REKLAMA

EUROTEL S.A.: wyniki finansowe

2020-11-16 19:18
publikacja
2020-11-16 19:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_IIIq_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 298 025 301 579 67 093 69 995
II. Zysk brutto 15 968 13 279 3 595 3 082
III. Zysk netto 13 239 10 803 2 980 2 507
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 561 37 835 3 053 8 781
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -494 240 -111 56
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 622 -16 567 -1 941 -3 845
VII. Przepływy pieniężne netto, razem 4 445 21 508 1 001 4 992
VIII. Aktywa, razem 182 496 154 905 41 084 35 418
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 106 136 96 842 23 894 22 142
X. Kapitał własny 76 360 58 063 17 190 13 276
XI. Kapitał akcyjny 750 750 169 171
XII. liczba akcji ( w szt.) 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,53 2,88 0,80 0,66
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,37 15,49 4,50 3,60


Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania z
sytuacji finansowej na koniec poprzedniego roku obrotowego wykazano w
Raporcie kwartalnym str.3Wybrane dane finansowe zawierające
podstawowe pozycje Jednostkowego Sprawozdania finansowego wykazano w
Raporcie  kwartalnym na str. 12          


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IIIq 2020.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za IIIq 2020.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2020 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-16 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2020-11-16 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki