Dobry rok budownictwa - duże wzrosty wszystkich wskaźników

analityk Bankier.pl

Główny Urząd Statystyczny podsumował wyniki budownictwa mieszkaniowego w 2017 r. Miniony rok był lepszy od poprzedniego pod każdym względem – dwucyfrowe wzrosty odnotowano w liczbie wydanych pozwoleń i rozpoczętych budów, a mieszkań oddanych do użytkowania było o 9,3 proc. więcej niż w 2016 r.

Boom mieszkaniowy widoczny jest zarówno w doskonałych wynikach sprzedaży kredytów hipotecznych (najlepszych od 6 lat), jak i aktywności inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych działających. Główny Urząd Statystyczny podsumował właśnie wyniki sektora w całym 2017 r., odnotowując wyraźne wzrosty niemal wszystkich wskaźników.

(YAY Foto)

W 2017 r. oddano do użytkowania 178,4 tys. mieszkań. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 9,3 proc. Wyniki z 2016 r. poprawiły segmenty budownictwa przeznaczonego na sprzedaż i wynajem (o 11,2 tys. więcej lokali) oraz budownictwa indywidualnego (wzrost o 4,3 tys. mieszkań). W efekcie udziały pierwszego z segmentów w ogólnej liczbie oddanych mieszkań wzrosły z 48,4 proc. do 50,6 proc.

Mniejszą aktywnością niż w 2016 r. wykazały się budownictwo spółdzielcze, zakładowe oraz komunalne. Te segmenty rynku odpowiedzialne są za stosunkowo niewielką część mieszkaniowej produkcji – odpowiednio 1,3 proc., 0,1 proc. i 1 proc.

Wyniki budownictwa mieszkaniowego w 2016 i 2017 r.
Wyniki budownictwa mieszkaniowego w 2016 i 2017 r. (GUS)

Dwucyfrowe wzrosty odnotowano w liczbie rozpoczętych budów – w 2017 r. wystartowały inwestycje obejmujące 205,9 tys. mieszkań. Wynik z 2016 r. został poprawiony aż o 18,4 proc., a wskaźnik ten wzrósł we wszystkich segmentach rynku z wyjątkiem budownictwa komunalnego. Wzrosty odnotowano we wszystkich województwach, a najwięcej nowych lokali powstaje w mazowieckim oraz wielkopolskim.

Lepsze wyniki niż w 2016 r. widoczne są także w przypadku inwestycji znajdujących się na najwcześniejszym etapie. W 2017 r. wydano pozwolenia na budowę 250,9 tys. mieszkań, o 19,1 proc więcej niż w poprzedzającym roku. W strukturze pozwoleń dominują budynki jednomieszkaniowe.

Z danych GUS-u wynika, że skraca się czas realizacji indywidualnych inwestycji mieszkaniowych. Inwestorzy indywidualni realizowali budowy przeciętnie w ciągu 54,7 miesiąca. W segmencie budownictwa na sprzedaż lub wynajem wskaźnik ten wyniósł 22 miesiące i był o 0,9 miesiąca dłuższy niż w 2016 r.

Michał Kisiel

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 10 niepelnosprawny_org

jeszcze sie nie rozkręciło, za niedługo to bedzie "boom pełną gębą", 'real boom"...

! Odpowiedz

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 1,2% II 2019
PKB rdr 4,9% IV kw. 2018
Stopa bezrobocia 6,1% I 2019
Przeciętne wynagrodzenie 4 931,8 zł I 2019
Produkcja przemysłowa rdr 6,1% I 2019

Znajdź profil