REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: Projekty uchwał na ZWZ w dniu 24 czerwca 2021 r. i inna dokumentacja

2021-05-27 16:04
publikacja
2021-05-27 16:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_na_ZWZ__2021_PDF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
wniosek_Zarzadu_podzial_zysku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie_RN_IMPC_dot_wynagrodzeń_2019_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Impera_31.12.2020_raport_z_oceny_Sprawozdania_z_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
Projekty uchwał na ZWZ w dniu 24 czerwca 2021 r. i inna dokumentacja
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Impera Capital ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka), KRS 0000020690 Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r., wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok 2020 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2019 i 2020 wraz z raportem Biegłego Rewidenta z oceny tego sprawozdania.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał na ZWZ _2021 PDF.pdfProjekty uchwał na ZWZ _2021 PDF.pdf projekty uchwał na ZWZ
wniosek Zarządu podział zysku.pdfwniosek Zarządu podział zysku.pdf wniosek Zarządu co do podziału zysku
sprawozdanie RN IMPC dot wynagrodzeń 2019 2020.pdfsprawozdanie RN IMPC dot wynagrodzeń 2019 2020.pdf sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2019 i 2020
Impera_31.12.2020_raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń.pdfImpera_31.12.2020_raport z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń.pdf raport Biegłego z oceny sprawozdania RN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-27 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki