REKLAMA

DROZAPOL: Zawarcie aneksu do umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A. przez Emitenta

2023-10-18 14:29
publikacja
2023-10-18 14:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-18
Skrócona nazwa emitenta
DROZAPOL
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o linię wieloproduktową z mBank S.A. przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18.10.2023 r. podpisał z mBank Spółka Akcyjna (Bank) aneks do umowy o linię wieloproduktową z dnia 06.07.2023 r. Na mocy niniejszego aneksu uległa zmianie struktura finansowania. Wysokość limitu przyznanego Spółce nie uległa zmianie i wynosi on 10,00 mln zł. Limit został udostępniony Spółce do dnia 30.06.2025 r.

W skład limitu wchodzą następujące pozycje:
• Sublimit w rachunku bieżącym w PLN/EUR do kwoty 3,0 mln zł,
• Sublimit na akredytywy w PLN/EUR/USD do kwoty 7,0 mln zł,
• Sublimit obrotowy w PLN/EUR/USD do kwoty 6,5 mln zł.

Zabezpieczenie limitu stanowią:
• Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy,
• Hipoteka umowna łączna do kwoty 15,00 mln zł na nieruchomości Emitenta przy ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy,
• Cesja należności z Umowy Faktoringu.

Zarząd chciałby również poinformować, o jednoczesnym wygaśnięciu umowy o linię wieloproduktową zawartej z mBank S.A. z dnia 20.10.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-18 Wojciech Rybka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki