REKLAMA

DROZAPOL: Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A. przez Emitenta i Spółkę zależną

2021-10-20 15:01
publikacja
2021-10-20 15:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-20
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Zawarcie umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A. przez Emitenta i Spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 20.10.2021 r. podpisał z mBank Spółka Akcyjna (Bank) umowę o linię wieloproduktową. Na mocy niniejszej umowy został przyznany Spółce limit w wysokości 22,00 mln zł. Limit został udostępniony do dnia 20.10.2023 r.
W skład limitu wchodzą następujące pozycje:
• Sublimit na akredytywy w PLN/EUR do kwoty 22,0 mln zł,
• Sublimit obrotowy w PLN/EUR do kwoty 6,5 mln zł,
• Sublimit w rachunku w PLN/EUR do kwoty 5,0 mln zł,
• Sublimit na Kredyt w Rachunku kredytowym do kwoty 22,0 mln zł (na obsługę akredytyw).
Zabezpieczenie limitu stanowią:
• gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez BGK w kwocie 17,6 mln zł,
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,
• Hipoteka umowna łączna do kwoty 33,00 mln zł na nieruchomości Emitenta przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy,
• Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka.

Drozapol-Profil S.A. podpisał w dniu dzisiejszym także umowę faktoringu należności z mFaktoring S.A. W ramach tej umowy udostępniony został Spółce limit w wysokości 6,0 mln zł. Zabezpieczenie umowy faktoringu stanowią:
• Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową,
• Cesja wierzytelności z rachunków bankowych Spółki, prowadzonych przez mBank S.A. do wysokości zadłużenia,
• Porozumienia do Umowy Ubezpieczenia należności.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym umowę o linię wieloproduktową podpisała także Spółka zależna DP Invest Sp. z o.o.
Na mocy niniejszej umowy został przyznany Spółce limit w wysokości 8,00 mln zł. Limit został udostępniony do dnia 20.10.2023 r.
W skład limitu wchodzą następujące pozycje:
• Sublimit na akredytywy w PLN/EUR do kwoty 8,0 mln zł,
• Sublimit obrotowy w PLN/EUR do kwoty 4,5 mln zł,
• Sublimit na Kredyt w Rachunku kredytowym do kwoty 8,0 mln zł (na obsługę akredytyw).
Zabezpieczenie limitu stanowią:
• gwarancja spłaty Kredytu udzielona przez BGK w kwocie 6,4 mln zł,
• Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez DP Invest Sp. z o.o., awalowany przez Spółkę Drozapol-Profil S.A.

Spółka informuje również, że w związku z zawarciem w/w umów, rozwiązaniu ulegną umowy z BNP Paribas S.A. Nastąpi to niezwłocznie po całkowitej spłacie zadłużenia wobec BNP Paribas S.A. przez Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-20 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki