REKLAMA

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii I spółki THE FARM 51 GROUP S.A.

2019-03-27 19:44
publikacja
2019-03-27 19:44

Uchwała Nr 252/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki THE FARM 51 GROUP S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 1 kwietnia 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 213.478 (dwieście trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki THE FARM 51 GROUP S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 1 kwietnia 2019 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLFRMGR00015”;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „FARM51” i oznaczeniem „F51”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki