0,8550 zł
1,79% 0,0150 zł
CI Games S.A. (CIG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Spr._z_dzialalnosci_GK_CI_Games_2019_r._27.03.2020_MTMR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skons._Spr._Fin_GK_CI_Games_za_2019_r._27.03.2019_KMMTMR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2019_03_27_Oświadczenie_o_stosowaniu_zasad_ladu_korporacyjnego_w_roku_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020-03-27_Informacja_zarzadu_audyt.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020-03-27_Oswiadczenie_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020-03-27_Ocena_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania__CI_Games_31.12.2019_sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47478,00 21985,00 11037,00 5152,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1047,00 -22378,00 243,00 -5245,00
I. Zysk (strata) brutto 219,00 -21947,00 51,00 -5144,00
II. Zysk (strata) netto -2877,00 -22693,00 -669,00 -5318,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1494,00 8795,00 -347,00 2061,00
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20314,00 -25406,00 -4722,00 -5954,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15855,00 15739,00 3686,00 3689,00
VI. Przepływy pieniężne netto, RAZEM -5953,00 -782,00 -1384,00 -204,00
VII. Aktywa trwałe 62297,00 60261,00 14629,00 14014,00
VIII. Aktywa obrotowe 34803,00 19433,00 8173,00 4020,00
IX. Aktywa RAZEM 97100,00 79694,00 22801,00 18034,00
X. Kapitał własny 60318,00 53870,00 14164,00 12528,00
XI. Kapitał zakładowy 1619,00 1511,00 380,00 351,00
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36782,00 25824,00 8637,00 6005,00
XIII. Zobowiązania długoterminowe 6474,00 17209,00 1520,00 4002,00
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 30308,00 8615,00 7117,00 2003,00
XV. Pasywa RAZEM 97100,00 79694,00 22801,00 18534,00
XVI. Liczba akcji w tys. sztuk 155414 151110 155414 151110
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,02 -0,15 -0,00 -0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 0,39 0,36 0,09 0,08
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) n/a n/a n/a n/a
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Spr. z działalności_GK CI Games_2019 r._27.03.2020 MTMR.pdfSpr. z działalności_GK CI Games_2019 r._27.03.2020 MTMR.pdf Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2019
Skons. Spr. Fin_GK_CI Games za 2019 r._27.03.2019 KMMTMR.pdfSkons. Spr. Fin_GK_CI Games za 2019 r._27.03.2019 KMMTMR.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2019
2019_03_27_Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2019.pdf2019_03_27_Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2019.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w roku 2019
2020-03-27 Informacja zarządu audyt.pdf2020-03-27 Informacja zarządu audyt.pdf Informacja Zarządu CI Games S.A.
2020-03-27 Oswiadczenie RN.pdf2020-03-27 Oswiadczenie RN.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej CI Games S.A.
2020-03-27 Ocena RN.pdf2020-03-27 Ocena RN.pdf Ocena Rady Nadzorczej CI Games S.A. dotycząca sprawozdań za rok 2019
SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_ CI Games 31.12.2019_sig.pdfSSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_ CI Games 31.12.2019_sig.pdf Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CI Games

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2020-03-27 Monika Rumianek Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-27 Katarzyna Milewska Główna Księgowa
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.