REKLAMA

HM INWEST S.A.: wyniki finansowe

2022-04-26 17:56
publikacja
2022-04-26 17:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
hmi-jsf-lpz_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-jsf-lpz_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-jsf_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-jsf_2021-12-31_pl.xhtml.BES.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-jsf-sz_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-jsf-sz_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-oiiz_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-oiiz_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-jsf-sb_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-jsf-sb_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-orn_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-orn_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-srn_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
hmi-srn_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Aktywa trwałe 89 735 356,00 64 371 785,00 19 510 231,00 13 948 987,00
II. Zapasy 20 614 971,00 40 308 934,00 4 482 100,00 8 734 709,00
III. Należności krótkoterminowe 10 106 086,00 1 409 895,00 2 197 262,00 305 516,00
IV. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 2 158 706,00 1 342 438,00 469 345,00 290 898,00
V. Kapitał własny 59 490 307,00 51 237 029,00 12 934 363,00 11 102 763,00
VI. Zobowiązania długoterminowe 40 218 151,00 36 276 456,00 8 744 217,00 7 860 895,00
VII. Zobowiązania krótkoterminowe 28 122 043,00 19 682 963,00 6 114 285,00 4 265 182,00
VIII. Przychody netto ze sprzedaży 26 895 038,00 33 265 003,00 5 875 486,00 7 434 849,00
IX. Zysk przed opodatkowaniem 13 261 267,00 12 243 806,00 2 897 055,00 2 736 535,00
X. Zysk netto 8 253 278,00 11 717 262,00 1 803 010,00 2 618 851,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
hmi-jsf-lpz_2021-12-31_pl.xhtmlhmi-jsf-lpz_2021-12-31_pl.xhtml
hmi-jsf-lpz_2021-12-31_pl.xhtml.xadeshmi-jsf-lpz_2021-12-31_pl.xhtml.xades
hmi-jsf_2021-12-31_pl.xhtmlhmi-jsf_2021-12-31_pl.xhtml
hmi-jsf_2021-12-31_pl.xhtml.BES.xadeshmi-jsf_2021-12-31_pl.xhtml.BES.xades
hmi-jsf-sz_2021-12-31_pl.xhtmlhmi-jsf-sz_2021-12-31_pl.xhtml
hmi-jsf-sz_2021-12-31_pl.xhtml.xadeshmi-jsf-sz_2021-12-31_pl.xhtml.xades
hmi-oiiz_2021-12-31_pl.xhtmlhmi-oiiz_2021-12-31_pl.xhtml
hmi-oiiz_2021-12-31_pl.xhtml.xadeshmi-oiiz_2021-12-31_pl.xhtml.xades
hmi-jsf-sb_2021-12-31_pl.xhtmlhmi-jsf-sb_2021-12-31_pl.xhtml
hmi-jsf-sb_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xadeshmi-jsf-sb_2021-12-31_pl.BES.xhtml.xades
hmi-orn_2021-12-31_pl.xhtmlhmi-orn_2021-12-31_pl.xhtml
hmi-orn_2021-12-31_pl.xhtml.xadeshmi-orn_2021-12-31_pl.xhtml.xades
hmi-srn_2021-12-31_pl.xhtmlhmi-srn_2021-12-31_pl.xhtml
hmi-srn_2021-12-31_pl.xhtml.xadeshmi-srn_2021-12-31_pl.xhtml.xades
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki