IPOPEMA S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej

2019-09-17 15:41
publikacja
2019-09-17 15:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-17
Skrócona nazwa emitenta
IPOPEMA S.A.
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że dzisiaj, 17 września 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowego członka Rady Nadzorczej Spółki – Zbigniewa Mrowca.

Stosownie do wymogów właściwego rozporządzenia Ministra Finansów, Zarząd Spółki informuje, że:
- informacje o wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach, przebiegu kariery zawodowej, zajmowanych stanowiskach i działalności dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.ipopemasecurities.pl w zakładce ‘Relacje inwestorskie / Władze’;
- ww. osoba nie uczestniczy w przedsięwzięciu konkurencyjnym wobec Spółki;
- ww. osoba nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-17 Marcin Kurowski Dyrektor Operacyjny
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki