione wykroczenia strażnicy nie tylko nakładają mandaty, ale także mają możliwość zastosowania łagodniejszego środka oddziaływania wychowawczego – pouczenia. Okazuje się, że w niektórych miastach pouczenia są częstszą praktyką niż kary pieniężne. Przykładowo w Częstochowie w 2017 r. strażnicy miejscy wystawili 31 514 ostrzeżeń, natomiast mandatów 7348. Również Białystok oraz Kielce stawiają na edukowanie mieszkańców (Białystok – 6696 pouczeń oraz 5442 mandaty, Kielce – 9747 pouczeń, 6432 mandaty).

Środki oddziaływania wychowawczego straży miejskiej w latach 2013-17

Miasto

Rodzaj działania

Liczba

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

Białystok

pouczenie

8824

6604

6879

7329

6696

mandat

12 255

8436

18 147

6665

5442

wniosek o ukaranie do Sądu

797

1790

978

953

878

Częstochowa

pouczenie

26 998

30 201

32 716

25 113

31 514

mandat

10 891

8958

12 664

8827

7348

wniosek o ukaranie do Sądu

488

589

622

356

1718

Gdańsk

pouczenie

47 167

40 669

22 836

18 864

22 874

mandat

21 010

17 914

15 824

19 086

32 009

wniosek o ukaranie do Sądu

1374

1258

807

825

1027

Kielce

pouczenie

3684

4495

6944

9315

9747

mandat

9045

8099

7380

6529

6432

wniosek o ukaranie do Sądu

519

641

624

663

577

Lublin

pouczenie

23 289

22 312

20 757

17 791

18 013

mandat

44 270

38 013

39 932

37 034

37 410

wniosek o ukaranie do Sądu

2934

2781

2891

1156

822

Szczecin

pouczenie

5799

5246

5419

5683

5620

mandat

16 857

17 717

15 166

10 600

10 802

wniosek o ukaranie do Sądu

1691

2974

3011

1644

677

Warszawa

pouczenie

125 965

94 146

91 903

77 653

67 234

mandat

234 316

216 243

190 867

160 801

158 455

wniosek o ukaranie do Sądu

24 459

27 469

28 778

18 910

34 347

Wrocław

pouczenie

9310

4528

4767

5376

 -

mandat

48 623

46 126

37 749

22 628

 -

wniosek o ukaranie do Sądu

4167

4413

3921

1058

 -

Źródło: Bankier.pl, na podstawie statystyk Straży Miejskiej

Są również miasta, w których taka praktyka nie jest powszechna. W Lublinie, Szczecinie czy Warszawie wystawiono dwukrotnie więcej mandatów niż ostrzeżeń. W Gdańsku strażnicy miejscy ukarali mandatami niemal 10 tys. więcej osób niż pouczeniami. Natomiast, jak pokazują statystyki, najostrzejsi strażnicy pod względem wystawiania mandatów są we Wrocławiu. Tamtejsza Straż Miejska w 2016 r. wystawiła niemal czterokrotnie więcej mandatów (22 628) niż ostrzeżeń (5376).

Zadaniem straży miejskiej jest również uświadamianie mieszkańców względem popełnianych wykroczeń. W tym celu organizowane są przez władze akcje mające na celu napiętnowanie niewłaściwych zachowań, przykładowo w Gdańsku „Karny Kupon” czy ”Złoty Medal”. W związku z tym, że największa liczba zgłoszeń wpływających do straży miejskiej dotyczy nieprawidłowego parkowania, strażnicy postanowili przekazać namiastkę władzy w ręce mieszkańców. Za pośrednictwem kuponu mogą oni reagować, gdy widzą, że ktoś popełnia wykroczenie. Wkładając „karny kupon” za wycieraczkę niewłaściwie zaparkowanego auta, zwracają kierowcy uwagę, że jego zachowanie jest uciążliwe dla otoczenia. Druga strona kuponu dodatkowo zawiera informacje o konsekwencjach, które grożą za niewłaściwe parkowanie.

Straż Miejska w Gdańsku, akcja "Karny Kupon"

Natomiast „złotym medalem” są nagradzane osoby, które prawidłowo parkują auto. Jest to podziękowanie za przestrzeganie przepisów oraz jednocześnie wyraz nadziei, że wyróżniony kierowca okaże się przykładem dla innych osób.

Jak pokazują statystyki, z roku na rok zmniejszają się przychody miast generowane z mandatów wystawianych przez straż miejską. Powodem takiego stanu rzeczy było głównie odebranie strażnikom uprawnień do rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym za pomocą urządzeń samorejestrujących. Stało się to podwaliną dyskusji dotyczącej zasadności utrzymywania formacji, jaką jest straż miejska. Wiele miast zdecydowało się nawet na jej rozwiązanie. Jednak mimo spadającej liczby wystawianych mandatów czy braku powszechnej sympatii mieszkańców miast w stosunku do straży miejskiej, w razie narastających uciążliwości w funkcjonowaniu w przestrzeni miejskiej, o pomoc zgłaszamy się właśnie do niej. Najlepiej pokazują to statystyki, które świadczą o tym, że zaniepokojonych łamaniem prawa mieszkańców nie brakuje, przez co liczba zgłoszeń utrzymuje się na stałym poziomie.

Katarzyna Rostkowska

Źródło:
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (3)

dodaj komentarz
roobo
Kolejne trzepanie kieszeni podatnika,tym razem bardziej skomplikowanym systemem.
Wszyscy hura na kierowców,drogówka, prewencja,gajowy w lesie ,PSR nad wodą,
straż miejska w miastach i na wioskach.
Czy ktoś się odważy wieczorem kontrolować okolice sklepów ,rozboje i bandyctwo tam,
kiedyś było 'pożycz 2
Kolejne trzepanie kieszeni podatnika,tym razem bardziej skomplikowanym systemem.
Wszyscy hura na kierowców,drogówka, prewencja,gajowy w lesie ,PSR nad wodą,
straż miejska w miastach i na wioskach.
Czy ktoś się odważy wieczorem kontrolować okolice sklepów ,rozboje i bandyctwo tam,
kiedyś było 'pożycz 2 zł',a teraz walą w łeb od razu,i to prawie Stolica.
Bo nie Policja ,bo stoją przy skrzyżowaniu,bo nie Straż Miejska ,bo spisują na parkingu,
więc kto?
slc350
Skrajnie nie potrzeba służba..........
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki