REKLAMA

Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA

2020-02-27 14:53
publikacja
2020-02-27 14:53

Informacja o przedłużeniu zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SA - komunikat

W związku z wezwaniem ogłoszonym w dniu 23 stycznia 2020 r. przez A&R Carton AB („A&R Carton”) oraz Colorpack GmbH („Colorpack”) (przy czym A&R Carton i Colorpack są łącznie zwani „Wzywającymi”) oraz na podstawie § 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748), Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie informują o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu do dnia 26 marca 2020 r.

W związku z powyższym, wprowadza się następujące zmiany w treści Wezwania:

1) w pkt 10 Wezwania wprowadza się następujące zmiany:

Poniższy zapis pkt 10 Wezwania

"Data zakończenia przyjmowania zapisów: 12 marca 2020 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 17 marca 2020 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 20 marca 2020 r."

zostaje zastąpiony poniższym zapisem

"Data zakończenia przyjmowania zapisów: 26 marca 2020 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 31 marca 2020 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji: 3 kwietnia 2020 r."

W pozostałym zakresie pkt 10 Wezwania pozostaje bez zmian.

2) w pkt 19 Wezwania wprowadza się następujące zmiany:

Poniższy zapis pkt 19 Wezwania

"Transakcje, w wyniku których Wzywający 1 nabędzie Akcje objęte Wezwaniem, zostaną zawarte nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego po upłynięciu terminu przyjmowania zapisów, jeśli termin przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, lub skrócony, tj. nie później niż 17 marca 2020 r.

Transakcje wspomniane powyżej zostaną rozliczone nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego po ich zawarciu, jeśli termin przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, lub skrócony, tj. nie później niż w 20 marca 2020 r."

zostaje zastąpiony poniższym zapisem

" Transakcje, w wyniku których Wzywający 1 nabędzie Akcje objęte Wezwaniem, zostaną zawarte nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego po upłynięciu terminu przyjmowania zapisów, jeśli termin przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, lub skrócony, tj. nie później niż 31 marca 2020 r.

Transakcje wspomniane powyżej zostaną rozliczone nie później niż 3 (trzeciego) dnia roboczego po ich zawarciu, jeśli termin przyjmowania zapisów nie zostanie przedłużony, lub skrócony, tj. nie później niż w 3 kwietnia 2020 r."

W pozostałym zakresie pkt 19 Wezwania pozostaje bez zmian.

W pozostałym zakresie Wezwanie pozostaje bez zmian.

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane odmiennie w niniejszej informacji, mają znaczenie nadane im w Wezwaniu.

W imieniu A&R Carton AB:

______________________________

Ewa Szlachetka, pełnomocnik

W imieniu Colorpack GmbH:

__________________________

Ewa Szlachetka, pełnomocnik

W imieniu Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie:

______________________________

Anna Kucharska – pełnomocnik

______________________________

Mateusz Kacprzak - pełnomocnik

kom mra

Źródło:PAP
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki