REKLAMA

GETIN: Aktualizacja informacji poufnej

2021-10-11 19:53
publikacja
2021-10-11 19:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-11
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Aktualizacja informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2021 z dnia 02 czerwca 2021 roku, dotyczącego zawarcia przez Emitenta wraz z Getin International S.A. w likwidacji we Wrocławiu, jako sprzedający, z Banca Transilvania S.A. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia i BT Investments S.R.L. z siedzibą w Klużu-Napoce, Rumunia, jako kupującymi ("Kupujący"), warunkowej umowy sprzedaży m.in. akcji IDEA Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia ("Idea Bank Rumunia"), informuje, że dzisiaj powziął informację o wydaniu przez Najwyższą Radę Obrony Narodowej Rumunii (Consiliul Suprem de Apărare a Ţării) decyzji, zgodnie z którą nie stwierdzono okoliczności które mogłyby wywoływać ryzyko lub zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego w związku z przejęciem kontroli nad Idea Bank Rumunia oraz spółkami zależnymi, a ponadto właściwy rumuński organ antymonopolowy (Consiliul Concurenţei) wydał decyzję o braku sprzeciwu w odniesieniu do planowanego procesu koncentracji.
Tym samym spełnił się jeden z określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 02 czerwca 2021 roku warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Rumunia. O spełnieniu kolejnych warunków Emitent będzie informował odrębnymi raportami bieżącymi.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-11 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2021-10-11 Piotr Miałkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki