REKLAMA

DINO POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2021-03-12 00:30
publikacja
2021-03-12 00:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Dino_Polska_SF-2020-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Dino_Polska_SF-2020-12-31.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Dino_Polska_i_GK_Dino_Polska_wraz_z_oswiadczeniami_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Dino_Polska_i_GK_Dino_Polska_wraz_z_oswiadczeniami_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_DINO_PAR_01_Audit_Report_PAS_standalone_JZP.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20_DINO_PAR_01_Audit_Report_PAS_standalone_JZP.T.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody ze sprzedaży 10 115 839,00 7 624 411,00 2 260 927,00 1 772 377,00
II. Zysk z działalności operacyjnej 626 191,00 447 617,00 139 956,00 104 053,00
III. Zysk brutto 578 460,00 392 759,00 129 288,00 91 301,00
IV. Zysk netto 468 036,00 318 201,00 104 608,00 73 969,00
V. Liczba akcji (w szt.) 98 040 000,00 98 040 000,00 98 040 000,00 98 040 000,00
VI. Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję w PLN, EUR 4,77 3,25 1,07 0,75
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 676 122,00 700 765,00 151 116,00 162 900,00
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -832 580,00 -699 460,00 -186 085,00 -162 597,00
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 202 366,00 117 048,00 45 230,00 27 209,00
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 45 908,00 118 353,00 10 261,00 27 512,00
XI. Aktywa razem 4 987 834,00 3 918 286,00 1 080 834,00 920 109,00
XII. Aktywa trwałe razem 3 424 928,00 2 660 390,00 742 162,00 624 725,00
XIII. Aktywa obrotowe razem 1 562 906,00 1 257 896,00 338 673,00 295 385,00
XIV. Kapitał własny 1 716 207,00 1 248 171,00 371 892,00 293 101,00
XV. Kapitał podstawowy 9 804,00 9 804,00 2 124,00 2 302,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 1 013 795,00 681 932,00 219 683,00 160 134,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 166 999,00 1 922 179,00 469 576,00 451 375,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Dino_Polska_SF-2020-12-31.xhtmlDino_Polska_SF-2020-12-31.xhtml Sprawozdanie finansowe Dino Polska za 2020 r.
Dino_Polska_SF-2020-12-31.xhtml.xadesDino_Polska_SF-2020-12-31.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie finansowe Dino Polska za 2020 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Dino Polska i GK Dino Polska wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Dino Polska i GK Dino Polska wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej.xhtml Sprawozdanie Zarządu z Działalności wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pismem Członka Zarządu
Sprawozdanie Zarządu z działalności Dino Polska i GK Dino Polska wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Dino Polska i GK Dino Polska wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie Zarządu z Działalności wraz z oświadczeniami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz pismem Członka Zarządu
20 DINO_PAR_01 Audit Report PAS standalone JZP.xhtml20 DINO_PAR_01 Audit Report PAS standalone JZP.xhtml Sprawozdanie audytora z badania SF Dino Polska S.A. za 2020
20 DINO_PAR_01 Audit Report PAS standalone JZP.T.xhtml.xades20 DINO_PAR_01 Audit Report PAS standalone JZP.T.xhtml.xades Podpis - Sprawozdanie audytora z badania SF Dino Polska S.A. za 2020
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki